Co zrobić, jeśli powietrze z klimatyzatora nie jest wystarczająco chłodne?

Klimatyzatory Samsung wyróżniają się wyjątkową efektywnością. Tryb szybkiego chłodzenia umożliwia błyskawiczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu do określonego poziomu. Jeśli urządzenie nie zapewnia temperatury ustawionej przez użytkownika, należy sprawdzić następujące warunki środowiskowe.

Regulacja ustawień temperatury

 • Jeśli temperatura powietrza wydobywającego się z klimatyzatora jest za wysoka, sprawdź, czy zostało wybrane odpowiednio niskie ustawienie.
 • Naciśnij przycisk regulacji temperatury + lub -, aby zmienić ustawienie temperatury klimatyzatora.
 • Pomieszczenie powinno mieć dobrą izolację ciepłą, a wszystkie drzwi i okna powinny być pozamykane. W przeciwnym razie efektywność chłodzenia będzie niższa.

Usuwanie wszelkich przeszkód zasłaniających klimatyzator

Jeśli jednostkę wewnętrzną lub zewnętrzną przesłaniają jakiekolwiek przeszkody, mogą one utrudniać pracę klimatyzatora. (Produkt nie jest w stanie zasysać wystarczającej ilości powietrza).

sprawdź, czy wokół klimatyzatora nie ma przeszkód

Sprawdzanie filtra powietrza

Jeśli wewnętrzny filtr powietrza jest zabrudzony, klimatyzator nie może pobrać wystarczającej ilości powietrza. To może być przyczyną problemów z temperaturą. Zalecamy czyszczenie filtra co dwa tygodnie lub gdy na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się kod CF. (Kod CF przypomina o konieczności wyczyszczenia filtru)
Znajdź swój model klimatyzatora poniżej i wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją. Dzięki temu uzyskasz chłodne i świeże powietrze.

Uwaga:

 • Szczegółowy opis sposobu demontażu i montażu filtra znajduje się w instrukcji użytkownika. (Procedura może się różnić w zależności od modelu.)
 • Okresy czyszczenia mogą się różnić w zależności od sposobu i warunków eksploatacji.
Czyszczenie filtrów w klimatyzatorach naściennych

Krok 1. Wysuń filtr z urządzenia.

wysuń filtr z urządzenia

Krok 2. Oczyść filtr z kurzu i innych zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza.

usuń kurz z filtra za pomocą szczotki

Krok 3. Jeśli filtr jest mocno zakurzony, namocz go w wodzie z mydłem przez około 30 minut, a następnie wypłucz.

mycie filtra w wodzie

Krok 4. Po opłukaniu wysusz filtr w przewiewnym miejscu.

wysusz filtr

Krok 5. Zainstaluj filtr z powrotem.

zainstaluj filtr z powrotem

Uwaga:

 • Nie szoruj filtra powietrza szczotką z twardym włosiem ani innym twardym narzędziem do czyszczenia.
 • Jeśli filtr powietrza nie zostanie całkowicie wyczyszczony lub zostanie wysuszony w zamkniętym (albo wilgotnym) pomieszczeniu, może pojawić się nieprzyjemny zapach.
 • W trakcie suszenia nie wystawiaj filtra powietrza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Czyszczenie filtrów w klimatyzatorach stojących

W przypadku klimatyzatora typu stojącego z inwerterem należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Model stojący z inwerterem ma dwa typy filtrów.

 • Filtr Full HD: usuwa duże cząsteczki kurzu z powietrza.
 • Filtr Zero: wyłapuje z powietrza małe cząsteczki kurzu. Można go myć i ma bardzo długą trwałość.

Czyszczenie filtra Full HD

Krok 1. Pociągnij filtr Full HD w kierunku wskazywanym przez strzałki na poniższej ilustracji.

wyjmij filtr hd

Krok 2. Oczyść filtr z kurzu pod bieżącą wodą lub za pomocą odkurzacza.

usuń kurz

Krok 3. Wysusz filtr dokładnie w zacienionym miejscu.

wysusz filtr hd

Krok 4. Popchnij filtr Full HD do końca w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby go prawidłowo zainstalować.

filtr full hd do jednostki

Uwaga:

 • Czyść filtr Full HD co dwa tygodnie.
 • Okresy czyszczenia mogą się różnić w zależności od sposobu i warunków eksploatacji.

Czyszczenie filtru Zero

Uważaj na ostre krawędzie z tyłu filtru Zero, aby nie zranić ręki.

Krok 1. Wyjmij dolny filtr Full HD. Złap za uchwyt na filtrze Zero i wyjmij go, pociągając w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ilustracji.

wyjmij dolny filtr full hd i filtr zero

Krok 2. Namocz filtr w wodzie, a następnie potrząśnij nim kilka razy.

namocz filtr

Krok 3. Wysusz filtr w przewiewnym miejscu.

wysusz filtr

Krok 4. Popchnij filtr Zero w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby poprawnie zamocować go we właściwym położeniu. Zainstaluj z powrotem dolny filtr Full HD.

popchnij filtr zero i zainstaluj z powrotem dolny filtr full hd

Uwaga:

 • Czyść filtr Zero co trzy miesiące. (Dotyczy sytuacji, gdy urządzenie jest używane przez 8 godzin dziennie.)
 • Okresy czyszczenia mogą się różnić w zależności od sposobu i warunków eksploatacji.
Czyszczenie filtrów klimatyzatorów typu Multi

Wskazówki dotyczące wyjmowania filtra powietrza typu Multi

 • Przytrzymaj kratkę jedną ręką, aby nie upadła.
 • Zdejmując kratkę całkowicie, odłącz znajdujące się po obu stronach zabezpieczenia.
naciśnij przycisk, aby otworzyć kratkę
odłącz zabezpieczenia znajdujące się po bokach kratki
odłącz kratkę całkowicie, aby wyczyścić filtr

Uwaga:

 • Rzeczywista konstrukcja klimatyzatora może się różnić w zależności od modelu (i regionu).
 • Uważnie przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa zawarte w instrukcji użytkownika.

Czyszczenie filtra powietrza

Krok 1. Pociągnij filtr powietrza w prawo.
Krok 2. Usuń kurz z filtra za pomocą odkurzacza lub szczotki.
Krok 3. Wyczyść filtr za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, opłucz go pod bieżącą wodą i wysusz w przewiewnym miejscu. 
Krok 4. Wysusz wyczyszczony filtr powietrza w przewiewnym miejscu. 
Krok 5. Zainstaluj filtr powietrza z powrotem. (W tym celu powyższe czynności wykonaj w odwrotnej kolejności). Następnie zresetuj filtr powietrza.

Jak zresetować filtr

 • Jednostka wewnętrzna z pilotem przewodowym: naciśnij przycisk Filter Reset.
 • Jednostka wewnętrzna z pilotem zdalnym: naciśnij przycisk Options lub Filter Reset, a następnie naciśnij przycisk SET.

Dziękujemy za twoją opinię