Hvordan udskifter jeg vandrensefilteret til mit køleskab?

Samsung-køleskabe er udstyret med filtre til at rense vand eller fjerne dårlig lugt. Når den maksimale grænse for brug nås for hvert filter, vises der et rødt lys, som fortæller dig, at du skal udskifte filtrene. Kig i instruktionerne herunder om udskiftning af vandrensefilteret. Du kan også kigge i brugsanvisningen til dit køleskab for at finde flere oplysninger.

Når der er lys i indikatoren for vandfilter på skærmpanelet

Indikatorlyset for vandfilteret er forudindstillet til at blive orange efter fem måneder eller ca 2000 liters vandforbrug, og bliver rødt efter seks måneder eller ca 2300 liters vandforbrug.
For at nulstille indikatoren for vandfilter skal du udskifte filteret og nulstille funktionen på kontrolpanelet. Afhængigt af modellen kan lyset være enten grønt eller blåt.

indikator viser at vandrensefilteret skal udskiftes

Bemærk:

  • Det faktiske design for skærmpanelet kan variere afhængigt af, hvilken type model du har.
  • Dette billede er et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.
Find ud af, hvor vandrensefilteret sidder

Trin 1. Træk skuffen ud, mens du holder udløserhåndtaget nede inden i skuffen.

find placering for vandrensefilter

Bemærk: Vandfilterets placering kan variere afhængigt af køleskabsmodel

Sådan udskiftes vandrensefilteret

For altid at få rent og sanitært vand eller is anbefales det at udskifte filteret så snart symbolet for udskiftning af filter vises på skærmpanelet. Efter udskiftning af filteret anbefales det, at man ikke bruger vandet, før der er løbet ½ liter gennem systemet.
 

Når du skal udskifte vandfilteret, skal du først lukke for ventilen til vandforsyningen. Når du er færdig med udskiftningen, skal du huske at åbne for vandforsyningen igen.

Trin 1. Tryk og hold på knappen istype/filterskift på kontrolpanelet i 3 sekunder for at nulstille filteret.
Trin 2. Åbn lugen til filteret og drej vandfilteret imod urets retning. Træk vandfilteret ud af kassen.
Trin 3. Indsæt et nyt filter i filterkassen og drej den med urets retning, indtil den låses i.

sådan udskiftes vandrensefilteret

Bemærk:

  • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, og det er tilgængeligt på dit lands sprog.
  • Hold filterkassetten vandret, når du trækker den ud.

Nulstil filterindikatorlyset efter udskiftning

Efter udskiftning til et nyt filter skal filterudskiftningscyklussen nulstilles igen ved at trykke på og holde alarmknappen inde i 3 sekunder. Så sikres fremragende ydeevne og gode udskiftningscyklusser. Når der er nulstillet skifter farven på filterindikatoren fra rød til grøn (eller ordene Udskift Filter vises).

sørg for at nulstille filterindikatorlyset

Bemærk: Dette billede er blot et eksempel på engelsk, og det er tilgængeligt på dit lands sprog.

Sådan finder du et serienummer på dit køleskab

Når du skal udskifte et filter, skal du kontrollere de forskellige serienumre, der svarer til hvert enkelt filter til din køleskabsmodel. Alle Samsung-køleskabe har mærker placeret to steder på ydersiden af produktet.
 

  • Serienummeret kan nemt findes ved at åbne den øverste låge til venstre foran eller nederst i venstre side.
  • Modelnavn og serienummer for dit køleskab er trykt på mærkaten.
     

Du kan finde en liste over tilgængelige filtre ved at kontakte kundeservicecenteret eller ved at købe et filter online og indtaste køleskabets serienummer.

kontroller serienummeret for dit køleskab

Tak for din feedback