Πώς αξιοποιείτε τις δυνατότητες της μπαταρίας στο Galaxy κινητό σας

Εάν ανησυχείτε ότι η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε το Galaxy τηλέφωνό σας, ορίστε μερικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ελαττώσετε την κατανάλωση μπαταρίας. Ανατρέξτε στις διάφορες επιλογές που παρουσιάζονται παρακάτω κι οι οποίες μπορεί να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Παρατείνετε τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ της μπαταρίας και τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής που απομένουν.  Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε στενά το ποσοστό μπαταρίας που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές σας. Για να ελέγξετε κάτι τέτοιο,

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε Μπαταρία και φροντίδα συσκευής.

Βήμα 2. Πατήστε Μπαταρία.

Βήμα 3. Η ισχύς κι ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας που απομένουν θα εμφανιστούν στο επάνω μέρος της οθόνης.

Eκτιμώμενος χρόνος διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Σημείωση:

  • Ο χρόνος χρήσης που απομένει αντιστοιχεί στον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας προτού αποφορτιστεί εντελώς η μπαταρία. Ο χρόνος χρήσης που απομένει ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
  • Μπορεί να μη λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Αλλάξτε τη λειτουργία ισχύος του τηλεφώνου σας προτού πάτε για ύπνο. Η ενέργεια αυτή μειώνει την απόδοση του τηλεφώνου σας και εξοικονομεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλογή φροντίδας μπαταρίας και συσκευής. Επιλογή φροντίδας μπαταρίας και συσκευής.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Επιλογή μπαταρίας. Επιλογή μπαταρίας.

Βήμα 2. Πατήστε Μπαταρία.

Επιλογή λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Επιλογή λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

Επισήμανση εξατομικεύσεων της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας. Επισήμανση εξατομικεύσεων της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας.

Βήμα 4. Πατήστε τους διακόπτες που βρίσκονται δίπλα στις ρυθμίσεις ή τις εξατομικεύσεις που επιθυμείτε.

Επιλογή «ενεργοποίησης» της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Επιλογή «ενεργοποίησης» της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Βήμα 5. Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης κι ενεργοποιήστε τη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημείωση:

  • Η χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της εφαρμογής και της συσκευής, ενώ η ολοκλήρωση ή η ενημέρωση ορισμένων εργασιών και δυνατοτήτων μπορεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί οι εφαρμογές που «τρέχουν» στο παρασκήνιο να μη λαμβάνουν ενημερώσεις ή να μη σας στέλνουν ειδοποιήσεις.

Το να ανοίγετε τις εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αποφορτίσει γρήγορα την μπαταρία του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε εξοικονομώντας κατ' αυτό τον τρόπο περισσότερη ισχύ.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Πρόσφατες κι ανοίξτε τη λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

Βήμα 2. Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε ή δεν χρησιμοποιείτε.

Kλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.

Μπορείτε επιπλέον να περιορίσετε τη χρήση της μπαταρίας μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής ύπνου. Εάν υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σπάνια, μπορείτε να τις θέσετε σε λειτουργία ύπνου στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να μην αποφορτίζεται τόσο γρήγορα η μπαταρία σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την αυτόματη ρύθμιση σε λειτουργία ύπνου των εφαρμογών που έχετε να τις χρησιμοποιήσετε καιρό.

Επιλογή φροντίδας μπαταρίας και συσκευής. Επιλογή φροντίδας μπαταρίας και συσκευής.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Επιλογή μπαταρίας. Επιλογή μπαταρίας.

Βήμα 2. Πατήστε Μπαταρία.

Επιλογή ορίων χρήσης στο παρασκήνιο. Επιλογή ορίων χρήσης στο παρασκήνιο.

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Όρια χρήσης παρασκηνίου.

Επισήμανση επιλογών ορίων χρήσης στο παρασκήνιο. Επισήμανση επιλογών ορίων χρήσης στο παρασκήνιο.

Βήμα 4. Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Θέστε σε λειτουργία ύπνου τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε: Εάν έχετε καιρό να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή, θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία ύπνου. Πατήστε τον διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε.
  • Εφαρμογές που έχουν τεθεί σε λειτουργία ύπνου: Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία ύπνου. Εάν, ωστόσο, αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε και πάλι μπορεί να «τρέχουν» στο παρασκήνιο.
  • Εφαρμογές σε λειτουργία βαθιάς αναστολής: Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές οι οποίες δεν θα «τρέχουν» ποτέ στο παρασκήνιο. Θα τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν τις ανοίγετε.
  • Εφαρμογές που δεν τίθενται ποτέ σε λειτουργία βαθιάς αναστολής: Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές οι οποίες δεν θα απενεργοποιούνται ποτέ ή δεν θα τίθενται ποτέ σε λειτουργία ύπνου στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να μπορείτε πάντοτε να τις χρησιμοποιήσετε.

Το τηλέφωνό σας χρειάζεται μερικές φορές ένα διάλειμμα. Μπορείτε να μειώσετε τον εξωχρονισμό της οθόνης του τηλεφώνου σας, εξοικονομώντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εάν το κρίνετε απαραίτητο.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Εμφάνιση

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Εξωχρονισμός οθόνης.

Βήμα 3. Ορίστε την επιλογή που επιθυμείτε. Επιλέξτε 15 δευτερόλεπτα εξοικονομώντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.

Eξωχρονισμός οθόνης διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Σημείωση: Ο εξωχρονισμός της οθόνης έχει οριστεί βάσει προεπιλογής στα 30 δευτερόλεπτα.

Μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Εμφάνιση.

Βήμα 2. Σύρετε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη Φωτεινότητα.

Βήμα 3. Εάν ενεργοποιήσετε την Προσαρμοστική φωτεινότητα, η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την κατάσταση της μπαταρίας και το φως του περιβάλλοντος.

Μειώστε τη φωτεινότητα και την κατανάλωση μπαταρίας.

Μπορείτε να μειώσετε την καταπόνηση της μπαταρίας και να βάλετε ένα τέλος στις κλήσεις που πραγματοποιούνται κατά λάθος όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσέπη σας με αποτέλεσμα να σας ντροπιάζουν, μπλοκάροντας το ακούσιο άγγιγμα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχετε άλλες αναποδιές.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Εμφάνιση

Βήμα 2. Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Προστασία από ακούσιο άγγιγμα για να την ενεργοποιήσετε.

Προστασία αγγίγματος της οθόνης.

Για μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας, συνιστάται να απενεργοποιείτε τις δυνατότητες Wi-Fi και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Πώς να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Σύνδεση.

Βήμα 2. Πατήστε τον διακόπτη Wi-Fi για να το απενεργοποιήσετε.

Μπορείτε εναλλακτικά να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi πατώντας το εικονίδιο Wi-Fi που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου γρήγορων ρυθμίσεων.

 

Πώς να απενεργοποιήσετε το Bluetooth

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Σύνδεση.

Βήμα 2. Πατήστε τον διακόπτη του Bluetooth για να το απενεργοποιήσετε.

Μπορείτε εναλλακτικά να απενεργοποιήσετε το Bluetooth πατώντας το εικονίδιο Bluetooth που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου γρήγορων ρυθμίσεων.

Πέρα από αυτό, συνιστάται να απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό των εφαρμογών που χρήζουν συγχρονισμού και να απενεργοποιείτε την οθόνη πατώντας το Πλαϊνό κουμπί όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την ισχύ της μπαταρίας.

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Galaxy μπαταρία μέσω του τμήματος υποστήριξης της Samsung.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το κινητό σας τηλέφωνο Samsung, tablet ή wearables, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μιας αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας