Ο υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας αλλάζει μετά τη φόρτιση

Εάν φορτίσετε τη συσκευή, ο χρόνος που απομένει θα ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη φόρτιση της μπαταρίας. 

Ο υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας αλλάζει μετά τη φόρτιση

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας