Hvordan oplader jeg batteriet på min Galaxy A8/A8+ 2018?

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode. 

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden. 

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien. 

1 Tilslut USB-kablet til USB-strømadapteren og indsæt USB-kablet i enhedens multifunktionsstik.
Tilslut USB-kablet til USB-strømadapteren og indsæt USB-kablet i enhedens multifunktionsstik
2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt

If you want to charge with a Micro USB cable, connect the Micro USB connector to charge the battery with a Micro USB cable.

Tilslut ikke et micro USB-kabel direkte til enhedens multifunktionsstik. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden. 

Micro USB-adapterstikket anvendes til opladning af batteriet og til tilslutning til en computer via micro USB-kablet.

Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt

Tryk på knappen send for at give din tilbagemelding. Tak for din deltagelse

Tak for din feedback