Ο πραγματικός υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης διαφέρει από το χρόνο φόρτισης στην οθόνη

Ε: Σε σύγκριση με τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης που εμφανίζεται στην οθόνη, ο πραγματικός χρόνος για την πλήρη φόρτιση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Γιατί; 
 

Α: Μπορείτε να ελέγχετε τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης στην οθόνη. Ο πραγματικός χρόνος που απομένει μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες της συσκευής ή της φόρτισης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο, η φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί περισσότερο χρόνο. Για τους διάφορους λόγους που σχετίζονται με τις συνθήκες της συσκευής ή της φόρτισης, ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή, ακόμη και αν οι συσκευές έχουν την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας.

Ο πραγματικός υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης διαφέρει από το χρόνο φόρτισης στην οθόνη

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας