Ο πραγματικός υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης διαφέρει από το χρόνο φόρτισης στην οθόνη

Ε: Σε σύγκριση με τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης που εμφανίζεται στην οθόνη, ο πραγματικός χρόνος για την πλήρη φόρτιση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Γιατί; 
 

Α: Μπορείτε να ελέγχετε τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης στην οθόνη. Ο πραγματικός χρόνος που απομένει μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες της συσκευής ή της φόρτισης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο, η φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί περισσότερο χρόνο. Για τους διάφορους λόγους που σχετίζονται με τις συνθήκες της συσκευής ή της φόρτισης, ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή, ακόμη και αν οι συσκευές έχουν την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας.

Ο πραγματικός υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης διαφέρει από το χρόνο φόρτισης στην οθόνη

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας