ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI

zwiń

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na rozszerzenie portfolio produktów marki Samsung o nowe modele urządzeń, z dniem 30.05.2019r. ulega zmianie regulamin promocji „3 lata dodatkowej ochrony Samsung GUARD Serwis na sprzęt AGD 2019”.

Zmiana polega na objęciu promocją nowo wprowadzonych do oferty produktów marki Samsung. Inne warunki regulaminu, w tym termin promocji, nie ulegają zmianie. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem.


Zmiana regulaminu polega na aktualizacji załącznika nr 1 poprzez dodanie do tabeli produktów marki Samsung oznaczonych następującymi numerami: RS68N8941B1/EF, RS68N8220S9/EF, RS68N8220B1/EF, RS68N8230S9/EF, RS68N8240B1/EF, RS68N8340B1/EF, RB36R8899SR/EF, RB36R8837S9/EF, RB33R8737S9/EF, RB33R8737B1/EF, RB36J8035SR/EF, NV68R3571RS/EO, NV68R5345CB/EO, NV68R5525CB/EO, NV68R5545CB/EO, DW60M5050BB/EO, DW50R4040BB/EO, DW50R4050BB/EO, DW50R4060BB/EO.


zwiń
Samsung GUARD Serwis dla AGD do zabudowy Samsung

Kup wybrane urządzenia AGD Samsung wraz z meblami kuchennymi, a otrzymasz dodatkowe 3 lata ochrony Samsung GUARD Serwis do standardowej gwarancji producenckiej.

Skorzystaj z promocji Samsung i otrzymaj 3 lata dodatkowej ochrony Samsung Guard Serwis przy zakupie sprzętu AGD z meblami kuchennymi!

Jak wziąć udział?

Krok 1

Pierwszy krok w promocji Samsung na dodatkowa ochronę AGD - Kup wybrane urządzenia AGD z meblami o wartości min. 3000 i zarejestruj zakup na stronie promocji w ciągu 30 dni

Kup wybrane urządzenia AGD
Samsung wraz z meblami
kuchennymi o wartości min. 3 000 zł i w ciągu 30 dni od zakupu zarejestruj je przez formularz na stronie
promocji.

Krok 2

2 krok w promocji na dodatkową ochronę - przygotuj dokumenty do rejestracji - dowód zakupu i zdjęcia tabliczek znamionowych

Przygotuj dokumenty
potrzebne do rejestracji: skan
dowodu zakupu urządzeń wraz
z meblami, zdjęcia tabliczek
znamionowych z widocznym
numerem seryjnym.

Krok 3

Promocja Samsung - krok 3 - Uzupełnij formularz i upewnij się, że zakupione modele biorą udział w promocji na dodatkowe ubezpieczenie Samsung Guard Serwis

Wypełnij formularz zgłoszenia,
uzupełniając wszystkie pola
obowiązkowe. Pamiętaj
o sprawdzeniu, czy dany model
urządzenia (z polskiej dystrybucji)
i studio kuchenne biorą udział
w promocji. Sprawdź załączniki
do regulaminu.

Krok 4

Krok 4 - Po rozpatrzeniu otrzymasz dodatkową ochronę serwisową zakupionego w promocji sprzętu AGD Samsung

Po pozytywnej weryfikacji
zgłoszenia zostanie Ci przyznana
usługa dodatkowej ochrony
serwisowej
. Szczegóły wysyłki
Certyfikatu Samsung GUARD
w regulaminie.

Modele w promocji

Zarejestruj swój produkt i odbierz dodatkowe 3 lata ochrony Samsung GUARD Serwis

Dane osobowe
Adres i nazwa studia kuchennego, w którym został zakupiony sprzęt
Produkt pochodzący z polskiej dystrybucji.
Numer seryjny składa się z 15 znaków. Skopiuj go z tabliczki znamionowej.
dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej
maks. 6MB w formacie .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx
×
dodaj kolejny produkt
+ dodaj skan dowodu zakupu


maks. 6MB w formacie .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docxZałącz skan lub zdjęcie faktury za zakup sprzętu oraz mebli.
×
* pola obowiązkowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące promocji, napisz na adres:
guardserwisagd@oexebusiness.com

Infolinia Samsung:
+48 801-172-678**
801 1Samsung**
22 607-93-33**


** Koszt połączenia według taryfy operatora

Korzyści

Samsung GUARD Serwis to profesjonalna obsługa autoryzowanych centrów serwisowych Samsung

Wydłużenie ochrony
bezpośrednio w Samsung

Samsung GUARD Serwis to profesjonalna obsługa autoryzowanych centrów serwisowych Samsung

Gwarancja jakości usług dzięki
oryginalnym częściom

Samsung GUARD Serwis to profesjonalna obsługa autoryzowanych centrów serwisowych Samsung

Profesjonalna obsługa
autoryzowanych centrów
serwisowych Samsung

Samsung GUARD Serwis to profesjonalna obsługa autoryzowanych centrów serwisowych Samsung

Wsparcie infolinii
Samsung

Najczęściej zadawane pytania

Samsung GUARD Serwis jest to usługa serwisowa, a nie gwarancja w rozumieniu polskiego prawa. Usługa ta wydłuża okres ochrony urządzenia do 5 lat. W ramach usługi Samsung będzie usuwał wady Produktu lub Produktów zgodnie z warunkami przedstawionymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Usługa ta obowiązuje tylko na terenie Polski i dotyczy tylko produktów przeznaczonych na rynek polski. W przypadku braku możliwości naprawienia sprzętu Samsung podejmuje decyzję dotyczącą wymiany urządzenia lub ewentualnego zwrotu gotówki.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenie zostanie zweryfikowane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia do systemu. Wiadomość ze statusem zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
Lista punktów handlowych znajduje się na stronie promocji. Dodatkowe zapytania należy kierować na dedykowany adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com.
Certyfikat zostanie wysłany w terminie 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
Certyfikat zostanie wysłany w formacie PDF za pośrednictwem automatycznie wygenerowanej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji. Można go wydrukować lub zachować w formie elektronicznej.
W przypadku błędnych danych zawartych w certyfikacie należy przesłać wiadomość na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com z prośbą o ich zmianę.
Wiadomości zawierające certyfikaty, jak i dotyczące statusu zgłoszenia, są generowane automatycznie, w związku z czym należy sprawdzić wszystkie foldery poczty, również spam. W przypadku braku wiadomości należy upewnić się, iż na wysłanie certyfikatu minął regulaminowy termin 30 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Jeżeli termin upłynął, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com z informacją, na który sprzęt nie został wysłany certyfikat.

W przypadku problemów z:
• wypełnieniem poszczególnych pól w formularzu
• wprowadzeniem danych w wybranych polach
• brakiem danych np. wybranego modelu urządzenia
• załadowaniem zdjęć
• zapisem danych i ukończeniem rejestracji
• inne

należy przesłać wiadomość na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com. W celu prawidłowego zdiagnozowania problemu do wiadomości należy dołączyć zrzuty ekranu lub nagranie wideo z procesu rejestracji.

Przed wysłaniem wiadomości należy odpowiedzieć na pytania:
Czy po wypełnieniu – po kolei – pól formularza w dalszym ciągu nie można dodać załączników?
Czy podczas rejestracji pojawiają się komunikaty typu „error message”?
Czy podejmowane były próby zmiany przeglądarki i czyszczenia ciasteczek?
Czy były podejmowane próby rejestracji z innego adresu e-mail?
Czy po zmniejszeniu dokumentu i zmianie formatu nadal jest problem z załadowaniem załączników?
Czy wyłączony jest AdBlock?

Zgodnie z Regulaminem informacja o statusie zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. W związku z faktem, iż są to wiadomości systemowe, należy sprawdzić wszystkie dostępne foldery poczty, również spam. W przypadku braku wiadomości po upływie regulaminowego terminu na weryfikację zapytanie dotyczące zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com.
Należy sprawdzić, czy zakupiony model widnieje w Regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej promocji. W sytuacji, gdy modelu nie ma w załączniku nr 1 do Regulaminu, nie bierze on udziału w promocji. Jeśli model jest dostępny w Regulaminie, a brakuje go w formularzu, należy zgłosić ten fakt, pisząc na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com.
Aby otrzymać ponownie certyfikat, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com. Certyfikat zostanie ponowiony w terminie 2 dni roboczych.
Zgodnie z Regulaminem § 3 pkt 1 meble kuchenne oraz urządzenia muszą zostać zakupione w tym samym studiu mebli kuchennych.
W celu wygenerowania nowego certyfikatu należy upewnić się, iż wymieniony model jest objęty promocją, a następnie przesłać dowód zakupu (faktura, paragon fiskalny) oraz zdjęcie tabliczki znamionowej zawierającej numer seryjny – 15 znaków zakończonych literą – na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com.
Brakujące dane do zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail promocji: guardserwisagd@oexebusiness.com.
Nie ma konieczności ponownej rejestracji w promocji. Aby numer został poprawiony, należy przesłać zdjęcie tabliczki znamionowej zawierającej numer seryjny – 15 znaków zakończonych literą – na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com
Reklamacje związane z promocją należy kierować na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com do dnia 16.08.2019r.
Zgłoszenie można anulować wysyłając oświadczenie na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com, podając swoje dane osobowe, a w przypadku kilku produktów precyzując, które zgłoszenie ma zostać anulowane.

Termin rejestracji upływa 30 dni od daty zakupu sprzętu, widniejącej na fakturze lub paragonie dokumentującym zakup Produktu, jednak nie później niż do 31.07.2019. Zgodnie z Regulaminem promocji, rejestracja może zostać dokonana jedynie w okresie od 01.02.2019 godz. 00:01 do 30.06.2019 r. do godz. 23:59:59 w jednym punkcie handlowym.

Jeżeli Uczestnik dokona zakupu w niniejszej promocji kilku różnych Produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, rejestracja wszystkich tych Produktów może zostać dokonana nie później niż 30 dni od daty zakupu pierwszego z nich.

Zgodnie z Regulaminem promocji jedynym honorowanym dowodem zakupu Produktu jest ostateczna faktura zakupu lub paragon fiskalny. Dowód zakupu Produktu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (kod modelu). Data i godzina zakupu Produktu, widniejące na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu, nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej. Dowód zakupu mebli kuchennych powinien zawierać w szczególności informacje o zakupie w danym punkcie handlowym mebli kuchennych o wartości min. 3000 złotych brutto.
W celu poprawnej weryfikacji zgłoszenia należy zgłosić problem na adres e-mail: guardserwisagd@oexebusiness.com.  Do wiadomości należy załączyć zdjęcie numeru seryjnego produktu z opakowania bądź karty gwarancyjnej jeżeli jest wypełniona.

Informacje na temat warunków promocji

Promocja trwa od 01.02 do 30.06.2019. Szczegółowe warunki promocji w regulaminie

Ochrona wygaśnie przed upływem 36 miesięcy od zakończenia gwarancji producenckiej, jeśli wartość zgłoszonych szkód przekroczy kwotę zakupu urządzenia. Minimalna wartość mebli to 3000 PLN brutto.

Rejestrowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji, tj. kod modelu musi znajdować się na liście kodów w formularzu rejestracyjnym lub na liście modeli objętych promocją. Numer seryjny produktu musi składać się z 15 znaków i pochodzić ze znajdującej się na urządzeniu tabliczki znamionowej, której zdjęcie należy wykonać przed montażem sprzętu. Ochrona wynikająca z usługi Samsung GUARD Serwis trwa 3 lata lub do wyczerpania świadczeń wykonanych lub wypłaconych w ramach usługi Samsung GUARD Serwis, które nie mogą przekroczyć wartości produktu objętego usługą, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.