Πώς μπορώ να κάνω Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων;

Με την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η συσκευή θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση, σβήνοντας έτσι όλα τα δεδομένα που έχετε μέσα σε αυτή.
Παρόλα αυτά, σας συμβουλεύουμε να πάρετε backup των δεδομένων σας (αντίγραφο ασφαλείας) πριν την επαναφορά. (Χρησιμοποιήστε το Samsung Smart Switch ή το Samsung Kies για το back up).

Σημείωση: Χρησιμοποιείστε το Samsung Smart Switch αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό Android OS 4.3 ή μεταγενέστερο.

Εάν το προϊόν σας έχει έκδοση παλαιότερη του Android OS 4.3 παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Samsung Kies.

Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε επαναφορά είναι τα παρακάτω:

1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογές".
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
3 Επιλέξτε "Γενική Διαχείριση".
4 Επιλέξτε "Επαναφορά".
5 Επιλέξτε "Επαναφορά Εργοστασιακών δεδομένων".
6 Επιλέξτε "Επαναφορά Συσκευής".

Προσοχή: Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής λόγω της Προστασίας Συσκευής ή Factory Reset Protection (FRP).

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας