Skorzystaj z promocji Samsung Guard Serwis - kup AGD Samsung i meble do zabudowy i otrzymaj 3 lata dodatkowej ochrony. Skorzystaj z promocji Samsung i otrzymaj 3 lata dodatkowej ochrony Samsung Guard Serwis przy zakupie sprzętu AGD z meblami kuchennymi!

Odbierz 3 lata dodatkowej ochrony Kup wybrane urządzenia AGD Samsung wraz z meblami kuchennymi i zarejestruj je w ciągu 30 dni od zakupu, a otrzymasz dodatkową ochronę do standardowej gwarancji producenckiej.

Weź udział w promocji!

Wystarczą trzy kroki:
Krok 1 - Kup AGD Samsung i meble kuchenne za minimum 3 tysiące i skorzystaj z opcji Serwis AGD Samsung

Kup urządzenia AGD Samsung
objęte promocją oraz meble
kuchenne o wartości 3 tys. zł brutto*.

Krok 2 - W ciącgu 30 dni wypełnij formularz zgłoszeniowy do Samsung Guard Serwis, aby skorzystać z promocji

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
w ciągu 30 dni od daty zakupu**.

Krok 3 - Po weryfikacji otrzymasz usługę 3-letniej ochrony Samsung Guard Serwis na AGD w promocji Samsung

Po pozytywnej weryfikacji
zgłoszenia zostanie Ci przyznana
usługa dodatkowej ochrony
serwisowej. Szczegóły wysyłki
Certyfikatu Samsung GUARD
w regulaminie.

Modele w promocji

Zarejestruj swój produkt i odbierz dodatkowe 3 lata ochrony Samsung GUARD Serwis

Dane osobowe
Adres i nazwa studia kuchennego, w którym został zakupiony sprzęt
+ dodaj skan dowodu zakupu


maks. 6 MB w formacie .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docxZałącz skan lub zdjęcie faktury za zakup sprzętu oraz mebli.
×
Wybierz produkt i dodaj numer seryjny
Produkt 1
Produkt pochodzący z polskiej dystrybucji.
Numer seryjny składa się z 15 znaków. Skopiuj go z tabliczki znamionowej.
dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej
maks. 6 MB w formacie .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx
×
dodaj kolejny produkt
* pola obowiązkowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Promocja AGD Samsung Guard Serwis - masz pytania? Napisz do nas: guardserwis2021@oexebusiness.com

Jeśli masz pytania dotyczące promocji, napisz na adres:
guardserwis2021@oexebusiness.com

Interesuje Cię rozszerzona gwarancja na agd Samsung Guard Serwis? Zadzwoń na infolinię Samsung

Infolinia Samsung:
+48 801-172-678**
801 1Samsung**
22 607-93-33**


** Koszt połączenia według taryfy operatora

Najczęściej zadawane pytania

Samsung GUARD Serwis jest to usługa serwisowa, a nie gwarancja w rozumieniu polskiego prawa. Usługa ta wydłuża okres ochrony urządzenia do 5 lat. W ramach usługi - Samsung będzie usuwał wady Produktu lub Produktów zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączniku do Regulaminu Załącznik – warunki Samsung Guard Serwis.
Usługa ta obowiązuje tylko na terenie Polski i dotyczy tylko produktów przeznaczonych na rynek polski. Poza tym w przypadku braku możliwości naprawienia sprzętu, Samsung podejmuje decyzję dotyczącą wymiany urządzenia lub ewentualnego zwrotu gotówki.
Zgodnie z regulaminem zgłoszenie zostanie zweryfikowane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia do systemu. Wiadomość ze statusem zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
Lista punktów handlowych znajduje się na stronie Promocji. Dodatkowe zapytania należy kierować na dedykowany adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com.
Certyfikat zostanie wysłany w terminie 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na adres email podany w trakcie rejestracji.
Certyfikat zostanie wysłany w formacie pdf, za pośrednictwem automatycznie wygenerowanej wiadomości na adres email podany podczas rejestracji. Można go wydrukować bądź zachować w formie elektronicznej.
W przypadku błędnych danych zawartych w certyfikacie należy przesłać wiadomość na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com z prośbą o ich zmianę.
Wiadomości zawierające certyfikaty jak i dotyczące statusu zgłoszenia, są generowane automatycznie, w związku z tym należy sprawdzić wszystkie foldery poczty, również spam. W przypadku braku wiadomości należy upewnić się, iż minął regulaminowy termin 30 dni na wysłanie certyfikatu od momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Jeżeli termin upłynął, należy wysłać wiadomość na adres email: guardserwis2021@oexebusiness.com z informacją, na który sprzęt nie został wysłany certyfikat.

W przypadku problemów z:
• wypełnieniem poszczególnych pól w formularzu
• wprowadzeniem danych w wybranych polach
• brakiem danych np. wybranego modelu urządzenia
• załadowaniem zdjęć
• zapisem danych i ukończeniem rejestracji
• inne

należy przesłać wiadomość na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com. W celu prawidłowego zdiagnozowania problemu do wiadomości należy dołączyć screenshoty lub video z procesu rejestracji.

Przed wysłaniem wiadomości należy odpowiedzieć na pytania:
Czy po wypełnieniu – po kolei – pól formularza w dalszym ciągu nie można dodać załączników?
Czy najpierw został wybrany produkt a potem były wgrane dopiero zdjęcia?
Czy podczas rejestracji pojawiają się komunikaty typu „error message”?
Czy podejmowane były próby zmiany przeglądarki i czyszczenia ciasteczek?
Czy były podejmowane próby rejestracji z innego adresu e-mail?
Czy po zmniejszeniu dokumentu i zmianie formatu nadal jest problem z załadowaniem załączników?
Czy wyłączony jest AdBlock?

Zgodnie z regulaminem informacja o statusie zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. W związku z faktem, iż są to wiadomości systemowe, należy sprawdzić wszystkie dostępne foldery poczty, również spam. W przypadku braku wiadomości po upływie regulaminowego terminu na weryfikację, zapytanie dotyczące zgłoszenia należy kierować na adres email: guardserwis2021@oexebusiness.com.
Należy sprawdzić czy zakupiony model widnieje w Regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej Programu. W sytuacji, gdy modelu nie ma w załączniku do Regulaminu: Załącznik – lista produktów oraz wartość certyfikatów Samsung GUARD, nie bierze on udziału w Programie. Jeśli model jest dostępny w Regulaminie, a brakuje go w formularzu, należy zgłosić ten fakt, pisząc na adres email: guardserwis2021@oexebusiness.com.
Aby otrzymać ponownie certyfikat, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com. Certyfikat zostanie ponowiony w terminie 2 dni roboczych.
Zgodnie z regulaminem § 4 pkt. 4.2 meble kuchenne oraz urządzenia muszą zostać zakupione w tym samym Punkcie Handlowym.
W celu wygenerowania nowego certyfikatu, należy upewnić się, iż wymieniony model jest objęty promocją, a następnie przesłać dowód zakupu (faktura, paragon fiskalny) oraz zdjęcie tabliczki znamionowej zawierającej numer seryjny - 15 znaków zakończonych literą na adres email: guardserwis2021@oexebusiness.com.
Brakujące dane do zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail promocji: guardserwis2021@oexebusiness.com.
Nie ma konieczności ponownej rejestracji w promocji. Aby numer został poprawiony należy przesłać zdjęcie tabliczki znamionowej zawierającej numer seryjny - 15 znaków zakończonych literą, na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com
Reklamacje związane z promocją należy kierować na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania zakupu Produktu Samsung.
Zgłoszenie można anulować wysyłając oświadczenie na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com, podając swoje dane osobowe, a w przypadku kilku produktów precyzując, które zgłoszenie ma zostać anulowane.

Termin rejestracji upływa 30 dni od dnia zakupu Produktu Samsung i Mebli Kuchennych (wskazanego na dowodzie zakupu – końcowej fakturze lub paragonie).

Jeżeli Uczestnik dokonał zakupu Produktów Samsung w różnych terminach od jednego operatora Punktu Handlowego, może dokonać zgłoszenia do Programu Produktów Samsung łącznie, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do Programu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakupu pierwszego z Produktów Samsung i spełnieniu pozostałych warunków określonych Regulaminem.

Zgodnie z regulaminem promocji, jedynym honorowanym dowodem zakupu Produktu jest ostateczna faktura zakupu lub paragon fiskalny.

Dowód zakupu Produktu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (kod modelu).

Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej.

Dowód zakupu Mebli kuchennych powinien zawierać w szczególności informacje o zakupie w danym Punkcie Handlowym Mebli kuchennych o wartości minimum 3000 złotych brutto.

W celu poprawnej weryfikacji zgłoszenia należy zgłosić problem na adres e-mail: guardserwis2021@oexebusiness.com.  Do wiadomości należy załączyć zdjęcie numeru seryjnego produktu z opakowania bądź karty gwarancyjnej jeżeli jest wypełniona.

*Ochrona wygaśnie przed upływem 36 miesięcy od zakończenia gwarancji producenckiej, jeśli wartość zgłoszonych szkód przekroczy kwotę zakupu urządzenia. Minimalna wartość mebli to 3 000 PLN brutto.

**Rejestrowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji, tj. kod modelu musi znajdować się na liście kodów w formularzu rejestracyjnym lub na liście modeli objętych promocją. Numer seryjny produktu musi składać się z 15 znaków i pochodzić ze znajdującej się na urządzeniu tabliczki znamionowej, której zdjęcie należy wykonać przed montażem sprzętu. Ochrona wynikająca z usługi Samsung GUARD Serwis trwa 3 lata lub do wyczerpania świadczeń wykonanych lub wypłaconych w ramach usługi Samsung GUARD Serwis, które nie mogą przekroczyć wartości produktu objętego usługą, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.