Αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με μηνύματα σφάλματος USB κατά την ενημέρωση των μοντέλων τηλεοράσεων Kant-SU2 και Kant-S2

Κατά την ενημέρωση των μοντέλων τηλεοράσεων του 2020 (Kant-SU2 και Kant S2) μέσω ενός στικ μνήμης USB, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες αναβάθμισης υλικολογισμικού τηλεοράσεων Samsung.

Όταν στην τηλεόραση εμφανίζεται μόνο ένα μήνυμα σφάλματος USB

Εάν η τηλεόρασή σας δεν λειτουργεί και εμφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω εικόνα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού στα μοντέλα Kant-SU2 και Kant-S2, πρέπει να μάθετε την αιτία του προβλήματος.

Μήνυμα σφάλματος USB

Πρόκειται για πρόβλημα στο λογισμικό και η ενημέρωση στην τελευταία έκδοση ολοκληρώνεται μετά από δύο επανεκκινήσεις. Εάν αφαιρεθεί το στικ USB ή διακοπεί το ρεύμα προτού ολοκληρωθεί η δεύτερη επανεκκίνηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο σφάλματος USB.

 

  • Μην αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης USB.
  • Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
  • Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Αιτίες μηνύματος σφάλματος USB

Σημείωση: Η αφαίρεση της μονάδας μνήμης USB και η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα υλικολογισμικού ή βλάβη στην κεντρική πλακέτα. Η πολιτική εγγύησης της Samsung δεν καλύπτει τα προβλήματα αυτά.

Λύση: Επανασύνδεση στη θύρα USB με το ίδιο στικ

Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο σφάλματος με την αφαίρεση του στικ USB, μπορείτε να επιλύσετε το σφάλμα επανατοποθετώντας το στικ USB που περιέχει την τελευταία έκδοση του αρχείου υλικολογισμικού. Στη συνέχεια, η ενημέρωση θα ολοκληρωθεί και το σφάλμα θα επιλυθεί αυτόματα.

Σημείωση: Για τη λήψη της τελευταίας έκδοσης υλικολογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Samsung.com.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού

  • Μη αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού (USB / OTN)

 

Τηλεόραση αναμμένη -> Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω (USB / OTN) -> Επανεκκίνηση -> Εμφάνιση λογότυπου στην οθόνη -> Μαύρη οθόνη (για έως και 10 δευτ.) -> Γραμμή προόδου (30~60 δευτ.) -> Επανεκκίνηση -> Εμφάνιση λογότυπου στην οθόνη -> Τηλεόραση αναμμένη (Ολοκλήρωση)

 

  • Διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού

 

Τηλεόραση αναμμένη -> Επανεκκίνηση -> Εμφάνιση λογότυπου στην οθόνη -> Τηλεόραση αναμμένη (Ολοκλήρωση)

Οδηγίες εύρεσης της ονομασίας υλικολογισμικού της τηλεόρασής σας

Στο μενού τηλεόρασης κάντε την επιλογή "Σχετικά με την τηλεόραση" και θα εμφανιστεί η ονομασία του λογισμικού της τηλεόρασής σας.

 

  • Το T-KTS2 αφορά την πλατφόρμα KANT-S2.
  • Το T-KTSU2 αφορά την πλατφόρμα KANT-SU2.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας