Πως να κάνω format στην κάρτα μνήμης της Samsung συσκευής μου;

Android 6.0

Για να κάνετε format στην κάρτα μήνμης micro SD της συσκευής σας, θα πρέπει να επιλέξετε από την Αρχική Οθόνη Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Χώρος Αποθήκευσης. 

Android 7.0

Για να κάνετε format στην κάρτα μήνμης micro SD της συσκευής σας, θα πρέπει να επιλέξετε από την Αρχική Οθόνη Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Διαχείριση Συσκευής > Αποθήκευση > Περισσότερες Επιλογές > Ρυθμίσεις αποθήκευσης > Κάρτα SD.

Οι πληροφορίες της κάρτας SD φαίνονται στην οθόνη μαζί με τις πληροφορίες μνήμης της συσκευής.

Επιλέξτε Διαμόρφωση SD κάρτας. Δείτε το μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα και επιλέξτε ξανά Διαμόρφωση SD κάρτας. Επιλέξτε Διαγραφή όλων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του format.

Προσοχή: Με το format της κάρτας θα διαφραφούν όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει σε αυτήν και δεν θα μπορείτε να τα επαναφέρετε.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας