Hvad skal jeg gøre, hvis min tørretumbler ikke virker ordentligt?

Hvis tørretumbleren ikke virker, kan du kontrollere følgende muligheder. Det anbefales at rengøre filteret og tømme vandtanken, hver gang du har brugt tørretumbleren.

Kontroller de grundlæggende muligheder

 • Sørg for, at lugen på tørretumbleren er ordentligt lukket.
 • Sørg for, at strømstikket er tilsluttet en strømførende stikkontakt.
 • Kontroller husets strømafbrydere og sikringer.

Tag hensyn til tørrekapaciteten

Når den bruges fra vask til tørring, er det en god idé at der er mindre vasketøj end den maksimale produktspecifikke tørrekapacitet. Hvis du lægger for meget vasketøj i, kan maskinen ikke centrifugere, tøjet bliver ikke tørret jævnt, og kan endvidere blive meget krøllet. Derudover anbefales det altid at bruge et standardtørreprogram, som vejer vasketøjet og bruger vægten til selv at fastsætte den anbefalede tørretid.

Slå børnelåsen fra

Efter at børnelåsen er aktiveret, virker ingen af knapperne undtagen afbryderknappen. Når funktionen børnebeskyttelse indstilles, låser lugen i tørretumbleren, lyset for børnebeskyttelse tændes. Lyset for børnebeskyttelse blinker, hvis knappen ikke virker, og den anden knap betjenes. Når først børnelåsen er aktiveret, vil den fortsat virke, selvom tørretumbleren slukkes og tændes igen.

kontroller børnelåsen på kontrolpanelet

Bemærk:

 • Det aktuelle design på kontrolpanelet kan være anderledes end på din model.
 • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.
Tips til funktionen børnelås

Sådan åbnes lugen, hvis børnelåsen er slået til

 • Hvis lugen på tørretumbleren er låst eller knappen ikke virker på grund af indstillingerne for børnelås, skal du trykke på og holde knapperne + og - inde samtidigt i 3 sekunder for at indstille pausen (1 minut).
 • Når lugen midlertidigt udløses, vil den være åben i 1 minut, og lampen for børnelås blinker.
 • 1 minut efter lyder der et advarselssignal i 2 minutter.
 • Hvis døren lukkes inden for disse 2 minutter, er børnelåsen slået til igen. 

Sådan deaktiveres børnelåsen helt

 • For at deaktivere børnelåsen helt, skal du trykke på knapperne + og - én gang til i 3 sekunder i løbet af perioden, hvor den er midlertidigt slået fra.
 • Når det slås fra, låses lugen op, og lyset for børnebeskyttelse slukkes.

Bemærk: De aktuelle ord (-, +) på kontrolpanelet kan være anderledes end på din model.

Sørg for, at filter og vandtank ikke er blokerede

Der er nogle dele af din tørretumbler, som har brug for regelmæssig rengøring. Det anbefales især at rengøre filteret og tømme tanken, hver gang du bruger maskinen. Du kan se instruktionerne vedrørende rengøring af filteret herunder. 

kontroller dele af tørretumbleren, der skal rengøres
Sådan rengøres fnugfilteret

Rengør fnugfilteret, hver gang maskinen har kørt et program. Hvis du bruger tørretumbleren med et vådt fnugfilter, kan det medføre mug, dårlige lugte eller en forringet tørreevne. Derfor skal du rengøre og tørre fnugfilteret, hver gang maskinen har kørt et program.

Trin 1. Åbn lugen på tørretumbleren, og træk filteret opad for at tage det ud. (Du må ikke fjerne gummitætningen, når du har taget filteret ud).

Trin 2. Åbn det yderste filter, og tag det inderste filter ud.

åbn tørretumblerens filter opad, og tag det inderste filter ud fra det yderste filter

Trin 3. Åbn henholdsvis det inderste og det yderste filter.

Trin 4. Fjern fnug fra hvert af filtrene og resterende støv med en børste.

åbn det inderste filter og fjern fnug fra filteret

Bemærk: Rengør filtrene under løbende vand, og tør dem fuldstændigt (efter behov).

Trin 5. Sæt det rene filter i det yderste filter i retningen, og skub det tilbage på plads.

sæt det rene filter i det yderste filter i retningen, og skub det tilbage på plads

Bemærk: Du må ikke lade maskinen køre uden at det inderste filter sidder i det yderste filter. 

Sådan rengøres varmeudveksleren

Det anbefales at rengøre varmeudveksleren mindst én gang om måneden (eller når alarmen lyder, og indikatoren for varmeudveksleren lyser på skærmen). Det vil forbedre varmepumpens effektivitet. For at undgå fysiske skader eller forbrændinger må du ikke røre ved eller rengøre varmeudveksleren med dine bare hænder. Du må heller ikke bruge vand til at rengøre varmeudveksleren.

Trin 1. Tryk på den øverste del af det udvendige dæksel for at åbne det.

åbn det udvendige dæksel til varmeudveksleren

Trin 2. Drej begge håndtag for at låse op.

lås beslagene op

Trin 3. Tag det inderste dæksel af.

tag det inderste dæksel af

Trin 4. Rengør varmeudvekslerens ribber med den medfølgende rengøringsbørste (eller en støvsuger med en børste på).

rengøring af filteret med blød børste

Bemærk: 

 • Du må ikke bøje eller beskadige varmeudvekslerens ribber, når du rengør den.
 • Dette kan føre til en forringelse af tørreevnen.

Trin 5. Rengør det inderste dæksel med en glat, fugtig klud.

rengøring af filter fugtig klud

Trin 6. Sæt det inderste dæksel på igen. Skru derefter begge beslag på for at låse det inderste dæksel fast. 

sæt det inderste dæksel på igen

Bemærk: Sørg for, at beslagene er helt låst fast. 

Trin 7. Luk det udvendige dæksel. 

luk dæksellugen på varmeveksleren
Tips til at forhindre lækage fra vandtanken

Tøm vandtanken, hver gang du har brugt tørretumbleren, for at forhindre lækage. Vær bevidst om, at vandflasken kun findes på den model, der kun kan tørre. 

Trin 1. Tag vandtanken ud af skuffen.

Trin 2. Tøm vandet ud gennem afløbshullet, og skub vandtanken på plads igen.

tøm vandtanken for at forhindre lækage

Bemærk: Vær forsigtig, når du tager beholderen, der er fuld af vand, ud.

Tak for din feedback