Συμβατός φορτιστής και μη συμβατός φορτιστής

Συμβατός φορτιστής και μη συμβατός φορτιστής

Οι προδιαγραφές για την τάση εξόδου και το ρεύμα είναι διαφορετικές για κάθε μοντέλο φορτιστή του smartphone σας. Για παράδειγμα, η τάση εξόδου και το ρεύμα για ένα φορτιστή που παρέχεται με το Galaxy S6 είναι 5.0V και 2.0A αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, όταν επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μία μπαταρία με έναν φορτιστή που δεν πληροί τις προκαθορισμένες απαιτήσεις τάσης και ρεύματος, η φυσιολογική φόρτιση δεν μπορεί να διασφαλιστεί.
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής και να ελέγξτε εάν ο φορτιστής πληροί τις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος της συσκευής.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας