Επεξεργασία Super Slow-mo βίντεο

1 Επιλέξτε ένα βίντεο υπεραργής κίνησης και πατήστε το εικονίδιο στο κέντρο της οθόνης (4 κύκλοι).

Τυχαία μουσική παρασκηνίου συνοδεύει αυτόματα το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

Επιλέξτε ένα βίντεο υπεραργής κίνησης και πατήστε το εικονίδιο στο κέντρο της οθόνης
 Τυχαία μουσική παρασκηνίου συνοδεύει αυτόματα το βίντεο κατά την αναπαραγωγή
2 Επιλέξτε ένα τμήμα υπεραργής κίνησης του βίντεο Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το εφέ υπεραργής κίνησης, πατήστε το εικονίδιο αργής κίνησης.
Επιλέξτε ένα τμήμα υπεραργής κίνησης του βίντεο
πατήστε το εικονίδιο αργής κίνησης
3 Αν θέλετε να περικόψετε ένα τμήμα, σύρετε την αγκύλη έναρξης και την αγκύλη λήξης στα επιθυμητά σημεία για επιλογή του τμήματος που θα κρατήσετε.
Αν θέλετε να περικόψετε ένα τμήμα
4 Πατήστε το εικονίδιο μουσικής για να αλλάξετε την μουσική παρασκηνίου.
 Πατήστε το εικονίδιο μουσικής για να αλλάξετε την μουσική παρασκηνίου

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας