Polityka Prywatności

Image

Nasze zobowiązanie

Firma Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Administrator danych w UE) oraz jej podmioty stowarzyszone („Samsung”) wiedzą, jak ważna dla naszych klientów jest prywatność. Samsung stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczą wszystkich urządzeń i witryn firmy Samsung, platform obsługi klienta lub innych aplikacji internetowych, które odwołują się lub odsyłają do niej (łącznie „Usługi” firmy Samsung). Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia.

Poniżej wskazujemy na kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych, należy kliknąć w odpowiedni nagłówek lub odnaleźć odpowiednie informacje w treści poniżej.

 

Gromadzone informacje

W związku z Usługami Samsung gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:
 

 •  informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika;
 •  informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług; oraz
 •  informacje otrzymywane przez Samsung ze źródeł zewnętrznych.

Samsung może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych Użytkownika lub osobno powiadomić Użytkownika o tym, jak gromadzi jego dane osobowe w sposób, którego nie opisano w niniejszej Politzce, zgodnie z zasadami i politykami przewidzianymi dla dodatkowych usług.

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:
 

 • świadczenia żądanych Usług;
 • zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, co pozwala Samsung zrozumieć potrzeby i oczekiwania Użytkownika i je ulepszać;
 • lepszego zrozumienia klientów, aby Samsung mógł oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę; oraz
 • oferowania dostosowanych treści i reklam za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

 

Samsung może udostępniać informacje Użytkownika:
 

 • podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
 • partnerom biznesowym — zaufanym firmom, które mogą przekazywać informacje o produktach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę;
 • usługodawcom — firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Samsung;
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony Samsung i jej klientów.

Dodatkowe informacje o określonych produktach i usługach

 • Chociaż niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Usług oferowanych przez Samsung, Samsung dostarczy również Użytkownikowi szczególne dodatki dotyczące poufności, które zawierają uzupełniające informacje o praktykach związanych z określonymi Usługami, jeśli jest to konieczne. Dodatki te odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z Usług, których dotyczą.

Kontakt z firmą

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Możesz skontaktować się z nami przez stronę Ogólne Wsparcie dla RODO

..

 • GLOBALNa Polityka Prywatności

  Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

  Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Administrator danych w UE) oraz jej podmioty stowarzyszone („Samsung”) wiedzą, jak ważna dla klientów jest prywatnosć. Samsung stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono, jakimi zasadami kieruje się Samsung przetwarzając Twoje dane. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich urządzeń, witryn, platform obsługi klienta lub innych aplikacji internetowych firmy Samsung, które odwołują się lub odsyłają do tej Polityki (łącznie „Usługi” firmy Samsung). Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego, czy innego urządzenia inteligentnego. Polityka obejmuje również wsparcie dla klientów w odniesieniu do takich urządzeń, witryn lub aplikacji internetowych.
  Chociaż niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych Samsung, Samsung dostarczy Ci również informacje uzupełniające informacje o praktykach związanych z określonymi Usługami, tam, gdzie jest to konieczne. Dodatki te odnoszą się do korzystania przez Ciebie z Usług, których dotyczą.
  Ważne jest też, abyś często sprawdzał, czy wprowadziliśmy aktualizacje Polityki Prywatności. Jeśli Polityka zostanie przez nas zaktualizowana, Samsung poinformuje Cię z wyprzedzeniem o zmianach, które uznamy za kluczowe i istotne, zamieszczając powiadomienie we właściwych Usługach lub w stosownych przypadkach wysyłając Ci wiadomości e-mail. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie zawsze dostępna tutaj. Użytkownik może sprawdzić „datę wejścia w życie” na górze, by dowiedzieć się, kiedy ostatnio Polityka została.

 • INFORMACJE JAKIE ZBIERAMY

  Informacje przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

  Niektóre Usługi umożliwiają Ci przekazywanie informacji bezpośrednio do nas. Na przykład:

  • Część Usług świadczonych przez Samsung umożliwia użytkownikom tworzenie kont lub profili. W związku z tymi Usługami Samsung może Cię poprosić o podanie określonych informacji na Twój temat, by utworzyć dla Ciebie konto lub profil. Na przykład podczas tworzenia Konta Samsung możesz przekazać określone informacje na swój temat, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail.
  • Jeśli zamawiasz od Samsung produkty lub płatne usługi, zostaniesz poproszony o imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy oraz dane karty kredytowej w celu realizacji zamówienia.
  • Jeśli kontaktujesz się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby porozmawiać o produkcie lub usłudze, przesłać zapytanie lub złożyć reklamację, będziemy zbierać informacje na temat żądanej przez Ciebie usługi. Zebrane dane będą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, a w zależności od rodzaju zapytania, mogą również zawierać adres domowy, numer telefonu, adres e-mail i identyfikator Twojego urządzenia.
  • Niektóre z naszych Usług umożliwiają użytkownikom komunikowanie się z innymi ludźmi. Taka komunikacja będzie przesyłana przez systemy firmy Samsung.
  • Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnianie nam informacji kontaktowych, Samsung będzie przetwarzać numery telefonów osób znajdujących się na Twojej liście kontaktów, aby ułatwić udostępnianie plików i przesyłanie wiadomości do tych osób. Funkcję udostępniania plików i wysyłania wiadomości można wyłączyć lub ograniczyć zakres udostępniania danych w ustawieniach profilu.


  Informacje o sposobie korzystania z przez Ciebie z Usług

  Oprócz informacji przekazywanych bezpośrednio przez Ciebie możemy będzie gromadzić informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Usług za pośrednictwem oprogramowania zainsnalowanego na Twoim urządzeniu oraz innych urządzeń. Będziemy gromadzić:

  • Informacje o urządzeniu — takie jak model urządzenia, informacje o urządzeniu, numer IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, numer telefonu, numer seryjny, kod sprzedaży, rejestracja dostępu, aktualna wersja oprogramowania, numer identyfikujący kraj (MCC), numer identyfikujący sieć komórkową (MNC), adres MAC, adres IP, pliki cookie, piksele, informacje dotyczące abonamentu, wersje systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Usług.
  • Dane logowania — dane diagnostyczne, techniczne, informacje o błędach i użytkowaniu, np. godzina i czas korzystania z Usługi, wyszukiwane terminy wprowadzone poprzez Usługi oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie umieszczonych przez nas na Twoim urządzeniu; więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie można znaleźć w witrynie (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/).
  • Informacje o lokalizacji — takie jak sygnał GPS Twojego urządzenia lub informacje o pobliskich punktach dostępu do Wi-Fi oraz wieżach sygnałowych telefonii komórkowej mogą być do nas wysyłane, gdy korzystasz z określonych Usług i włączysz tę funkcję;
  • Informacje głosowe — takie jak nagrania Twojego głosu, które tworzymy (i możemy przechowywać na swoich serwerach), jeśli włączysz tę funkcję i stosujesz polecenia głosowe, by kontrolować Usługę lub gdy kontaktujesz się z zespołem ds. obsługi klienta. (Zwracamy uwagoę, że jeśli współpracujemy z zewnętrznym usługodawcą, który oferuje w naszym imieniu usługi zmiany mowy na tekst, taki usługodawca może otrzymywać i przechowywać określone polecenia głosowe zgodnie z umową zawartą między firmą Samsung a partnerem zewnętrznym);
  • Informacje na temat klawiatury Samsung — słowa, które wpisujesz korzystając z funkcji podpowiadania tekstu. Ta funkcja może być udostępniana w połączeniu z Twoim kontem Samsung w celu synchronizowania danych gromadzonych na Twoich innych Urządzeniach. Dane możesz usunąć w ustawieniach podpowiadania tekstu.
  • Inne informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Usług, np. używane aplikacje, odwiedzane witryny internetowe oraz sposób interakcji z treściami udostępnianymi w ramach Usług.


  Informacje ze źródeł zewnętrznych

  Możemy otrzymywać informacje o Tobie z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł (w zakresie dozwolonym przez prawo), które możemy łączyć z innymi informacjami podanymi bezpośrednio przez Ciebie lub na Twój temat, które otrzymujemy. Możemy też otrzymywać informacje o Tobie z zewnętrznych sieci społecznościowych, gdy łączy się on z takimi usługami.


  Inne informacje, które gromadzimy

  Możemy też gromadzić inne informacje o Tobie, Twoim urządzeniu lub korzystaniu przez Ciebie z usług. Sposób gromadzenia takich informacji jest opisany w punkcie dotyczącym gromadzenia danych. W przypadkach, które nie zostały tam wskazanie, zbieramy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody.
  Możesz zdecydować, by nie przekazywać nam określonych rodzajów informacji (np. informacji wymaganych w trakcie rejestracji Konta Samsung), ale taka decyzja może wpłynąć na możliwość korzystania przez Cienie z niektórych Usług. Przekażemy Ci odpowiednie informacje w momencie zbierania danych, aby mógł świadomie zdecydować.

 • JAK KORZYSTAMY Z tWOICH DANYCH

  Będziemy wykorzystywać gromadzone informacje w następujących celach:

  • zarejestrowanie Ciebie lub Twojego urządzenia na potrzeby korzystania z Usług;
  • świadczenie usługi lub oferowanie żądanej funkcji;
  • przekazywanie spersonalizowanych treści i świadczenie spersonalizowanych usług na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności w Usługach, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
  • działania reklamowe, takie jak przekazywanie spersonalizowanych reklam, sponsorowanych treści i wysyłanie wiadomości promocyjnych, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
  • ocena i analiza rynku, klientów, produktów, kampanii reklamowych i usług, aby pomóc nam dowiedzieć się więcej o swoich klientach, w razie konieczności poprzez procesy statystyczne, w celu oferowania Użytkownikom najbardziej odpowiednich informacji, usług i doświadczeń;
  • w celu zapytania Cię o opinię na temat produktów i usług Samsung oraz w ramach ankiet przeprowadzanych wśród klientów, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
  • zrozumienie, w jaki sposób ludzie korzystają ze świadczonych przez nas Usług, jak je ulepszyć, a także jak opracować nowe produkty i usługi;
  • świadczenie usług konserwacji i obsługi urządzenia;
  • umożliwienie dostarczania aktualizacji oprogramowania;
  • organizowanie bezpłatnych loterii fantowych, konkursów z nagrodami lub promocji, na które zezwalają przepisy prawa; oraz
  • w innych celach za Twoją odrębną zgodą.

  Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Ogólne Wsparcie dla RODO. Na przykład wykorzystujemy dane Konta Samsung gromadzone w ramach wszystkich Usług, które wymagają Konta Samsung.


  Samsung opiera również swoje rekomendacje, dostosowane treści i spersonalizowane funkcje na Usługach, aby zapewnić Użytkownikowi lepsze wrażenia w oparciu o informacje bezpośrednio udostępniane nam w ramach korzystania przez Ciebie z Usług, przeglądanie stron internetowych firmy Samsung lub informacje przekazywane nam od zaufanych osób trzecich. Wykorzystujemy te informacje aby lepiej poznać potrzeby klientów. Korzystamy z informacji otrzymanych od zaufanych osób trzecich w celu rozwijania swojej bazy danych, zawsze w oparciu o prawnie wiążącą umowę z zewnętrznym usługodawcą w celu zapewnienia, że połączone dane zostały uzyskane od Ciebie zgodnie z prawem. W zależności od powodu łączenia danych oraz od wymogów przepisów prawa udostępniamy Ci określone mechanizmy kontroli takiego łączenia, na przykład w menu ustawień urządzenia bądź aplikacji lub na stronie internetowej firmy Samsung, gdzie masz możliwość wykonania swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ogólne Wsparcie dla RODO.
  Samsung umożliwia podjęcie szeregu decyzji dotyczących sposobu wykorzystania Twoich danych. Możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości promocyjne, korzystając początkowo z subskrypcji, a w przypadku rezygnacji z subskrypcji, instrukcji cofnięcia subskrypcji zawartych w wiadomościach. Ponadto możesz podjąć taką decyzję, zmieniając ustawienia określonych Usług, gdy otrzymasz od nas powiadomienie, lub odwiedzając stosowne strony internetowe. Możesz również skontaktować się z nami jeśli potrzebuje pomocy w podjęciu stosownej decyzji. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów określonych powyżej. Podstawa prawna, na mocy której przetwarzamy dane osobowe, obejmuje przetwarzanie, które jest: konieczne do realizacji umowy pomiędzy Tobą a Samsung (na przykład na potrzeby świadczenia Usług oraz identyfikacji i autoryzacji Użytkownika do korzystania z określonych Usług); spełnienia wymagań prawnych (na przykład przestrzegania obowiązujących zasad rachunkowości oraz obowiązkowego ujawniania informacji organom państwowym); konieczne z punktu widzenia uzasadnionych interesów Samsung (na przykład do zarządzania relacjami z Użytkownikiem i poprawy przydatności komunikacji, doświadczeń klienta oraz obsługi klienta) oraz zależne od Twojej zgody (na przykład na kontaktowanie się z nim w sprawie produktów i usług oraz przekazywania informacji marketingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Polityki Prywatności, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 • UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH

  Możemy ujawniać Twoje dane wewnątrz organizacji w ramach prowadzonej przez nas działalności odpowiednim zespołom, w tym między innymi zespołowi ds. obsługi klienta, zespołowi prawnemu, zespołowi finansowemu i zespołowi sprzedażowemu, a jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie informacji marketingowych, zespołom ds. marketingu. Samsung może również ujawniać Twoje dane następującym podmiotom, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Usług:

  • Podmioty stowarzyszone. Twoje informacje mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej Samsung w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Termin „podmioty stowarzyszone” odnosi się do firm związanych z Samsung Electronics Co., Ltd. poprzez wspólną własność lub kontrolę. Do naszych podmiotów stowarzyszonych należą firmy o nazwie Samsung Electronics. Podmioty stowarzyszone mogą też obejmować inne firmy powiązane poprzez wspólną własność lub kontrolę, takie jak Samsung SDS CO., Ltd. W szczególności Samsung SDS CO., Ltd realizuje szereg usług w imieniu Samsung Electronics Co., Ltd obejmujących między innymi: konto Samsung, Samsung Health, Samsung Pay, Znajdź mój telefon (FMM), Usługę niestandardową, Galaxy Apps (Kupujący), Samsung Pass, Samsung Cloud; Samsung Themes; Samsung Social, Bezpieczny Katalog, E-mail, Samsung Focus, Samsung Friends, Bezpieczne połączenie Wi-Fi.
  • Partnerzy biznesowi. Samsung może też udostępniać informacje Użytkownika zaufanym partnerom biznesowym, w tym między innymi operatorom telefonii komórkowej, , sprzedawcom detalicznym i dystrybutorom. Podmioty takie mogą wykorzystywać informacje o Tobie by świadczyć na Twoją rzecz Usługi, badać, jakie są Twoje zainteresowania i oraz oferować Ci materiały promocyjne, reklamy i inne materiały, o ile wyrazisz na to odrębną zgodę.
  • Usługodawcy. Samsung może również ujawniać Twoje dane starannie wybranym firmom świadczącym usługi na rzecz Samsung lub w jej imieniu, takim jak spółki pomagające jej w naprawach, kontakcie z klientami, działaniach związanych z obsługą klienta, reklamie, prowadzeniu ankiet dotyczących satysfakcji klienta, fakturowaniu lub wysyłaniu wiadomości e-mail w naszym imieniu. Możliwości wykorzystywania przez takie podmioty informacji o Tobie w celach innych niż świadczenie usług na rzecz
  • Inne podmioty, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne w celu zabezpieczenia Usług. Może się zdarzyć, że firma Samsung ujawni informacje o Tobie Użytkownika innym podmiotom: aby przestrzegać przepisów prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej (np. nakazu przeszukania lub innego zarządzenia sądowego);
   w celu sprawdzenia lub wyegzekwowania przestrzegania zasad korzystania z Usług; oraz
   w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung lub któregokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej Samsung, partnerów biznesowych bądź klientów.
  • Inne podmioty w związku z transakcjami firmowymi. możemy ujawniać dane o Tobie podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji lub przeniesienia, przejęcia lub sprzedaży lub też w przypadku upadłości.
  • Inne podmioty, o ile wyrazisz na to zgodę. Oprócz udostępniania danych pisanego w niniejszej Polityce Prywatności, możemy też udostępnić informacje o Tobie podmiotom zewnętrznym, jeśli Użytkownik wyrazisz na to odrębną zgodę.

 • JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

  Samsung poważnie traktuje ochronę Twoich danych i wdrożyła odpowiednie środki fizyczne i techniczne, aby chronić informacje gromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi. Pamiętaj, że chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, by chronić informacje o Tobie, żadna witryna internetowa, transmisja internetowa, system komputerowy ani łącze bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  Korzystanie z naszych Usług będzie wiązało się z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza jego kraj, w którym mieszkasz (tj. do Korei) oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Ponadto korzystanie z naszych Usług może także wiązać się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do innych krajów oraz przechowywaniem i przetwarzaniem tam tych danych; do krajów takich należą m.in. kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Chiny, Singapur, Wietnam, Indie, Kanada, Filipiny i Japonia. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do których mogą być przesyłane informacje o Tobie, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz. Podejmujemy odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę Twoich danych osobowych Użytkownika. W celu uzyskania informacji lub kopii stosowanych zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony Ogólne Wsparcie dla RODO.

 • Prawa Użytkownika

  Masz prawo zażądać szczegółów na temat gromadzonych o Tobie informacji oraz żądać od nas poprawienia niedokładnych informacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać jego ograniczenia, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia i możliwości ich przenoszenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach możemy też odrzucić żądania, które są nieracjonalnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnych wysiłków technicznych, narażają poufność danych innych osób lub są niezwykle niepraktyczne, bądź takie, w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu.
  Jeśli chcesz złożyć żądanie realizacji praw, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO. Jeśli żądasz usunięcia danych osobowych, bądź świadomy, że po usunięciu Twoich danych uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich może być niemożliwe. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa część danych osobowych może być w dalszym ciągu przechowywana w dokumentacji i archiwach Samsung, ale nie będziemy ich używać do celów handlowych. Bądź świadomy, że pomimo Twojego żądania usunięcia danych zastrzegamy sobie prawo do zachowania Twoich danych osobowych lub ich stosownej części, zgodnie z poniższym punktem dotyczącym przechowywania danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Samsung może wstrzymać, ograniczyć lub zawiesić Twój dostęp do stron internetowych i aplikacji, które oferuje, z powodu naruszenia Warunków korzystania firmy Samsung, kiedy jest to niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Samsung bądź wszystkich jej stosownych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, pracowników lub klientów.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, do których te dane zostały zgromadzone. Oznacza to, że dane zostaną zniszczone lub usunięte z naszych systemów, gdy nie będą już potrzebne.
  Podejmujemy odpowiednie działania, aby zapewnić, że przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych jest oparte na następującej logice:
  1. co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia Usług na Twoją rzecz;
  2. zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe, do realizacji których zobowiązany jest Samsung; lub
  3. wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

 • ZEWNĘTRZNE ŁĄCZA I PRODUKTY W USŁUGACH FIRMY SAMSUNG

  Usługi Samsung mogą zawierać łącza do witryn internetowych oraz usług podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą. Samsung nie odpowiada za bezpieczeństwo ani prywatność żadnych informacji gromadzonych poprzez witryny internetowe lub inne usługi niż te, które oferujemy. Zachowaj ostrożność i zapoznaj się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, z których korzystasz.
  Samsung udostępniaCi również określone produkty lub usługi (np. aplikacje dostępne poprzez Galaxy Apps lub Apps) opracowane przez podmioty zewnętrzne. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty ani usługi podmiotów zewnętrznych.
  Podmioty zewnętrzne, które umieszczają treści, reklamy lub funkcje w Usługach firmy Samsung
  Część treści, reklam i funkcji dostępnych w naszych Usługach może pochodzić od podmiotów zewnętrznych, które nie są z nami powiązane. W takich przypadkach Samsung zawarł umowy z tego rodzaju podmiotami zewnętrznymi. Na przykład:

  • Samsung umożliwia Użytkownikowi oglądanie filmów zamieszczanych przez dostawców treści;
  • podmioty zewnętrzne opracowują aplikacje, które Samsung udostępnia poprzez Galaxy Apps lub Apps;
  • niektóre podmioty zewnętrzne mogą oferować reklamy lub sprawdzać, które reklamy użytkownicy widzą, jak często je widzą i jak na nie reagują; oraz
  • Samsung umożliwia Użytkownikowi udostępnianie określonych materiałów w Usługach poprzez sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google + oraz LinkedIn.

  Takie podmioty zewnętrzne mogą gromadzić lub otrzymywać określone informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z usług, w tym poprzez pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne i podobne technologie; takie informacje mogą być gromadzone w pewnym okresie i łączone z informacjami gromadzonymi w różnych witrynach internetowych i usługach internetowych. Samsung nie kontroluje gromadzenia danych i wykorzystywania ich przez takie firmy. Część tych firm uczestniczy w branżowych programach mających na celu zapewnienie klientom wyboru w kwestii otrzymywania dostosowanych reklam. Więcej informacji można znaleźć w witrynach internetowych prowadzonych przez organizację Network Advertising Initiative „http://networkadvertising.org” oraz organizację Digital Advertising Alliance „http://www.aboutads.info/”. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, z których korzysta.
  Jeśli połączysz się z siecią społecznościową, Samsung może otrzymać i przechowywać informacje uwierzytelniające z takiej usługi, by umożliwić Ci zalogowanie się, jak też inne informacje, na przechowywanie których nam pozwoliłeś, gdy łączysz się z takimi usługami.
  Pamiętaj: jeśli postanowiłeś połączyć się z siecią społecznościową na urządzeniu wykorzystywanym także przez inne osoby, tacy inni użytkownicy mogą być w stanie zobaczyć informacje przechowywane lub wyświetlane w związku z kontem użytkownika w sieci społecznościowej, z którą użytkownik się łączy. Zalecamy wylogowanie się z tego rodzaju witryn i udostępnianie informacji jedynie osobom, do których Użytkownik ma zaufanie.

 • PLIKI COOKIE, SYGNAŁY NAWIGACYJNE I PODOBNE TECHNOLOGIE

  Samsung, a także niektóre podmioty zewnętrzne umieszczające treści, reklamy i inne funkcje w oferowanych przez nas Usługach, mogą wykorzystywać pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne i inne technologie w określonych obszarach naszych Usług , zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami

  Pliki cookie

  Pliki cookie to małe pliki, które przechowują informacje na Twoim komputerze, telewizorze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił pliki cookie na Twoim urządzeniu, rozpoznanie Cię w różnych witrynach internetowych, usługach, na różnych urządzeniach lub w czasie różnych sesji wyszukiwania. Pliki cookie pełnią wiele pożytecznych funkcji. Na przykład:

  • Pliki cookie mogą zapamiętywać dane logowania, dzięki czemu nie musisz ich wpisywać za każdym razem, gdy logujesz się do usługi.
  • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom zewnętrznym zrozumieć, które części naszych Usług są najpopularniejsze, ponieważ pomagają nam zobaczyć, z których stron i funkcji korzystają odwiedzający i ile czasu spędzają na takich stronach. Analizując tego rodzaju informacje, możemy lepiej dostosować Usługi i zaoferować Użytkownikowi ich lepszą jakość.
  • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom zewnętrznym dowiedzieć się, które reklamy oglądałeś, dzięki czemu, gdy korzystasz z danej Usługę, nie oglądasz za każdym razem tej samej reklamy.
  • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom zewnętrznym oferować Ci odpowiednie treści i reklamy poprzez gromadzenie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z Usług, innych witryn internetowych oraz aplikacji.
  Gdy korzystasz z przeglądarki internetowej, by uzyskać dostęp do Usług, możesz skonfigurować ją tak, by akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię, gdy wysłano plik cookie. Każda przeglądarka jest inna. W menu „Pomoc” przeglądarek można znaleźć informacje o zmianie ustawień plików cookie. System operacyjny Twoich urządzeń może zawierać dodatkowe mechanizmy kontroli plików cookie..
  Pamiętaj, że niektóre Usługi mogą być zaprojektowane do pracy z wykorzystaniem plików cookie i wyłączenie plików cookie może wpłynąć na możliwość korzystania z takich Usług lub ich określonych części.

  Samsung korzysta z następujących rodzajów plików cookie w swojej witrynie:

  Podstawowe pliki cookie Umożliwiają Ci zamówienie produktów i korzystanie z usług, które oferujemy.

  Pliki cookie analizujące wydajność Umożliwiają nam analizę wydajności i projektu witryny oraz wykrywanie błędów. Na przykład tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że wcześniej odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz pokazać, które części tej strony są najbardziej popularne, wyświetlając strony najczęściej odwiedzane przez użytkowników oraz ilość czasu spędzanego na każdej stronie. W tym celu firma Samsung wykorzystuje między innymi Google Analytics, narzędzie Adobe i podobne analityczne pliki cookie..
  Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny będą standardowo gromadzone na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak przebywasz w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres zostanie przeniesiony na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie korzystać z tych danych w celu sporządzania raportów z aktywności w witrynie i świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i korzystania z Internetu. Adres IP przekazywany przez Ciebie z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownik może zablokować przenoszenie danych na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie do Google i tam przetwarzanych, jeśli pobierze i zainstaluje tę wtyczkę do przeglądarki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  W celu uzyskania informacji o dostawcach naszych usług, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.

  Funkcjonalne pliki cookie Zwiększają komfort korzystania z przez Ciebie ze stron internetowych. Dzięki temu rodzajowi plików cookie informacje wyświetlane podczas Twojej następnej wizyty będą dostosowane do Twoich preferencji lub ustawień Konta Samsung, z którego łączyłeś się ze stroną internetową Samsung, lub do faktu, że łączyłeś się ze stroną internetową Samsung za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do niego przez Samsung lub jednego z naszych zaufanych usługodawców, którzy kontaktują się z Tobą w naszym imieniu.

  Reklamowe pliki cookie umożliwiają nam Samsung i naszym partnerom dostarczanie Ci reklam lub kontaktowanie się z Tobą bezpośrednio, jeśli wyraziłeś zgodę na taką komunikację, przy czym reklamy są dopasowane do Twoich zainteresowań dzięki zbieraniu informacji na temat produktów przeglądanych lub zamawianych w ramach stron internetowych Samsung. Używamy między innymi tagów remarketingowych firmy Google, aby umożliwić naszym partnerom handlowym reklamowanie przeglądanych przez Ciebie produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu działania tagów remarketingowych firmy Google, należy kliknąć tutaj: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Na stronach internetowych Samsung może być również wyświetlana treść usługi lub strony internetowej podmiotu zewnętrznego, w wyniku czego pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą być przechowywane na dysku twardym lub w Twoje przeglądarce. Samsung nie kontroluje przechowywania tych plików cookie - powinieneś zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania dalszych informacji.

  Inne rodzaje pamięci lokalnej

  Wraz z określonymi podmiotami zewnętrznymi Samsung może wykorzystywać inne rodzaje pamięci lokalnej, takie jak lokalnie udostępniane obiekty (zwane też „Plikami cookie Flash”) oraz pamięć lokalna HTML5. Technologie te są podobne do plików cookie omówionych powyżej: są one przechowywane na Twoim urządzeniu i można je wykorzystywać do przechowywania określonych informacji o Twojej aktywności i preferencjach. Te technologie mogą jednak korzystać z innych części Twojego urządzenia niż standardowe pliki cookie, więc możesz nie być w stanie ich kontrolować poprzez standardowe narzędzia i ustawienia przeglądarki. Informacje na temat wyłączania lub usuwania informacji zawartych w plikach cookie Flash można znaleźć tutaj: „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”.

  Sygnały nawigacyjne lub piksele

  Samsung wraz z określonymi podmiotami zewnętrznymi może też wykorzystywać technologie zwane sygnałami nawigacyjnymi lub pikselami, które przekazują informacje z Twoich urządzeń na serwer. Sygnały nawigacyjne i piksele mogą znajdować się w internetowych treściach, filmach i wiadomościach e-mail. Dzięki nim serwer może odczytywać określone rodzaje informacji z urządzenia, a także uzyskać informacje, kiedy przeglądasz określone treści lub określoną wiadomość e-mail, ustalić datę i godzinę wyświetlenia sygnału nawigacyjnego i piksela oraz adres IP Twojego urządzenia. Samsung wraz z określonymi podmiotami zewnętrznymi może wykorzystywać sygnały nawigacyjne i piksele w rozmaitych celach, w tym w celu analizowania sposobu korzystania z naszych Usług oraz (wraz z plikami cookie) w celu oferowania treści i reklam, które są lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań.
  Gdy korzystasz z naszych Usług poza witryną udostępnianą przez zewnętrznego usługodawcę, zostaniesz przez nas poproszony o przesłanie odrębnej zgody na przechowywanie plików cookie (obejmującej inne lokalne technologie przechowywania, sygnały nawigacyjne, piksele oraz inne informacje na Twoich urządzeniach). Zostaniesz również poproszony o przekazanie odrębnej zgody na uzyskiwanie przez nas i wskazane podmioty dostępu do takich plików cookie (co obejmuje technologie pamięci lokalnej, sygnały nawigacyjne, piksele i informacje). Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, może to mieć wpływ na komfort korzystania przez Ciebie z witryny/Usług, a dalsze informacje będą udostępniane Ci po uzyskaniu przez nas Twoje odrębnej zgody.

 • WTYCZKI DO SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  W naszych Usługach są wykorzystywane wtyczki do sieci społecznościowych („Wtyczki”). Kiedy korzystasz z Usługi, która zawiera Wtyczki, informacje mogą być przesyłane bezpośrednio z Twojego urządzenia do operatora sieci społecznościowej. Nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone przez Wtyczki. Jeśli jesteś zalogowany w sieci społecznościowej, korzystanie z Usług przez Ciebie z Usług może być powiązane z Twoim kontem w sieci społecznościowej. Jeśli wchodzisz w interakcję z Wtyczkami, na przykład klika przyciski „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij” bądź wpisujesz komentarz, informacje mogą automatycznie wyświetlać się w Twoim profilu w sieci społecznościowej. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto w sieci społecznościowej, możliwe, że Wtyczki przesyłają Twój adres IP do operatorów sieci społecznościowej. Miej to na uwadze korzystając z naszych Usług.
  Aby uzyskać informacje na temat operatorów sieci społecznościowych Wtyczek używanych w naszych Usługach („Operatorzy”), należy zapoznać się z treścią poniżej:

  Operatorzy Wtyczek używanych w Usługach firmy Samsung Jeśli należysz do co najmniej jednej z następujących sieci społecznościowych i nie chcesz, aby Operator łączył dane dotyczące korzystania przez Ciebie z Usług Samsung z danymi członkowskimi, które są już przechowywane przez Operatora, wyloguj się z sieci społecznościowej przed skorzystaniem z naszych Usług.

  Facebook Administrator danych: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce ochrony prywatności serwisu Facebook dostępnej w witrynie „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

  Google+ Administrator danych: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć polityce ochrony prywatności serwisu Google dostępnej w witrynie „https://www.google.com/privacy”.

  LinkedIn Administrator danych: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć polityce ochrony prywatności serwisu LinkedIn dostępnej w witrynie „http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

  Twitter Administrator danych: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć polityce ochrony prywatności serwisu Twitter dostępnej w witrynie „https://twitter.com/privacy”.

 • Kontakt z SAMSUNG

  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania przez Samsung z Twoich danych skontaktuj się z nami (Administrator danych w UE) pod adresem:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Jeśli chcesz skontaktować się z nami i złożyć żądanie realizacji praw, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.

  Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Ogólne Wsparcie dla RODO

  W firmie Samsung dbamy o prywatność naszych Klientów. Dbając o Twoje dane podejmujemy działania, aby nasze produkty i usługi były tworzone z wykorzystaniem narzędzi zapewniających Ci prywatność. Wszystkie dane jakie gromadzimy wykorzystywane są do tworzenia najlepszych produktów i usług. Robiąc to zapewniamy, że Twoje dane są chronione i wykorzystywane jedynie jeśli jest to niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług lub dostarczania produktów. Przetwarzamy Twoje dane zapewniając ich bezpieczeństwo oraz zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami.

  Z zadowoleniem przyjmujemy zmiany wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). W ramach przygotowań do wejścia w życie RODO. Stworzyliśmy stronę Ogólne Wsparcie dla RODO. Strona jest platformą, która umożliwia naszym klientom jak najprostszą realizację każdego z sześciu praw, przewidzianych przez przepisy RODO. Kliknij w link poniżej, a zostaniesz przekierowany na stronę Ogólne Wsparcie dla RODO. Wszystkie informacje, które tam zamieszczamy, przygotowywane są przez nasze Biuro Ochrony Danych.

 • Dodatkowe informacje o określonych produktach i usługach

  Zasady prywatności dotyczące Usługi Niestandardowej

  Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

  Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung”) i spółki stowarzyszone Samsung rozumieją troskę Użytkownika o kwestie dotyczące prywatności. Niniejsze Zasady prywatności mają zastosowanie do informacji osobistych zbieranych przez Samsung za pośrednictwem Usługi Niestandardowej. Nie mają natomiast zastosowania do informacji zbieranych przez inne aplikacje, witryny internetowe lub usługi udostępniane przez Samsung lub podmioty stowarzyszone Samsung.

  Do czego służy Usługa Niestandardowa?

  Urządzenia, aplikacje i usługi Samsung (osobno „Usługa”, łącznie „Usługi”) służą do inteligentnej obsługi życzeń i potrzeb Użytkownika w celu świadczenia mu odpowiednich usług niestandardowych. Usługa Niestandardowa Samsung zapewnia rozszerzoną użyteczność, w tym odpowiednio dostosowane treści i rekomendacje, na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego z Usług. Usługa Niestandardowa może na przykład poprawić użyteczność Usług w drodze oferowania podpowiedzi i dostosowanych informacji Użytkownikowi korzystającemu z usługi rozpoznawania głosu Samsung lub zapamiętywania utworów muzycznych słuchanych przez Użytkownika w deszczowe dni w celu ich późniejszego rekomendowania. Jeśli natomiast Użytkownik wyda polecenie „Przypomnij mi tuż przed przyjazdem do domu, że mam kupić butelkę wody”, Usługa Niestandardowa zapamięta to polecenie i je ściśle wykona.

  Aby korzystać z Usługi Niestandardowej, Użytkownik musi mieć konto Samsung account. Korzystanie z konta Samsung account i Usługi Niestandardowej podlega Polityce prywatności Samsung dostępnej pod adresem https://account.samsung.com/membership/pp („Polityka Prywatności Samsung”). Niniejsze Zasady prywatności zawierają dodatkowe informacje na temat korzystania z danych osobowych w związku Usługą Niestandardową i należy je interpretować łącznie z Polityką Prywatności Samsung, w której zawarto więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Samsung. W przypadku niespójności lub sprzeczności między postanowieniami niniejszych Zasad prywatności a postanowieniami Polityki Prywatności Samsung postanowienia tych Zasad prywatności mają charakter rozstrzygający.


  W niniejszych Zasadach prywatności opisano rodzaje informacji zbieranych za pośrednictwem Usługi Niestandardowej; sposób korzystania z tych informacji przez Samsung; okres ich przechowywania przez Samsung; podmioty, którym Samsung może je udostępniać; oraz możliwości wyboru dostępne Użytkownikowi w zakresie korzystania przez Samsung z tych informacji oraz korzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw. Opisano tu także środki podejmowane w celu zabezpieczenia tych informacji oraz możliwe sposoby kontaktu z Samsung w sprawach dotyczących prywatności. Administratorem danych do celów przetwarzania danych osobowych jest Samsung.


  Aby przejść do odpowiedniego punktu, należy kliknąć jedno z poniższych łączy:

  Do czego służy Usługa Niestandardowa?
  Informacje uzyskiwane przez Samsung
  Jak Samsung korzysta z uzyskanych informacji
  Dostosowane reklamy i marketing bezpośredni
  Udostępnianie informacji
  Międzynarodowy przesył danych
  Przechowywanie danych osobowych
  Jak usunąć informacje zebrane przez Usługę Niestandardową?
  Co się stanie, gdy Użytkownik usunie informacje zebrane za pomocą Usługi Niestandardowej lub wycofa zgodę na zbieranie przez Usługę Niestandardową niektórych informacji?
  Decyzje Użytkownika (w tym sposób wycofania zgody na korzystanie z Usługi Niestandardowej)
  Prawa Użytkownika
  Ochrona informacji osobistych przez Samsung
  Zmiany w Zasadach prywatności
  Kontakt z Samsung


  Informacje uzyskiwane przez Samsung

  Im więcej Usługa Niestandardowa wie i uczy się o Użytkowniku, tym szybciej może mu zapewnić lepiej dostosowane treści i informacje. Zaprojektowana tak, aby rozumieć zainteresowania, preferencje i lokalizację Użytkownika, Usługa Niestandardowa zbiera i analizuje na różne sposoby informacje dotyczące Użytkownika, w tym:

  • Informacje o urządzeniach. Usługa Niestandardowa będzie zbierać informacje szczegółowo identyfikujące urządzenie Użytkownika, informacje o ustawieniach urządzenia Użytkownika (w tym ustawieniach dotyczących języka i blokad), informacje o statusie urządzenia Użytkownika (w tym o połączeniach z innymi urządzeniami) oraz inne informacje o urządzeniach Użytkownika. Usługa Niestandardowa będzie również sprawdzać aplikacje zainstalowane lub uruchomione na urządzeniu Użytkownika. Ponadto Usługa Niestandardowa może zbierać informacje na temat sposobu, daty i czasu korzystania przez Użytkownika z urządzeń powiązanych z kontem Samsung account, w tym korzystania na tych urządzeniach z Usług oraz aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych (na przykład informacje o aplikacjach znajdujących się na urządzeniu Użytkownika, utworach muzycznych odtwarzanych na urządzeniu Użytkownika, witrynach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika oraz wykonywanych przez niego wyszukiwaniach).
  • Informacje o zdjęciach i utworach muzycznych Użytkownika. Usługa Niestandardowa będzie zbierać i analizować informacje dotyczące tytułów, gatunków i wykonawców odtworzonych lub zapisanych utworów muzycznych oraz informacje o zdjęciach Użytkownika, w tym daty i miejsca powstania tych zdjęć.
  • Informacje kontaktowe i komunikacyjne. W celu realizacji swoich funkcji Usługa Niestandardowa będzie uzyskiwać dostęp do listy kontaktów Użytkownika oraz zbierać i analizować historię przychodzących i wychodzących połączeń i wiadomości SMS Użytkownika, aby identyfikować relacje Użytkownika z innymi osobami (np. rodziną i znajomymi), wykrywać najważniejsze i najczęstsze kontakty Użytkownika, określać preferowane metody komunikacji Użytkownika, wyświetlać informacje o najważniejszych kontaktach Użytkownika (np. nieodebranych połączeniach) oraz wyszukiwać kontakty wskazane przez Użytkownika podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu.
  • Informacje z kalendarza. Usługa Niestandardowa będzie uzyskiwać dostęp do kalendarza na urządzeniu Użytkownika oraz zbierać i analizować znajdujące się w nim dane w celu określenia preferencji Użytkownika, zidentyfikowania specjalnych okazji oraz identyfikacji miejsca pobytu Użytkownika.
  • Historia przeglądanych stron internetowych. Usługa Niestandardowa będzie uzyskiwać dostęp do historii stron internetowych przeglądanych przez Użytkownika oraz zbierać znajdujące się tam dane (w tym dane odwiedzonych witryn internetowych, użyte słowa kluczowe i zrobione zakładki) i analizować je w celu zidentyfikowania zainteresowań i preferencji Użytkownika, wyświetlania trafniejszych wyników wyszukiwania i zapewniania najbardziej odpowiednich informacji w różnych kontekstach oraz oferowania Użytkownikowi innych usług w sposób opisany w niniejszych Zasadach prywatności. Informacje dotyczące historii stron internetowych przeglądanych w trybie chronionym (trybie incognito lub prywatnym) nie będą zbierane.
  • Informacje o lokalizacji. Usługa Niestandardowa będzie regularnie uzyskiwać dostęp do precyzyjnych informacji o położeniu geograficznym urządzenia Użytkownika oraz innych informacji o lokalizacji Użytkownika, zbierać je za pośrednictwem sygnałów Bluetooth i Wi-Fi, wpisów w kalendarzu oraz innych technologii i danych oraz analizować te informacje w określonych celach takich jak przesyłanie żądanych przez Użytkownika powiadomień lub informacji opartych na lokalizacji. Aby Usługa Niestandardowa mogła zbierać informacje o położeniu geograficznym, na urządzeniu Użytkownika muszą być włączone ustawienia lokalizacji. W niektórych przypadkach Usługa Niestandardowa będzie zatem przesłać monit o włączenie ustawień lokalizacji.
  • Konto Samsung account, Mój profil i dane z Usług Samsung. Usługa Niestandardowa będzie zbierać i analizować informacje przechowywane na koncie Samsung account Użytkownika lub z nim związane (w tym identyfikator konta Samsung account, informacje kontaktowe, imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć Użytkownika) oraz informacje zarejestrowane w profilu Mój profil Użytkownika. Usługa Niestandardowa będzie również zbierać i analizować informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, w tym historię korzystania przez Użytkownika z aplikacji Samsung, polecenia głosowe wydawane przez Użytkownika za pośrednictwem usługi rozpoznawania głosu, powiadomienia ustawione w ramach funkcji Reminder oraz przesłane Użytkownikowi dane meteorologiczne.
  • Dane związane z obsługą klienta. Usługa Niestandardowa będzie uzyskiwać dostęp do danych uzyskanych w toku interakcji Użytkownika z działem obsługi klienta Samsung, w tym np. danych dotyczących napraw, zapisów interakcji Użytkownika z pracownikami działu obsługi klienta, historii zakupów Użytkownika w sklepach Samsung oraz informacji o promocjach, w których Użytkownik brał udział.
  • Informacje związane z aplikacjami i usługami podmiotów zewnętrznych. Jeśli Użytkownik zezwala na połączenie z aplikacjami lub usługami podmiotów zewnętrznych, może wówczas włączyć Usługę Niestandardową w celu wykorzystania danych dotyczących używania przez Użytkownika tych aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych oraz uzyskania dostępu do niestandardowych funkcji.

  Za pośrednictwem Usługi Niestandardowej Samsung może zbierać informacje osobiste o działaniach online Użytkownika podejmowanych na urządzeniach obsługujących Usługę Niestandardową. Samsung będzie też zbierać informacje udostępnione za pośrednictwem platform i aplikacji podmiotów zewnętrznych (np. serwisów społecznościowych), baz danych lub katalogów online lub uzyskane w inny zgodny z prawem sposób. Informacje te będą podlegać określonym przez podmioty zewnętrzne i obowiązującym w momencie ich zbierania zasadom prywatności. Samsung na przykład otrzymuje informacje na temat stanu (np. aktywne/nieaktywne) zakupionych lub używanych przez Użytkownika usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne oraz sposobów korzystania z nich przez Użytkownika.


  Usługa Niestandardowa umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru sposobu analizowania i wykorzystywania przez Usługę Niestandardową określonych rodzajów informacji osobistych takich jak historia połączeń i wiadomości SMS, informacje o położeniu geograficznym oraz historia przeglądania stron internetowych.


  Jak Samsung korzysta z uzyskanych informacji

  Usługa Niestandardowa będzie łączyć i analizować informacje określone powyżej i przesyłać wyniki tych analiz do Usług oraz aplikacji podmiotów zewnętrznych, którym Użytkownik zezwolił na:

  • przesyłanie Użytkownikowi dostosowanych treści i informacji;
  • analizowanie metod świadczenia Użytkownikowi lepszych Usług;
  • udoskonalanie i rozwijanie Usług;
  • wyświetlanie dostosowanych reklam produktów i usług znajdujących się w kręgu potencjalnych zainteresowań Użytkownika oraz
  • za oddzielną zgodą Użytkownika przesyłanie mu za pośrednictwem wiadomości e-mail i powiadomień z serwera informacji o oferowanych przez Samsung i podmioty zewnętrzne produktach i usługach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

  Samsung przetwarza dane osobowe do celów określonych powyżej. Podstawa prawna, na mocy której Samsung przetwarza dane osobowe, obejmuje przetwarzanie, które jest:

  • zależne od zgody Użytkownika na korzystanie z Usługi Niestandardowej;
  • niezbędne do zabezpieczenia słusznego interesu Samsung (np. do zarządzania relacjami z Użytkownikiem oraz udoskonalania Usług);
  • zależne od uzyskania oddzielnej zgody Użytkownika (na potrzeby komunikowania się z Użytkownikiem w sprawie oferowanych przez Samsung produktów i usług oraz w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze marketingowym).

  Dostosowane reklamy i marketing bezpośredni

  Usługa Niestandardowa będzie zbierać, analizować i udostępniać informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług i aktywności online w określonym czasie w ramach różnych urządzeń oraz aplikacji i witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, aby przesyłać Użytkownikowi reklamy i materiały w ramach marketingu bezpośredniego (łącznie „Reklamy”) dotyczące oferowanych przez Samsung i podmioty zewnętrzne produktów i usług dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Samsung uzyska zgodę Użytkownika na przetwarzanie informacji osobistych Użytkownika w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Aby cofnąć udzieloną Samsung zgodę na korzystanie przez Usługę Niestandardową z tych informacji na potrzeby dostosowanych Reklam, należy wyłączyć opcję „Reklamy przesyłane za pośrednictwem Usługi Niestandardowej” w menu Prywatność > Usługa niestandardowa > Zarządzaj wszystkimi urządzeniami dostępnym na koncie Samsung account Użytkownika.
  Wyłączenie tej opcji może jednak nie zablokować wszystkich Reklam (w tym dostosowanych Reklam) zapewnianych przez Samsung. Użytkownik może nadal otrzymywać od Samsung Reklamy, jeśli zgodził się na otrzymywanie ich za pomocą innych Usług. Więcej informacji na temat sposobu rezygnacji z Reklam przesyłanych za pomocą innych Usług można znaleźć w menu ustawień odpowiedniej Usługi.


  Udostępnianie informacji

  Informacji osobistych Użytkownika uzyskanych w ramach Usług Samsung nie ujawnia, chyba że w sytuacji opisanej w niniejszych Zasadach prywatności. Dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich przetwarzania ma ograniczona liczba członków zespołu ds. Usługi Niestandardowej w Samsung w związku z ich zakresem obowiązków lub zobowiązaniami umownymi. Samsung udostępnia informacje osobiste Użytkownika spółkom zależnym i stowarzyszonym Samsung oraz zaufanym dostawcom zewnętrznym usług, którzy świadczą Usługę w imieniu Samsung w oparciu wiążące prawnie umowy zapewniające ochronę informacji Użytkownika. Samsung nie zezwala swoim dostawcom usług na korzystanie z tych informacji ani na ich ujawnianie, chyba że nastąpi sytuacja, kiedy jest to niezbędne do świadczenia Usługi w imieniu Samsung lub spełnienia wymagań prawnych.


  Międzynarodowy przesył danych

  Niektórzy pracownicy, spółki stowarzyszone i zewnętrzni dostawcy usług mają siedziby poza EOG (zwłaszcza w Republice Korei, Stanach Zjednoczonych i Indii), które mogą nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa danych co kraje macierzyste klientów Samsung. Samsung podejmuje odpowiednie działania, aby zadbać o to, aby tacy odbiorcy podlegali obowiązkom zachowania poufności, oraz wdraża odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne o ochronie danych, aby zapewnić, że wszelkie przekazywane dane osobowe pozostaną bezpieczne. Egzemplarze takich klauzul można uzyskać, kontaktując się z Samsung w sposób określony w punkcie Kontakt z Samsung niniejszych Zasad prywatności.

  Kiedy Użytkownik korzysta z Usługi Niestandardowej, aby uzyskać dostęp do aplikacji i usług dostawców zewnętrznych kub wejść z takimi aplikacjami i usługami w interakcję, określone informacje osobiste mogą być przesyłane przez Samsung do dostawców takich aplikacji i usług w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do żądanej Usługi. Wspomniani dostawcy zewnętrzni mogą także zbierać określone informacje osobiste bezpośrednio z urządzeń za pośrednictwem Usługi Niestandardowej. Samsung nie odpowiada za zasady i praktyki w zakresie prywatności stosowane przez tych dostawców zewnętrznych. Praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa poszczególnych dostawców, w tym charakterystyka informacji, które uzyskują od Samsung lub zbierają o Użytkowniku, podlegają zasadom prywatności tych dostawców. Samsung stanowczo zaleca zapoznanie się z nimi.

  Samsung, spółki zależne i stowarzyszone Samsung oraz odpowiedni dostawcy zewnętrzni usług także mogą ujawniać informacje o Użytkowniku, (1) jeśli zobowiązują ich do tego przepisy prawa lub pisma sądowe (takie jak postanowienie sądu lub wezwanie do sądu); (2) w odpowiedzi na żądania organów administracji publicznej, np. organów ochrony porządku publicznego; (3) w celu stwierdzenia, wykonania lub obrony praw Samsung; (4) w przypadku przekonania Samsung, że ujawnienie takie jest konieczne lub stosowne, aby zapobiec szkodom, w tym szkodom na osobie, lub stratom finansowym; (5) w związku z dochodzeniem w sprawie rzeczywistej lub domniemanej działalności przestępczej; (6) w przypadku sprzedaży lub przekazania przez Samsung całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub jego aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, sprzedaży, przekazania, reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji) lub (7) w innych przypadkach za oddzielną zgodą Użytkownika.

  Przechowywanie danych osobowych

  Samsung podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że informacje o Użytkowniku są przechowywane wyłącznie:

  • co najmniej przez okres, w którym informacje te są używane w celu udostępniania Usługi Użytkownikowi;
  • zgodnie z przepisami prawa, postawieniami umowy lub zobowiązaniami prawnymi Samsung;
  • wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie informacje zostały zebrane lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymagają tego postanowienia umowy lub przepisy prawa właściwego, lub też w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

  Jak usunąć informacje zebrane przez Usługę Niestandardową?

  Informacje zebrane i przeanalizowane przez Usługę Niestandardową zostaną usunięte po usunięciu przez Użytkownika jego konta Samsung account. Użytkownik może również w dowolnym momencie, nawet przed usunięciem swojego konta Samsung account, zażądać za pomocą menu ustawień prywatności na koncie Samsung account Użytkownika usunięcia danych zebranych i przeanalizowanych przez Usługę Niestandardową. W niektórych przypadkach całkowite usunięcie informacji zapisanych na serwerach Samsung może zająć około 48 godzin.


  Co się stanie, gdy Użytkownik usunie informacje zebrane za pomocą Usługi Niestandardowej lub wycofa zgodę na zbieranie przez Usługę Niestandardową niektórych informacji?

  Jeśli Użytkownik usunie zebrane informacje, pogorszy się dokładność lub jakość dostosowanych treści przesyłanych Użytkownikowi za pomocą Usługi Niestandardowej. Ponadto niektóre funkcje niestandardowe mogą wymagać informacji, które zostały usunięte przez Użytkownika lub do których dostęp został dla Usługi Niestandardowej zablokowany przez Użytkownika, a przywrócenie korzystania z tych funkcji może być możliwe tylko wówczas, gdy Użytkownik ponownie zezwoli Usłudze Niestandardowej na zbieranie i korzystanie z odpowiednich informacji.


  Ochrona informacji osobistych przez Samsung

  Aby chronić uzyskane w ramach Usług informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utraceniem, modyfikowaniem, dostępem, ujawnieniem, użyciem lub ingerowaniem w nie, Samsung stosuje odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne. Samsung stosuje także odpowiednie procedury mające na celu pomóc w zapewnieniu, że dane takie są rzetelne pod kątem ich przeznaczenia, prawdziwe, kompletne i aktualne.


  Decyzje Użytkownika (w tym sposób wycofania zgody na korzystanie z Usługi Niestandardowej)

  Samsung szanuje wybory Użytkownika i dąży do oferowania mu różnych możliwości kontrolowania informacji. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Usługę Niestandardową za pomocą opcji „Usługa niestandardowa” w menu ustawień konta Samsung account. W takim przypadku Samsung zawiesi procesy przesyłania dostosowanych treści i informacji oraz zbierania, łączenia i analizowania przez Usługę Niestandardową informacji Użytkownika. Ponadto jeśli Użytkownik zmieni ustawienia opisane powyżej w punkcie „Dostosowane reklamy i marketing bezpośredni”, informacje zebrane i przeanalizowane przez Usługę Niestandardową nie będą już dłużej używane w celach reklamowych.
  Ponadto Użytkownik może określić kategorie informacji, które Usługa Niestandardowa może zbierać i analizować, oraz opcje obsługi określonych Usług przez Usługę Niestandardową. Wszelkie następne decyzje nie wpłyną jednak na informacje już zebrane, połączone i przeanalizowane przez Usługę Niestandardową, a wyłączenie Usługi Niestandardowej nie spowoduje usunięcia informacji już zebranych, połączonych i przeanalizowanych przez Usługę Niestandardową. Nawet jeśli Użytkownik wyłączy Usługę Niestandardową, nadal może korzystać z domyślnych funkcji udostępnianych w ramach poszczególnych Usług. Użytkownik może wybrać różne opcje przedstawione poniżej:


  • Aby zmienić ustawienia Usługi Niestandardowej na każdym urządzeniu zarejestrowanym na koncie Samsung account Użytkownika, należy wybrać następujące opcje:
   - Smartfony/tablety: Ustawienia > Chmura i konta > Konta > Konto Samsung account > Prywatność > Usługa niestandardowa
   - Urządzenie Nasobne: Ustawienia > Konto > Usługa niestandardowa
  • Aby zmienić ustawienia Usługi Niestandardowej dla wszystkich urządzeń zarejestrowanych na koncie Samsung account Użytkownika, należy wybrać następujące opcje:
   - Witryna internetowa: https://account.samsung.com > Ustawienia danych osobowych
   - Smartfony/tablety: Ustawienia > Chmura i konta > Konta > Konto Samsung account > Prywatność > Usługa niestandardowa > Zarządzaj wszystkimi urządzeniami

  Podane powyżej konkretne ustawienia mogą podlegać zmianom w przypadku pojawienia się zmodernizowanych lub nowych modeli urządzeń obsługujących Usługę Niestandardową. Należy pamiętać, że po wyłączeniu Usługi Niestandardowej użyteczność dla Użytkownika również może ulec zmianie.

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik może zażądać przekazania mu specyfikacji informacji zbieranych o nim przez Samsung oraz skorygowania nieścisłości w tych informacjach, sprzeciwić się przetwarzaniu informacji Użytkownika, zażądać ograniczenia tego przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich informacji, ich usunięcia lub przeniesienia. Na mocy przepisów prawa przyjętych w niektórych jurysdykcjach Samsung może odrzucić żądania, które są nieracjonalnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnych wysiłków technicznych, narażają poufność danych innych osób, są rażąco niepraktyczne lub w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu. Jeśli chcesz złożyć żądanie realizacji praw, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO. Użytkownik może również usunąć lub pobrać (dane z ostatnich 30 dni) swoje informacje (na smartfonach/tabletach dostępne po wybraniu opcji: Ustawienia > Chmura i konta > Konta > Konto Samsung account > Prywatność > Usługa niestandardowa) inne niż Dane Obsługi Klienta.

  Jeśli Użytkownik zażąda usunięcia informacji osobistych, zgadza się wówczas, że może nie mieć możliwości uzyskiwania dostępu do Usług Biznesowych lub korzystania z nich oraz że fragmenty informacji osobistych mogą przez jakiś czas nadal być obecne w archiwach i rejestrach Samsung zgodnie z przepisami prawa właściwego, Samsung nie będzie jednak używać tych informacji do celów handlowych. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od zgłoszonego przez Użytkownika żądania usunięcia informacji, Samsung zastrzega sobie prawo do zachowania informacji osobistych Użytkownika lub odpowiedniej ich części zgodnie z obowiązującymi w Samsung zasadami przechowywania danych oraz przepisami prawa właściwego, jeśli dostęp Użytkownika do witryny został zawieszony, ograniczony lub wypowiedziany przez Samsung z powodu naruszenia przez Użytkownika obowiązujących w Samsung Warunków korzystania, jeśli jest to niezbędne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung lub odpowiednich spółek stowarzyszonych, partnerów biznesowych, pracowników lub klientów Samsung.


  Ochrona informacji osobistych przez Samsung

  Aby chronić uzyskane w ramach Usług informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utraceniem, modyfikowaniem, dostępem, ujawnieniem, użyciem lub ingerowaniem w nie, Samsung stosuje odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne. Samsung stosuje także odpowiednie procedury mające na celu pomóc w zapewnieniu, że dane takie są rzetelne pod kątem ich przeznaczenia, prawdziwe, kompletne i aktualne.


  Zmiany w Zasadach prywatności

  Niniejsze Zasady prywatności mogą być aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w praktykach Samsung w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do Usług lub zmiany w przepisach prawa właściwego. W celu powiadomienia Użytkownika z wyprzedzeniem o istotnych zmianach w Zasadach prywatności Samsung będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w swojej witrynie internetowej lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika. W jego górnej części zawarta będzie informacja o dniu ostatniej aktualizacji.


  Kontakt z Samsung

  Ewentualne bardziej szczegółowe pytania należy kierować do Samsung (administrator danych w UE) na adres:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Możesz skontaktować się z nami przez stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.
  Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa właściwego, może wnieść skargę do stosownego organu nadzorczego.

  GLOBALNE ZASADY POUFNOŚCI FIRMY SAMSUNG — DODATEK DOTYCZĄCY USŁUGI SMART TV

  Usługa Smart TV firmy Samsung oferuje szereg funkcji zapewniających lepsze materiały filmowe, dostosowane programy telewizyjne, filmy, łączność z sieciami społecznościowymi oraz możliwość sterowania usługą Smart TV i interakcji z nią poprzez polecenia głosowe. Firma Samsung gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje informacje za pośrednictwem telewizora Smart TV Użytkownika oraz urządzeń połączonych z telewizorem Smart TV Użytkownika w sposób opisany w Globalnych zasadach poufności Samsung. W niniejszym Dodatku przedstawiono dodatkowe informacje o praktykach w zakresie prywatności związanych z niektórymi funkcjami telewizora Smart TV.

  Usługę Smart TV zaprojektowano tak, by umożliwić Użytkownikowi łatwe znajdowanie i dostęp do programowania filmów oraz innych treści. Na przykład Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji o programach telewizyjnych na żywo udostępnianych mu przez operatora telewizji kablowej lub satelitarnej oraz do filmów na życzenie udostępnianych przez zewnętrznych dostawców treści poprzez katalogi wyszukiwania w usłudze Smart TV.
  W przypadku programów telewizyjnych na żywo firma Samsung decyduje o tym, jakie treści są dostępne dla Użytkownika częściowo na podstawie jego kodu pocztowego. Ponadto usługa Smart TV pomaga użytkownikom znajdować i oglądać inne treści Smart TV, bardziej im odpowiadające, wyróżniając programy i treści, które prawdopodobnie zainteresują Użytkownika lub oferując dodatkowe usługi, które sprawią, że oglądanie treści będzie jeszcze przyjemniejsze. Podstawą takich rekomendacji i dodatkowych usług są:

  • informacje o treściach, które Użytkownik obejrzał, nabył, pobrał lub przesłał poprzez aplikacje Samsung w swojej usłudze Smart TV lub innych urządzeniach (informacje na temat obejrzanych programów znajdują się w poniższej sekcji „Usługi informowania o oglądanych programach”);
  • informacje o aplikacjach, do których Użytkownik uzyskał dostęp poprzez usługę Smart TV;
  • informacje o kliknięciach „Lubię”, „Nie lubię”, „Oglądaj teraz” i innych przycisków w usłudze Smart TV;
  • wyszukiwane terminy wprowadzone do funkcji wyszukiwania usługi Smart TV, w tym informacje o tym, kiedy Użytkownik szukał określonych materiałów wideo;
  • inne sposoby korzystania z usługi Smart TV oraz informacje o urządzeniu, w tym między innymi adres IP, zapisy dziennika, informacje identyfikacyjne sprzętu Użytkownika lub konfiguracja jego oprogramowania, informacje o przeglądarce oraz przeglądanych stronach.


  Usługi informowania o oglądanych programach

  W celu zapewnienia dostosowanych i spersonalizowanych doświadczeń związanych z korzystaniem z telewizora Smart TV niektóre z usług i funkcji Samsung są oparte na historii obejrzanych programów oraz informacjach dotyczących korzystania z telewizora Smart TV.
  Historia obejrzanych programów zawiera informacje na temat sieci, kanałów, odwiedzonych witryn i programów wyświetlanych na telewizorze Smart TV oraz czasu spędzonego na ich oglądaniu.
  Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) i innych technologii w celu zarejestrowania tych informacji. Telewizor Smart TV przekazuje fragmenty filmów lub informacje z tunera TV w celu określenia, które programy były wyświetlane.
  Ustawienia prywatności można zmienić w dowolnym momencie. W tym celu należy w menu ustawień wyłączyć określoną funkcję lub usługę. Po takiej zmianie ustawień historia obejrzanych programów przestanie być rejestrowana dla danej funkcji lub usługi.
  Korzystanie z Usług firmy Samsung będzie wiązało się z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika poza jego kraj zamieszkania, do Korei, oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ponadto korzystanie z Usług firmy Samsung może także wiązać się z przesyłaniem danych osobowych Użytkownika do innych państw oraz przechowywaniem i przetwarzaniem w nich tych danych; do takich państw należą między innymi kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do których mogą być przesyłane informacje Użytkownika, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika. Samsung podejmie odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę danych osobowych Użytkownika. W celu uzyskania informacji lub kopii stosowanych zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony Ogólne Wsparcie dla RODO.
  Wybrane ustawienia prywatności mogą mieć wpływ na dostępność lub jakość usług opartych na określonych informacjach o programach oglądanych przez Użytkownika.


  Usługi Reklam opartych na zainteresowaniach

  Usługi Reklam opartych na zainteresowaniach („Usługi IBA”) mają na celu umożliwienie Użytkownikowi uzyskiwania i oglądania przydatnych, interaktywnych i dopasowanych do zainteresowań reklam — w tym linearnych — produktów i usług oferowanych przez firmę Samsung oraz podmioty zewnętrzne na telewizorze Samsung Smart TV oraz na różnych platformach bądź urządzeniach Samsung lub podmiotów zewnętrznych, w tym w Internecie, na urządzeniach mobilnych i na tabletach.

  Aby wyświetlane na urządzeniach Użytkownika reklamy były bardziej dopasowane do jego zainteresowań, Usługi IBA będą oparte na historii obejrzanych programów (w tym na informacjach o sieciach, kanałach, odwiedzonych witrynach i obejrzanych programach na telewizorze Samsung Smart TV oraz czasie spędzonym na ich oglądaniu), informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV oraz innych danych statystycznych pozyskanych z zaufanych zewnętrznych źródeł danych. Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.

  W oparciu o te informacje Samsung tworzy grupy telewizorów Samsung Smart TV, których Użytkownicy mają podobne zainteresowania, i korzysta z tych grup do świadczenia Usług IBA. Powyższe dane są wykorzystywane w celu określenia grup, do których został przypisany telewizor Samsung Smart TV Użytkownika, a co za tym idzie, które reklamy będą wyświetlane na urządzeniach Użytkownika.

  Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Usługi IBA w menu ustawień na telewizorze Samsung Smart TV.

  Ustawienia prywatności Użytkownika dotyczące Usług IBA nie będą mieć wpływu na otrzymywanie innych typów reklam i przekazów marketingowych, które nie są oparte na historii obejrzanych programów lub informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV. Innego rodzaju reklamy i przekazy marketingowe będą oparte na innych danych, np. uogólnionej lokalizacji i innych szacowanych lub domniemanych informacji. Mogą one być mniej dopasowane, ponieważ nie są oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

  Więcej informacji na temat Usług Reklam opartych na zainteresowaniach znajduje się w Informacji o ochronie prywatności dotyczącej Usług Reklam opartych na zainteresowaniach w dolnej części niniejszego Dodatku.


  PSID

  Historia obejrzanych programów Użytkownika w usłudze Smart TV oraz informacje na temat korzystania w celu oferowania reklam opartych na zainteresowaniach będą połączone z losowym, zmiennym i umożliwiającym zresetowanie identyfikatorem urządzenia zwanym Identyfikatorem spersonalizowanej usługi (Personalised Service ID, „PSID”).
  Użytkownik może zresetować swój PSID w dowolnym momencie, przechodząc do menu ustawień w usłudze Smart TV; po zresetowaniu historia obejrzanych programów Użytkownika w usłudze Smart TV oraz informacje o korzystaniu z usługi Smart TV w odniesieniu do reklam opartych na zainteresowaniach zostaną odłączone od poprzedniego PSID. Należy pamiętać, że po zresetowaniu PSID dostosowane reklamy i reklamy oparte na zainteresowaniach mogą nie być najlepiej dopasowane.


  Funkcja rozpoznawania głosu

  Użytkownik może sterować usługą Smart TV i wykorzystywać wiele jej funkcji, stosując polecenia głosowe.
  Po włączeniu funkcji rozpoznawania głosu można wchodzić w interakcje z usługą Smart TV, wykorzystując swój głos. Aby można było korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, polecenia głosowe będą przesyłane (wraz z informacjami o urządzeniu Użytkownika, w tym z identyfikatorami urządzenia) do firmy Samsung, która przekonwertuje takie polecenia głosowe Użytkownika na tekst, by można było korzystać z funkcji rozpoznawania głosu. Ponadto firma Samsung może gromadzić polecenia głosowe i powiązane teksty, by można było oceniać i ulepszać takie funkcje. Firma Samsung będzie gromadzić polecenia głosowe Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik przeprowadzi określone wyszukiwanie w usłudze Smart TV, klikając przycisk aktywacji na pilocie lub na ekranie i mówiąc do mikrofonu w pilocie.
  Jeśli Użytkownik nie włączy funkcji rozpoznawania głosu, nie będzie mógł z niej korzystać.
  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z gromadzenia danych w ramach funkcji rozpoznawania głosu, wybierając odpowiednią opcję w menu „ustawienia”. Sprawi to jednak, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji rozpoznawania głosu.

  Więcej informacji na temat rozpoznawania głosu znajduje się w Informacji o ochronie prywatności dotyczącej rozpoznawania głosu w dolnej części niniejszego Dodatku.


  Podmioty zewnętrzne

  Uwaga: kiedy Użytkownik ogląda film lub uzyskuje dostęp do aplikacji bądź treści oferowanych przez podmiot zewnętrzny, taki dostawca może gromadzić lub otrzymywać informacje o telewizorze Smart TV Użytkownika (np. o jego adresie IP i identyfikatorach urządzenia), żądanej transakcji (np. żądania kupna lub wypożyczenia materiału wideo) oraz sposobie korzystania z aplikacji bądź usługi. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za praktyki takich dostawców w zakresie prywatności ani bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, z których korzysta.


  Funkcje właściwe dla danego kraju

  Uwaga: w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownik może nie mieć dostępu do jednej lub większej liczby funkcji spośród opisanych w niniejszym Dodatku dotyczącym usługi Smart TV.

  Informacja o ochronie prywatności dotycząca usługi rozpoznawania głosu

  Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

  Firma Samsung Electronics UK Limited („Samsung”) i jej podmioty stowarzyszone szanują prywatność Użytkownika. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy informacji osobistych Użytkowników, które zostały zgromadzone za pośrednictwem usługi rozpoznawania głosu („Usługa głosowa”).

  Usługa głosowa to usługa, która umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i oglądanie treści, a także zarządzanie wieloma produktami firmy Samsung tylko za pomocą głosu. Funkcje usługi obejmują przetwarzanie języka naturalnego w wyszukiwaniu treści i obsłudze usługi Samsung Smart TV, usługi internetowe, usługi informowania o pogodzie i inne usługi, których Użytkownicy mogą oczekiwać od telewizorów z usługą Samsung Smart TV.

  W zależności od wybranego języka Użytkownik może skorzystać z udoskonalonej funkcji rozpoznawania głosu — Bixby. Kiedy usługa Bixby jest aktywowana, Użytkownik może to rozpoznać z ikon, banerów i innych oznaczeń na ekranie usługi Samsung Smart TV.

  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera dalsze szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystywania informacji osobistych Użytkownika w związku z Usługą głosową i powinna być interpretowana łącznie z Globalnymi zasadami poufności firmy Samsung, które odnoszą się także do uzyskiwania przez Użytkownika Usługi głosowej, i są dostępne na stronie https://account.samsung.com/membership/pp.

  W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisano rodzaje informacji zbieranych za pośrednictwem Usługi głosowej; sposób używania tych informacji przez firmę Samsung; okres ich przechowywania; podmioty, którym firma Samsung może je udostępniać oraz możliwości wyboru dostępne dla Użytkownika w zakresie używania przez firmę Samsung tych informacji oraz korzystania z praw Użytkownika. Opisano tu także środki podejmowane w celu zabezpieczenia tych informacji oraz możliwe sposoby kontaktu z Samsung w sprawach dotyczących prywatności. Administratorem danych do celów przetwarzania danych osobowych jest Samsung.

  Informacje uzyskiwane przez firmę Samsung

  Za pośrednictwem Usługi głosowej firma Samsung może uzyskać informacje o Użytkowniku na różne sposoby. Przykładowe rodzaje informacji osobistych uzyskiwanych przez firmę Samsung:

  • Informacje o koncie Samsung (opcjonalne). Kiedy Użytkownik loguje się na konto Samsung Account w usłudze Smart TV, firma Samsung może zbierać informacje powiązane z kontem Samsung Account, z którego Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Usługi głosowej, takie jak nazwa Użytkownika, adres e-mail i ID konta Samsung Account. Interakcje w ramach Usługi głosowej. Firma Samsung może zbierać informacje wymieniane z Usługą głosową w drodze interakcji w ramach Usług, takie jak nagrania poleceń głosowych (np. pytania, żądania i instrukcje), zdjęcia Użytkownika i inne dane wejściowe, a także informacje uzyskane z Usług (takie jak odpowiedzi i treść). Samsung może także zbierać inne informacje związane z korzystaniem z Usługi głosowej, w tym informacje (takie jak informacje związane z używanymi aplikacjami, odwiedzanymi witrynami internetowymi i zdjęciami, muzyką, wpisami w kalendarzu, zakładkami oraz treścią i danymi z innych aplikacji, witryn internetowych i serwisów firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych) pochodzące z aplikacji i usług firmy Samsung i podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Usługa głosowa na potrzeby świadczenia Usług (np. strumieniowe przesyłanie muzyki i pogoda).
  • Dane określające położenie geograficzne. Do określonych celów, takich jak świadczenie Usług, firma Samsung może zbierać precyzyjne dane określające położenie geograficzne urządzenia Użytkownika oraz inne informacje powiązane z lokalizacją przy wykorzystaniu kodu pocztowego przechowywanego w telewizorze, który można uzyskać za pośrednictwem adresu IP lub danych wejściowych Użytkownika. Informacje o urządzeniu i aplikacji. W sposób automatyczny firma Samsung może zbierać informacje o urządzeniach z Usługą głosową, takie jak modele urządzeń, wersje systemu operacyjnego, konfiguracja i ustawienia urządzeń, adresy IP i identyfikatory urządzenia oraz inne unikatowe identyfikatory. Oprócz tego firma Samsung może uzyskiwać informacje o tym, w jaki sposób, kiedy i jak długo Użytkownik korzysta z urządzeń z Usługą głosową, w tym o sposobie korzystania z Usługi głosowej oraz aplikacji i usług firmy Samsung, a także aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych na urządzeniach (np. lista aplikacji na urządzeniach, muzyka odtwarzana na urządzeniach, odwiedzane witryny internetowe i wyszukiwania).

  Serwery firmy Samsung mogą odbierać informacje podczas interakcji Użytkownika z Usługą głosową, w tym informacje o sposobie korzystania z Usługi głosowej, interakcjach Użytkownika z Usługą głosową, położeniu geograficznym i urządzeniach, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi głosowej.

  W jaki sposób firma Samsung używa uzyskanych informacji

  Firma Samsung może używać informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi głosowej w celu:

  • świadczenia Usług, w tym odpowiadania na żądania, pytania i instrukcje przesyłane za pomocą Usługi głosowej;
  • identyfikacji i autoryzowania Użytkownika do korzystania z określonej Usługi głosowej;
  • zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi Użytkownika w ramach Usługi głosowej, np. dostarczania treści i odpowiedzi dostosowanych do potrzeb użytkowników i sposobu interakcji z Usługą głosową;
  • po uzyskaniu oddzielnej zgody — komunikowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących produktów i usług Samsung oraz przekazywania mu powiadomień, treści, alertów, ofert, informacji o promocjach, komunikatów, ogłoszeń i materiałów marketingowych;
  • odpowiadania na żądania i zapytania Użytkownika;
  • prowadzenia, badania i poprawy działalności firmy Samsung (w tym opracowywania nowych produktów; poprawy i udoskonalania istniejących produktów i usług; zarządzania komunikacją; analizy produktów, bazy klientów i usług; przeprowadzania badań rynku; przeprowadzania analiz danych; a także wykonywania działań z zakresu księgowości, audytu i innych działań wewnętrznych);
  • zapewnienia Użytkownikowi możliwości interakcji z aplikacjami i usługami innych podmiotów oraz korzystania z nich;
  • identyfikowania przypadków oszustw, innych przestępstw, roszczeń i pozostałych zobowiązań, zapobiegania im i ochrony przed nimi; oraz
  • przestrzegania stosownych przepisów prawa, norm branżowych i zasad firmy Samsung, w tym niniejszej Informacji o ochronie prywatności, Zasad poufności dotyczących konta Samsung oraz ich egzekwowania.

  Za pośrednictwem Usługi głosowej Samsung może zbierać dane osobowe dotyczące działań online Użytkownika na urządzeniach z Usługą głosową na przestrzeni czasu oraz w różnych aplikacjach podmiotów zewnętrznych, witrynach internetowych i innych usługach online. W ramach swoich Usług firma Samsung może korzystać z usług analitycznych podmiotów zewnętrznych. Dostawcy zarządzający takimi usługami analitycznymi pomagają firmie Samsung przeprowadzać analizy korzystania przez Użytkowników z Usług oraz doskonalić te Usługi. Uzyskane przez firmę Samsung informacje mogą być ujawniane tym dostawcom i innym odpowiednim podmiotom zewnętrznym lub zbierane bezpośrednio przez nich, na przykład w celu przeanalizowania sposobu korzystania z Usług, łatwiejszego udostępniania Usług i diagnozowania problemów technicznych.

  Samsung przetwarza dane osobowe do celów określonych powyżej. Podstawa prawna, na mocy której firma Samsung przetwarza dane osobowe, obejmuje przetwarzanie, które jest: konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Samsung (na przykład na potrzeby świadczenia Usług oraz identyfikacji i autoryzacji Użytkownika do korzystania z określonych Usług); konieczne do spełnienia wymagań prawnych (na przykład przestrzegania obowiązujących zasad rachunkowości oraz obowiązkowego ujawniania informacji organom ochrony porządku publicznego); konieczne z punktu widzenia uzasadnionych interesów firmy Samsung (na przykład do zarządzania relacjami z Użytkownikiem i poprawy Usług); oraz zależne od zgody klienta (na przykład na kontaktowanie się z nim w sprawie produktów i usług oraz przekazywania informacji marketingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Samsung w sposób określony w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Informacji o ochronie prywatności, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika na potrzeby przetwarzania, które opisano powyżej, jest wymogiem wstępnym zawarcia umowy. Użytkownikom nieprzekazującym danych osobowych firma Samsung nie będzie w stanie zapewnić wszystkich funkcji Usługi głosowej.

  Udostępnianie informacji

  Firma Samsung nie ujawnia danych osobowych Użytkownika uzyskanych za pośrednictwem Usług z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich innego przetwarzania ma ograniczona liczba członków zespołu ds. Usługi głosowej Samsung w związku z ich zakresem obowiązków lub zobowiązaniami umownymi. Informacje osobiste Użytkowników Samsung może przekazywać spółkom zależnym lub stowarzyszonym oraz dostawcom, którzy świadczą usługi w imieniu Samsung. Samsung nie zezwala swoim dostawcom usług na korzystanie z tych informacji ani ich ujawnianie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niezbędne do świadczenia usług w imieniu Samsung lub spełnienia wymogów prawnych.

  Kiedy Użytkownik korzysta z Usługi głosowej w celu uzyskania dostępu do aplikacji i usług podmiotów zewnętrznych lub interakcji z nimi, firma Samsung może wysłać określone informacje osobiste do dostawców takich aplikacji i usług, aby świadczyć Użytkownikowi żądane usługi. Takie informacje to na przykład polecenia głosowe wydawane do celów obsługi aplikacji i usług, informacje o położeniu geograficznym i inne dane na temat lokalizacji, a także pozostałe dane ułatwiające korzystanie z określonych usług. Podmioty zewnętrzne, o których mowa, mogą także zbierać określone informacje osobiste bezpośrednio z urządzeń za pośrednictwem Usługi głosowej. Firma Samsung nie odpowiada za zasady i praktyki w zakresie prywatności stosowane przez te podmioty zewnętrzne. Praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa stosownych dostawców, w tym charakterystyka informacji, które uzyskują od firmy Samsung lub zbierają o Użytkownikach, podlegają oświadczeniom dotyczącym prywatności tych dostawców. Firma Samsung stanowczo zaleca zapoznanie się z nimi.

  Firma Samsung, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz jej dostawcy zewnętrzni także mogą ujawniać informacje o Użytkowniku, (1) jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub pismo procesowe (np. zarządzenie sądu lub wezwanie do sądu); (2) w odpowiedzi na żądania organów administracji publicznej, np. organów ścigania; (3) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw firmy Samsung; (4) w przypadku przekonania firmy Samsung, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne, aby zapobiec szkodom fizycznym lub innym szkodom bądź stracie finansowej; (5) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności przestępczej; (6) w przypadku sprzedaży lub przekazania przez firmę Samsung całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w razie fuzji, przejęcia, reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); lub (7) w innych przypadkach za zgodą Użytkownika.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  Korzystanie z Usług firmy Samsung będzie wiązało się z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika poza jego kraj zamieszkania, do Korei, oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ponadto korzystanie z Usług firmy Samsung może także wiązać się z przesyłaniem danych osobowych Użytkownika do innych państw oraz przechowywaniem i przetwarzaniem w nich tych danych; do krajów takich należą m.in. kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do których mogą być przesyłane informacje Użytkownika, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika. Samsung podejmie odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę danych osobowych Użytkownika. Do takich działań należy korzystanie ze standardowych klauzul umownych w celu zabezpieczenia przekazywania danych do krajów spoza EOG. W celu uzyskania informacji lub kopii stosowanych zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony Ogólne Wsparcie dla RODO.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Samsung nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkownika przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, do których te dane zostały zgromadzone. Oznacza to, że dane zostaną zniszczone lub usunięte z systemów firmy Samsung, gdy nie będą już potrzebne.
  Samsung podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić, że przetwarzanie i przechowywanie danych Użytkownika jest oparte na następującej logice:
  1. co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia usługi na rzecz Użytkownika;
  2. zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe firmy Samsung; lub
  wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

  Decyzje Użytkownika

  Funkcję Usługi głosowej można wyłączyć w dowolnym momencie w menu ustawień. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z Usługi głosowej.

  Firma Samsung daje również Użytkownikowi możliwość podejmowania określonych decyzji w związku uzyskanymi przez nią informacjami osobistymi Użytkownika. Aby zaktualizować swoje preferencje, ograniczyć liczbę wiadomości otrzymywanych z firmy Samsung lub przesłać prośbę, należy skontaktować się z firmą Samsung w sposób określony w punkcie Kontakt z nami niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma prawo zażądać szczegółów na temat gromadzonych o nim informacji oraz żądać od firmy Samsung poprawienia niedokładnych informacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać jego ograniczenia, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia i możliwości ich przenoszenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach firma Samsung może też odrzucić żądania, które są nieracjonalnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnych wysiłków technicznych, narażają poufność danych innych osób lub są niezwykle niepraktyczne, bądź takie, w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.
  Jeśli Użytkownik żąda usunięcia danych osobowych, przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich może być niemożliwe, a także że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostałe dane osobowe mogą być w dalszym ciągu przechowywane w dokumentacji i archiwach firmy Samsung, ale firma Samsung nie będzie używać tych danych do celów handlowych. Użytkownik rozumie, że pomimo jego żądania usunięcia danych Samsung zastrzega sobie prawo do zachowania jego danych osobowych lub ich stosownej części, zgodnie z poniższym punktem dotyczącym przechowywania danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Samsung może wstrzymać, ograniczyć lub zawiesić dostęp Użytkownika do witryny z powodu naruszenia Warunków korzystania firmy Samsung, kiedy jest to niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Samsung bądź wszystkich jej stosownych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, pracowników lub klientów.

  Ochrona danych osobowych w firmie Samsung

  Aby chronić dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Usług przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, ingerencją, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub użyciem, firma Samsung stosuje zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne. Samsung stosuje także odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie, że dane takie są rzetelne pod kątem ich przeznaczenia, prawdziwe, kompletne i aktualne.

  Zmiany Informacji o ochronie prywatności

  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlała zmiany w praktykach firmy Samsung w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do Usług lub zmiany w przepisach obowiązującego prawa. W celu powiadomienia Użytkowników o istotnych zmianach w Zasadach prywatności Samsung będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w swojej witrynie internetowej lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika. W jego górnej części zawarta będzie informacja o dniu ostatniej aktualizacji.

  Kontakt z firmą

  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z firmą Samsung (Administrator danych w UE) pod adresem:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Możesz skontaktować się z nami przez stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.

  Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Zasady prywatności dotyczące usługi Reklamy Oparte na Zainteresowaniach

  Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

  Firma Samsung Electronics UK Limited („Samsung”) i jej podmioty stowarzyszone szanują prywatność Użytkownika. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych Użytkownika gromadzonych przez firmę Samsung za pośrednictwem usług Reklamy oparte na zainteresowaniach („Usługi IBA”).

  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera dalsze szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w związku z Usługami IBA i należy ją interpretować łącznie z Globalnymi zasadami poufności firmy Samsung, które również dotyczą korzystania przez Użytkownika z Usług IBA i są dostępne pod adresem https://account.samsung.com/membership/pp.

  W niniejszych Zasadach prywatności opisano rodzaje informacji używanych w reklamach opartych na zainteresowaniach; sposób, w jaki Samsung może używać tych informacji; okres ich przechowywania; podmioty, którym Samsung może je udostępniać; oraz możliwości wyboru dostępne Użytkownikowi w zakresie używania przez Samsung tych informacji oraz wykonywania praw Użytkownika. Opisano tu także środki podejmowane w celu zabezpieczenia tych informacji oraz możliwe sposoby kontaktu z Samsung w sprawach dotyczących prywatności. Administratorem danych do celów przetwarzania danych osobowych jest Samsung.


  Do czego służy Usługa IBA?

  Usługi IBA umożliwiają Użytkownikowi otrzymywanie i oglądanie przydatnych, interaktywnych i opartych na zainteresowaniach reklam, w tym reklam liniowych, produktów i usług oferowanych przez Samsung oraz podmioty zewnętrzne na telewizorze Samsung Smart TV lub na różnych platformach lub urządzeniach Samsung i podmiotów zewnętrznych, w tym w Internecie, na urządzeniach mobilnych i na tabletach.

  Aby wyświetlane na urządzeniach Użytkownika reklamy były bardziej dopasowane do jego zainteresowań, Usługi IBA będą oparte na historii obejrzanych programów (w tym na informacjach o sieciach, kanałach, odwiedzonych witrynach i programach obejrzanych za pośrednictwem telewizora Samsung Smart TV oraz czasie spędzonym na ich oglądaniu), informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV oraz innych danych statystycznych pozyskanych z zaufanych zewnętrznych źródeł danych. Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.

  W oparciu o te informacje Samsung tworzy grupy telewizorów Samsung Smart TV, których Użytkownicy mają podobne zainteresowania, i korzysta z tych grup do świadczenia Usług IBA. Powyższe dane są wykorzystywane w celu określenia grup, do których został przypisany telewizor Samsung Smart TV Użytkownika, a co za tym idzie, które reklamy będą wyświetlane na urządzeniach Użytkownika.


  PSID

  Informacje o urządzeniu Użytkownika, które Samsung gromadzi w celu świadczenia Usług IBA, zostaną powiązane z losowym, zmiennym i umożliwiającym zresetowanie identyfikatorem urządzenia, zwanym identyfikatorem reklamowym PSID. Identyfikator reklamowy PSID można zresetować (zob. punkt „Decyzje Użytkownika” w niniejszej Informacji o ochronie prywatności).


  Informacje uzyskiwane przez firmę Samsung

  Za pośrednictwem Usługi IBA Samsung zbiera informacje o urządzeniach Użytkownika na różne sposoby. Przykładowe rodzaje informacji zbieranych przez Samsung:

  • Informacje o urządzeniach. Samsung zbiera takie informacje jak model urządzenia Użytkownika, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja i ustawienia urządzenia, adres IP, identyfikator urządzenia oraz inne identyfikatory.
  • Informacje na temat korzystania z urządzenia oraz dane dziennika. Samsung zbiera informacje na temat tego, w jaki sposób, kiedy i jak długo Użytkownik korzysta z urządzeń, w tym interakcji z Usługami IBA oraz aplikacjami i usługami Samsung i podmiotów zewnętrznych na tych urządzeniach (np. lista aplikacji na urządzeniach).
  • Informacje dotyczące obejrzanych programów. Samsung zbiera informacje dotyczące historii obejrzanych programów. Historia obejrzanych programów zawiera informacje na temat sieci, kanałów, odwiedzonych witryn i programów wyświetlanych na telewizorze Samsung Smart TV oraz czasu spędzonego na ich oglądaniu. Samsung może korzystać z technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR) oraz innych technologii w celu rejestrowania historii obejrzanych programów.
  • Dane statystyczne. Samsung może zbierać dane statystyczne dotyczące Użytkownika lub jego urządzeń, np. ogólnej lokalizacji czy szacowanej grupy wiekowej. Samsung uzyskuje te dane z komercyjnie dostępnych źródeł (w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa), np. od zewnętrznych dostawców usług Samsung. Samsung współpracuje tylko z tymi zewnętrznymi dostawcami usług, którzy gwarantują, że te dane zostały pozyskane zgodnie ze stosownymi przepisami prawna i mogą zostać przekazane Samsung do użycia i ujawnienia.

  Serwery Samsung mogą podczas interakcji Użytkownika z Usługami IBA odbierać określone dane, w tym dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Usług IBA, położeniu geograficznym Użytkownika i urządzeniach używanych przez Użytkownika do korzystania z Usług IBA.


  W jaki sposób firma Samsung używa uzyskanych informacji

  Samsung używa informacji zebranych w ramach Usługi IBA do:

  • świadczenia Usług IBA;
  • udoskonalania i dostosowywania Usług IBA do preferencji Użytkownika;
  • za oddzielną zgodą Użytkownika, przesyłania mu za pośrednictwem wiadomości e-mail i aktywnych powiadomień informacji o oferowanych przez Samsung i podmioty zewnętrzne produktach i usługach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;
  • odpowiadania na żądania i zapytania Użytkownika;
  • prowadzenia, badania i poprawy działalności firmy Samsung (w tym opracowywania nowych produktów; poprawy i udoskonalania istniejących produktów i usług; zarządzania komunikacją; analizy produktów, bazy klientów i usług; przeprowadzania badań rynku; przeprowadzania analiz danych; a także wykonywania działań z zakresu księgowości, audytu i innych działań wewnętrznych);
  • identyfikowania przypadków oszustw, innych przestępstw, roszczeń i pozostałych zobowiązań, zapobiegania im i ochrony przed nimi; oraz
  • przestrzegania stosownych przepisów prawa, norm branżowych i zasad firmy Samsung, w tym niniejszej Informacji o ochronie prywatności, Zasad poufności dotyczących konta Samsung oraz ich egzekwowania.

  Samsung przetwarza dane osobowe do celów określonych powyżej. Podstawa prawna, na mocy której firma Samsung przetwarza dane osobowe, obejmuje przetwarzanie, które jest: konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Samsung (na przykład na potrzeby świadczenia Usługi IBA oraz identyfikacji i autoryzacji Użytkownika do korzystania z niej); konieczne do spełnienia wymagań prawnych (na przykład obowiązujących zasad w zakresie księgowości oraz żądań przekazania danych organom ścigania); konieczne z punktu widzenia słusznego interesu firmy Samsung (na przykład do zarządzania stosunkami z Użytkownikiem i doskonalenia Usług IBA); zależne od zgody klienta (na przykład na kontaktowanie się z nim w sprawie produktów i usług oraz przekazywanie informacji marketingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie w menu ustawień, jak określono w punkcie „Decyzje Użytkownika” niniejszego dokumentu, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika na potrzeby przetwarzania, które opisano powyżej, jest wymagane do świadczenia Usługi IBA. Użytkownikom, którzy nie przekazują Samsung danych osobowych, Samsung nie będzie w stanie świadczyć Usługi IBA w całości.


  Udostępnianie informacji

  Samsung nie ujawnia danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym za pośrednictwem Usług IBA, chyba że w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i Globalnych zasadach poufności firmy Samsung. Dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich przetwarzania ma ograniczona liczba członków zespołu ds. usługi reklamowej w Samsung w związku z ich zakresem obowiązków lub zobowiązaniami umownymi. Informacje osobiste Użytkowników Samsung może przekazywać spółkom zależnym lub stowarzyszonym oraz dostawcom, którzy świadczą usługi w imieniu Samsung. Samsung nie zezwala swoim dostawcom usług na korzystanie z tych informacji ani ich ujawnianie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niezbędne do świadczenia usług w imieniu Samsung lub spełnienia wymogów prawnych.

  Firma Samsung, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz jej dostawcy zewnętrzni także mogą ujawniać informacje o Użytkowniku, (1) jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub pismo procesowe (takie jak zarządzenie sądu lub wezwanie do sądu); (2) w odpowiedzi na żądania organów administracji publicznej, np. organów ścigania; (3) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony praw firmy Samsung; (4) w przypadku przekonania firmy Samsung, że ujawnienie takie jest konieczne lub stosowne, aby zapobiec szkodom, w tym fizycznym lub innym; (5) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności przestępczej; (6) w przypadku sprzedaży lub przekazania przez firmę Samsung całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w razie fuzji, przejęcia, reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); lub (7) w innych przypadkach za zgodą Użytkownika.


  PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  Korzystanie z Usług firmy Samsung będzie wiązało się z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika poza jego kraj zamieszkania, do Korei, oraz przechowywaniem i przetwarzaniem ich tam zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ponadto korzystanie z Usług firmy Samsung może także wiązać się z przesyłaniem danych osobowych Użytkownika do innych państw oraz przechowywaniem i przetwarzaniem w nich tych danych; do takich państw należą między innymi kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada. Uwaga: przepisy o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązujące w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do których mogą być przesyłane informacje Użytkownika, mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju Użytkownika. Samsung podejmie odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić stałą ochronę danych osobowych Użytkownika. W celu uzyskania informacji lub kopii stosowanych zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony Ogólne Wsparcie dla RODO.


  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Samsung nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkownika przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, do których te dane zostały zgromadzone. Oznacza to, że dane zostaną zniszczone lub usunięte z systemów firmy Samsung, gdy nie będą już potrzebne.
  Samsung podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić, że przetwarzanie i przechowywanie danych Użytkownika jest oparte na następującej logice:
  1. co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia usługi na rzecz Użytkownika;
  2. zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe firmy Samsung; lub
  wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.


  Decyzje Użytkownika

  Identyfikator PSID można zresetować w menu ustawień w dowolnym momencie. Po takim zresetowaniu zarówno historia obejrzanych programów, jak i informacje dotyczące korzystania z telewizora Smart TV przestaną być powiązane z poprzednim identyfikatorem PSID. Po zresetowaniu identyfikatora PSID jakość Usług IBA może nie być najwyższa.

  Ponadto Usługi IBA można w dowolnym momencie wyłączyć w menu ustawień na telewizorze Samsung Smart TV.

  Ustawienia prywatności Użytkownika dotyczące Usług IBA nie będą mieć wpływu na otrzymywanie innych typów reklam i przekazów marketingowych, które nie są oparte na historii obejrzanych programów lub informacjach dotyczących korzystania z telewizora Samsung Smart TV. Innego rodzaju reklamy i przekazy marketingowe będą oparte na innych danych, np. uogólnionej lokalizacji i innych szacowanych lub domniemanych informacji. Mogą one być mniej dopasowane, ponieważ nie zostały oparte na zainteresowaniach Użytkownika.


  Ochrona danych osobowych w firmie Samsung

  Aby chronić uzyskane w ramach Usługi IBA informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym przypadkiem uszkodzenia, ingerencji, utraty, modyfikacji, uzyskania dostępu, ujawnienia lub użycia, Samsung stosuje zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne. Samsung stosuje także odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie, że dane takie są rzetelne pod kątem ich przeznaczenia, prawdziwe, kompletne i aktualne.


  Zmiany Informacji o ochronie prywatności

  Niniejsze Zasady prywatności mogą być okresowo aktualizowane, aby odzwierciedlały zmiany w praktykach Samsung w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do Usługi IBA lub zmiany w przepisach prawa właściwego. W celu powiadomienia Użytkowników o istotnych zmianach w Zasadach prywatności Samsung będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w swojej witrynie internetowej lub przesyłać go na urządzenie Użytkownika. W jego górnej części zawarta będzie informacja o dniu ostatniej aktualizacji.


  Kontakt z firmą

  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z firmą Samsung (Administrator danych w UE) pod adresem:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Jeśli chcesz skontaktować się z nami i złożyć żądanie realizacji praw, odwiedź naszą stronę Ogólne Wsparcie dla RODO.

  Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  GLOBALNE ZASADY POUFNOŚCI FIRMY SAMSUNG — DODATEK DOTYCZĄCY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

  Urządzenia mobilne Samsung, komputery nasobne oraz inne powiązane technologie i usługi (zwane łącznie „Urządzeniami mobilnymi”) oferują szeroką gamę funkcji, w tym umożliwiają użytkownikom monitorowanie i polepszanie ich kondycji i samopoczucia, ulepszanie wrażeń użytkownika, dokonywanie płatności mobilnych oraz kontrolowanie swoich Urządzeń mobilnych za pośrednictwem poleceń głosowych. Gdy Użytkownik korzysta z Urządzeń mobilnych firmy Samsung, gromadzi ona, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje jego informacje w sposób opisany w Zasadach poufności firmy Samsung. W niniejszym Dodatku przedstawiono dodatkowe informacje o tym, jak firma Samsung wykorzystuje takie informacje, by oferować funkcje w Urządzeniach mobilnych.


  Standardowe informacje o Urządzeniu mobilnym Użytkownika

  Gdy Użytkownik aktywuje swoje Urządzenie mobilne lub korzysta z jego funkcji związanych z łączeniem się z Internetem, gromadzone są informacje. Obejmują one informacje o Urządzeniu mobilnym, takie jak adres IP Użytkownika, wersja systemu operacyjnego, ustawienia regionalne i językowe oraz IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzenia. Obejmują one też informacje o tym, jak, kiedy i jak długo Użytkownik korzysta z Urządzenia mobilnego.
  Jak opisano w Zasadach poufności, firma Samsung wykorzystuje standardowe informacje o Urządzeniu mobilnym Użytkownika w celach związanych z działaniem, konserwacją i wprowadzaniem ulepszeń. Firma Samsung może również udostępniać standardowe informacje o Urządzeniu mobilnym partnerom biznesowym, takim jak usługodawcy zapewniający łączność bezprzewodową lub usługodawcy świadczący usługi w imieniu firmy Samsung.


  Podmioty zewnętrzne

  Uwaga: gdy Użytkownik korzysta z funkcji oferowanej przez podmiot zewnętrzny, w tym usługodawcę zapewniającego łączność bezprzewodową, taki usługodawca może gromadzić lub otrzymywać informacje o Urządzeniu mobilnym Użytkownika (np. jego adres IP i identyfikatory urządzenia), żądanej transakcji (np. żądania kupna lub wypożyczenia treści) oraz sposobu korzystania z aplikacji bądź usługi. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za praktyki takich dostawców w zakresie prywatności ani bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności odnoszącymi się do witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, z których korzysta.


  Funkcje szczególne

  Uwaga: w zależności od wersji modelu, usługodawcy lub miejsca zamieszkania Użytkownika może on nie mieć dostępu do co najmniej jednej funkcji spośród opisanych w niniejszym Dodatku.


  Samsung Health

  Aplikacja Samsung Health, powiązane aplikacje i akcesoria (zwane dalej łącznie „Samsung Health”) to kompleksowy zestaw zaprojektowany, by zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzięki aplikacji Samsung Health można śledzić codzienną aktywność, korzystać z porad, by osiągać codzienne cele kondycyjne oraz mierzyć czynniki takie jak tętno, poziomy wysycenia krwi tlenem (SpO2) i poziom stresu, a także zarządzać takimi czynnikami.
  Celem przetwarzania danych w ramach Samsung Health jest zaoferowanie usługi lub funkcji żądanej przez Użytkownika, w tym usług tworzenia kopii zapasowych danych oraz synchronizacji dla użytkowników konta Samsung Account, a także przeprowadzenie analizy danych i tworzenie statystyk w celu polepszenia samopoczucia Użytkownika oraz ulepszenia samej aplikacji Samsung Health i jej ofert. Dane można gromadzić poprzez czujniki na Urządzeniu mobilnym lub gdy Użytkownik samodzielnie wprowadza dane do stosownego Urządzenia mobilnego lub powiązanej aplikacji bądź akcesorium.
  Więcej informacji o tym, w jaki sposób firma Samsung przetwarza informacje Użytkownika, można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności dotyczącej aplikacji Samsung Health, które można wyświetlić w menu ustawień aplikacji Samsung Health.


  Samsung Social

  Samsung Social (wcześniejsza nazwa: Rozszerzone funkcje) to zestaw usług zaprojektowanych, by uprościć i ulepszyć sposoby udostępniania materiałów i kontaktowania się ze znajomymi przez Użytkownika.
  Na przykład dzięki obecnie dostępnym funkcjom można udostępnić swój profil i wyświetlić zdjęcia znajomych. Można też łatwo udostępniać pliki i treści znajomym, korzystając z funkcji kontaktu.
  Aby oferować te funkcje, firma Samsung musi uzyskać imię i nazwisko Użytkownika, jego numer telefonu, informacje z jego listy kontaktów oraz dostęp do treści, które ma zamiar udostępnić znajomym.
  Użytkownik może całkowicie wyłączyć te funkcje lub też wybrać usługi, z których chce korzystać, przechodząc do Ustawień konta Samsung Account na urządzeniu mobilnym lub w aplikacjach obsługujących funkcje Samsung Social.
  Ponadto na podstawie tego, jak Użytkownik chce korzystać z usług Samsung Social, może też wybrać kategorie danych, które zostaną udostępnione, oraz znajomych, którym zostaną one udostępnione.


  Samsung Pay

  Samsung Pay to łatwy i bezpieczny sposób płacenia kartą debetową i kredytową za pośrednictwem zgodnego Urządzenia mobilnego. Aby skorzystać z systemu Samsung Pay i rozpocząć proces rejestrowania karty, z Urządzenia mobilnego Użytkownika do jego banku przesłane zostaną dane identyfikacyjne i weryfikacyjne. Dane takie obejmują informacje o koncie Samsung Account oraz dane dotyczące korzystania z usług Samsung Pay, informacje na temat urządzenia, informacje o lokalizacji (tj. gdzie Użytkownik znajduje się w momencie rejestracji karty), jeśli włączone są ustawienia lokalizacji, a także dane karty i adres rozliczeniowy — informacje te są wysyłane przez serwery firmy Samsung do podmiotu wydającego kartę. Takie informacje są szyfrowane przez Urządzenie mobilne Użytkownika i wysyłane do banku Użytkownika za pośrednictwem serwerów Samsung. Firma Samsung nigdy nie uzyskuje dostępu do jakichkolwiek danych kart płatniczych ani danych bankowych.
  Po zarejestrowaniu Urządzenia mobilnego Użytkownika wszystkie dane transakcji są bezpiecznie przesyłane między Urządzeniem mobilnym a podmiotem wydającym kartę i bankiem. Bieżąca historia transakcji jest dostępna na Urządzeniu mobilnym; dostęp do niej ma tylko Użytkownik, jego bank i podmiot wydający kartę. Firma Samsung nie gromadzi jakichkolwiek informacji dotyczących transakcji zawieranych przez Użytkownika ani dotyczących urządzenia czy konta wykorzystanych do zawarcia transakcji. Firma Samsung może jednak łączyć i anonimizować gromadzone informacje dotyczące prób zrobienia zakupów za pomocą systemu Samsung Pay, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z usług Samsung Pay, w celu ulepszenia tego systemu poprzez zwiększenie jego dogodności i użyteczności dla klientów.
  Więcej informacji o tym, w jaki sposób firma Samsung przetwarza dane Użytkownika, można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności dotyczącej aplikacji Samsung Pay, którą można wyświetlić w menu Ustawienia aplikacji Samsung Pay.


  Usługi głosowe

  Użytkownik może sterować Urządzeniem mobilnym i wykorzystywać wiele jego funkcji, stosując polecenia głosowe.
  W zależności od modelu i regionu można polecić swojemu Urządzeniu mobilnemu aktywowanie określonych funkcji, takich jak odtwarzanie piosenek z listy odtwarzania lub przeprowadzenie wyszukiwania w Internecie z zastosowaniem funkcji S Voice. Ponadto przez polecenia głosowe, za pośrednictwem asystenta Bixby, Użytkownik może sterować opcjami obsługiwanymi dotychczas przez interfejs dotykowy. Może też korzystać z usług tłumaczeniowych za pośrednictwem aplikacji S Tłumacz, dyktować notatki poprzez Notatkę głosową lub aktywować funkcje podczas prowadzenia samochodu, mówiąc do Urządzenia mobilnego po włączeniu funkcji Tryb samochodowy.
  Aby możliwe było świadczenie Usług głosowych, niektóre polecenia głosowe mogą być przesyłane (wraz z informacjami o urządzeniu i sposobie jego wykorzystywania, w tym identyfikatorach urządzenia) zewnętrznemu usługodawcy, który przekonwertuje polecenia głosowe na tekst. Ponadto firma Samsung może gromadzić, zaś urządzenie Użytkownika może rejestrować polecenia głosowe i powiązane teksty, aby firma Samsung mogła świadczyć Usługi głosowe oraz oceniać i ulepszać ich funkcje.


  Identyfikator reklamowy Samsung

  Aby lepiej dostosować treści i reklamy na urządzeniu mobilnym Użytkownika do jego zainteresowań, firma Samsung będzie gromadzić informacje o korzystaniu przez Użytkownika z jego urządzenia mobilnego i usług.
  Informacje o urządzeniu mobilnym, które firma Samsung gromadzi w celu zaoferowania dostosowanej oferty marketingowej, zostaną połączone z losowym, zmiennym i umożliwiającym zresetowanie identyfikatorem urządzenia zwanym identyfikatorem reklamowym Samsung. Użytkownik może zresetować swój identyfikator reklamowy Samsung w dowolnym momencie za pomocą menu Ustawienia na urządzeniu mobilnym — w takim przypadku informacje o wcześniejszym użytkowniku w odniesieniu do treści marketingowych zostaną odłączone i oddzielone od informacji gromadzonych dla nowego identyfikatora reklamowego Samsung. Jeśli jednak Użytkownik zresetuje swój identyfikator reklamowy Samsung, dostosowane treści marketingowe mogą nie być dobrze dopasowane do jego zainteresowań. Użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania dostosowanych treści marketingowych, przechodząc do menu Ustawienia w stosownej aplikacji usługi Samsung na urządzeniu mobilnym.
  Nawet jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania dostosowanych treści marketingowych, nie wpłynie to jednak na to, czy otrzymuje on inne rodzaje reklam i treści marketingowych na swoich urządzeniach mobilnych. Jedyna różnica będzie taka, że reklamy takie nie będą oparte na informacjach o wykorzystywaniu urządzenia mobilnego Użytkownika.
  Ponadto firma Samsung może nadal gromadzić informacje o wykorzystywaniu urządzenia mobilnego Użytkownika w innych celach, co opisano w głównej części niniejszych Zasad poufności.

RODO

Kontakt z firmą

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Możesz skontaktować się z nami przez stronę Ogólne Wsparcie dla RODO