Πώς καταγράφω ένα Super Slow-mo βίντεο με το Galaxy S9/S9+ μου;

Η κύρια κάμερα του Galaxy S9/S9+ προσφέρει μία νέα λειτουργία που σας επιτρέπει να καταγράψετε και να αναπαράγετε ειδικές περιστάσεις και σκηνές με γρήγορη κίνησε σε πολύ αργή κίνηση (ΠΟΛΥ ΑΡ. ΤΑΧ.).
Με την λειτουργία Super Slow-mo μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε 960 fps για 0.2 δευτερόλεπτα και να το αναπαράγετε σε περίπου 6 δευτερόλεπτα, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί.

Δύο επιλογές εγγραφής

Υπάρχουν δύο επιλογές εγγραφής σε super slow-motion:

Πολλαπλή λήψη
: εγγραφή βίντεο και καταγραφή πολλαπλών στιγμών σε υπεραργή κίνηση.
Μία λήψη: εγγραφή σύντομου βίντεο με καταγραφή μίας σκηνής μόνο σε υπεραργή κίνηση.

Πώς κάνω εγγραφή βίντεο σε Super Slow-mo;

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε μέρος με επαρκή φωτισμό.

1 Ανοίξτε την κάμερα και πατήστε ΠΟΛΥ ΑΡ. ΤΑΧ. στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ανοίξτε την κάμερα και πατήστε ΠΟΛΥ ΑΡ
2 Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων.
Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων
3 Πατήστε “Πολύ αργή κίνηση”.
Πατήστε “Πολύ αργή κίνηση”
4 Επιλέξτε “Πολλαπλή λήψη” ή “Μία λήψη” και στη συνέχεια πατήστε “Πίσω” για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.
Πολλαπλή λήψη

Όταν επιλέγετε την “Πολλαπλή λήψη”, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Αυτόμ.

Πολλαπλή λήψη
5 Πατήστε το κουμπί “Έναρξη εγγραφής βίντεο” για να ξεκινήσετε την εγγραφή και “Διακοπή εγγραφής βίντεο” για να τερματίσετε την εγγραφή.

Κατά την εγγραφή ενός βίντεο σε “Πολλαπλή λήψη”, όλες οι στιγμές κατά τις οποίες κινείται το θέμα καταγράφονται σε υπεραργή κίνηση.

Για να μετακινήσετε την περιοχή εντοπισμού κίνησης, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή εντός του πλαισίου και σύρετέ την σε νέο σημείο. Για να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής, πατήστε παρατεταμένα μία γωνία του πλαισίου και σύρετε.

Πολλαπλή λήψη

Μπορείτε να δείτε πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει υπεραργή κίνηση από τον αριθμό λευκών κουκκίδων που εμφανίζονται πάνω από το εικονίδιο διακοπής εγγραφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπεραργή κίνηση έως και 20 φορές σε ένα μόνο βίντεο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπεραργή κίνηση έως και 20 φορές σε ένα μόνο βίντεο

Σημείωση: Κατά την εγγραφή ενός βίντεο στην Αυτόμ. λειτουργία, η υπεραργή κίνηση μπορεί να ξεκινήσει κάποια ανεπιθύμητη στιγμή αν υπάρξουν συνθήκες όπως οι παρακάτω:

Όταν κουνιέται η συσκευή.
Όταν ένα άλλο αντικείμενο κινείται κοντά στο θέμα στην περιοχή εντοπισμού κίνησης.
Κατά την εγγραφή σε φως που τρεμοπαίζει, όπως το φθορίζον φως.
Κατά την εγγραφή σε σκοτεινούς χώρους όπου υπάρχει θόρυβος.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας