Πως να ρυθμίσετε τη λειτουργία Μη Αυτόματης Πλύσης

Μπορείτε να ορίσετε οι ίδιοι τις παραμέτρους της πλύσης, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου. 

1 Ανοίξτε την παροχή νερού.
2 Πατήστε το κουμπί «Λειτουργία» για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
3 Ανοίξτε την πόρτα.
4 Βάλτε τα ρούχα σας χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5 Κλείστε την πόρτα.
6 Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες στο συρτάρι απορρυπαντικού.
7 Στρίψτε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε τον κύκλο «Βαμβακερά».
8 Πατήστε το κουμπί «Θερμοκρασία» για να επιλέξετε θερμοκρασία.

(Κρύο νερό , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C και 95 °C).

9 Πατήστε το κουμπί Στύψιμο για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.

(Χωρίς ενδεικτική λυχνία: Παύση μετά το ξέβγαλμα, : Χωρίς στύψιμο).

10 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές «Καθυστέρηση Έναρξης» (από 3 έως 19 ώρες, με διαβαθμίσεις της μίας ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11 Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» για να ξεκινήσει η πλύση.1. Επιβεβαιώστε αν η βρύση που συνδέεται με το πλυντήριο σας είναι ανοικτή πλήρως.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας