Tips til å få mest mulig ut av Galaxy-telefonens batteri

Hvis du er bekymret for at batteriet skal tømmes raskt når du bruker Galaxy-telefonen din, så har du her noen tips til å redusere batteriforbruket. Se de ulike alternativene som kan hjelpe deg med å bevare batteristrøm nedenfor.

Før du prøver nedenstående anbefalinger, så sjekk om enhetens programvare og tilknyttede apper er oppdatert til den nyeste versjonen. For å oppdatere mobilenhetens programvare, følg disse trinnene:

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.

Trinn 2. Trykk på Last ned og installer.

Trinn 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Forlenge batteriets brukstid

Du kan sjekke gjenværende batteristrøm og tid når du bruker enheten. Du kan også overvåke tett hvor mye batteri appene dine bruker. Slik sjekker du dette:

Trinn 1. Åpne Innstillinger-appen, og velg deretter Batteri og enhetsvedlikehold.

Trinn 2. Trykk på Batteri.

Trinn 3. Gjenværende batteristrøm og tid vises øverst på skjermen.

Estimert batterilevetid.

Merknad:

  • Den gjenstående brukstiden viser gjenværende tid før batteriet går tom for strøm. Gjenstående brukstid kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og bruksbetingelsene.
  • Du mottar kanskje ikke varslinger fra visse apper som bruker strømsparingsmodus.

Før du legger deg om kvelden, så endre telefonens strømmodus. Dette vil minske telefonens ytelse og spare batterilevetid.

Batteri og enhetsvedlikehold valgt. Batteri og enhetsvedlikehold valgt.

Trinn 1. Åpne Innstillinger-appen, og velg deretter Batteri og enhetsvedlikehold.

Batteri valgt. Batteri valgt.

Trinn 2. Trykk på Batteri.

Strømsparingsmodus valgt. Strømsparingsmodus valgt.

Trinn 3. Trykk på Strømsparingsmodus.

Tilpasning av strømsparingsmodus fremhevet. Tilpasning av strømsparingsmodus fremhevet.

Trinn 4. Trykk på knappene ved siden av dine ønskede innstillinger eller tilpasninger.

Strømsparingsmodus “på” valgt. Strømsparingsmodus “på” valgt.

Trinn 5. Trykk på knappen øverst på skjermen for å aktivere Strømsparingsmodus.

Merknad:

  • Bruk av Strømsparingsmodus kan påvirke appens og enhetens ytelse, og det kan ta lengre tid å fullføre eller oppdatere visse oppgaver og funksjoner.
  • Apper som kjører i bakgrunnen, vil kanskje ikke motta oppdateringer eller sende deg varslinger når Strømsparingsmodus er aktivert.

Apper som er åpne hele dagen, kan tappe telefonens batteri raskt. For å spare strøm, kan du lukke unødvendige apper.

Trinn 1. Trykk på knappen Nylige for å åpne listen over nylig brukte apper.

Trinn 2. Lukk unødvendige eller ubrukte apper.

Lukk unødvendige apper.

I tillegg kan du begrense batteribruken via innstillingene for apper i dvalemodus. Hvis det er visse apper du sjelden bruker, kan du innstille dem til å hvile i bakgrunnen slik at batteriet ditt ikke tappes så raskt. Du kan også innstille apper til å hvile automatisk når du ikke har åpnet dem på en stund.

Batteri og enhetsvedlikehold valgt. Batteri og enhetsvedlikehold valgt.

Trinn 1. Åpne Innstillinger-appen, og velg deretter Batteri og enhetsvedlikehold.

Batteri valgt. Batteri valgt.

Trinn 2. Trykk på Batteri.

Bakgrunnsbruk grenser valgt. Bakgrunnsbruk grenser valgt.

Trinn 3. Trykk på Grenser for bakgrunnsbruk.

Grense for bakgrunnsbruk alternativer fremhevet. Grense for bakgrunnsbruk alternativer fremhevet.

Trinn 4. Du kan angi følgende innstillinger.

  • Sett ubrukte apper i dvalemodus: Hvis du ikke har brukt en app på en stund, vil den automatisk bli gjort hvilende. Trykk på knappen for å slå på dette.
  • Apper i dvalemodus: Viser deg alle appene som i øyeblikket hviler, men som kan kjøre i bakgrunnen hvis du begynner å bruke dem igjen.
  • Apper i dyp dvale: Viser deg alle apper som aldri kjører i bakgrunnen. De kjører kun når du åpner dem.
  • Apper aldri i dvalemodus: Du kan legge til apper som aldri skal være slått av eller hvile i bakgrunnen, slik at du alltid kan bruke dem.

Noen ganger trenger telefonen din bare å ta en pause. Om nødvendig kan du forkorte telefonens tidsavbrudd for skjerm for å spare på batteristrøm.

Trinn 1. Start appen Innstillinger, og velg deretter Skjerm.

Trinn 2. Trykk på Tidsavbrudd for skjerm.

Trinn 3. Velg ditt ønskede alternativ. Velg 15 sekunder for å spare mest batteristrøm.

Batteristrøm tidsavbrudd for skjerm.

Merknad: Tidsavbruddet for skjermSkjermtidsavbruddet er innstilt til 30 sekunder som standard.

Du kan redusere batteriforbruket ved å redusere lysstyrken på skjermen. Følg trinnene nedenfor for å justere lysstyrken på skjermen.

Trinn 1. Start appen Innstillinger, og velg deretter Skjerm.

Trinn 2. Dra knappen for å justere Lysstyrken.

Trinn 3. Hvis du aktiverer Adaptiv lysstyrke, så blir lysstyrken automatisk tilpasset i henhold til batteristatus og omkringværende lys.

Reduser batteriforbruk lysstyrke.

Du kan redusere batteribelastningen og stoppe pinlig lommeringing ved å blokkere utilsiktede berøringer. På den måten skjer det ikke noen flere uhell.

Trinn 1. Start appen Innstillinger, og velg deretter Skjerm.

Trinn 2. Trykk på knappen ved siden av Beskyttelse mot utilsiktede berøringer for å slå den på.

Batteri berøringsbeskyttelse.

For å redusere batteriforbruket, anbefales det å deaktivere Wi-Fi og Bluetooth-funksjonen når dette ikke i bruk .

Slik deaktiverer du Wi-Fi

Trinn 1. Start appen Innstillinger, og velg deretter Tilkobling.

Trinn 2. Trykk på bryteren til Wi-Fi å slå det av.

Alternativt kan du også deaktivere Wi-Fi ved å trykke på Wi-Fi-ikonet på Hurtigpanelet.

 

Slik deaktiverer du Bluetooth

Trinn 1. Start appen Innstillinger, og velg deretter Tilkobling.

Trinn 2. Trykk på bryteren til Bluetooth for å slå det av.

Alternativt kan du også deaktivere Bluetooth ved å trykke på Bluetooth-ikonet på Hurtigpanelet.

For å hjelpe deg med å bevare batteritrøm, anbefales det dessuten å deaktivere automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres og slå av skjermen ved å trykke på sidetasten, når du ikke bruker enheten.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Finn ut mer om Galaxy batteri med Samsung support.

Slik bruker du Samsung Members-appen

Hvis du opplever problemer med dine Samsung-mobiler, nettbrett eller kroppsnære enheter, kan du sende oss et spørsmål i Samsung Members-appen. Finn ut mer om å sende en feilrapport.

Takk for din tilbakemelding