Jak rozumieć treść nowych etykiet energetycznych na urządzeniach gospodarstwa domowego Samsung?

Jak rozumieć treść nowych etykiet energetycznych na urządzeniach gospodarstwa domowego Samsung

Nowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej wprowadziły zmiany w etykietach efektywności energetycznej dla pralek, pralko- suszarek, lodówek, zmywarek oraz wyświetlaczy Samsung.

Etykiety efektywności energetycznej zostały po raz pierwszy wprowadzone 20 lat temu, aby pomóc klientom w dokonywaniu bardziej efektywnych zakupów. Produkty oznaczono klasami od A do G; klasyfikacja została później wzbogacona o klasy A+, A++ i A+++ dla bardziej efektywnych produktów.

Od marca 2021 r. klasyfikacja powróci do oryginalnej skali od A do G, przy czym klasa A (zielona) będzie najbardziej wydajna, a G (czerwona) — najmniej. 

Dlaczego etykiety ulegają zmianie?

Zmiany zostały wprowadzone, aby ułatwić odczytywanie treści etykiet efektywności energetycznej. Wynika to także z wprowadzenia bardziej restrykcyjnych klas energetycznych oraz innych metod kalkulacji. Dlatego zrezygnowano z wysokich klas (A+++, A++, itd.) na starych etykietach na rzecz niższych klas (C, D, itd.). Zmiana jest zależna od typu produktu oraz jego charakterystyki. Co więcej, ze względu na zmiany granic klas i metod obliczeniowych nie można dokonywać bezpośrednich porównań między starymi i nowymi etykietami. Nowe etykiety można porównać tylko z innymi nowymi etykietami dla tej samej kategorii produktów. Daje to wskazówkę dotyczącą zużycia energii w fazie użytkowania, tak aby konsument mógł dokonać wyboru w punkcie sprzedaży. 

Czym się różnią poprzednie od nowych etykiet?

Skale A+, A++ i A+++ zostaną wycofane. Na nowych etykietach efektywności energetycznej zastosowanie znajdzie klasyfikacja od A do G.

W przypadku nowych etykiet efektywność energetyczna jest obliczana na 100 cykli zamiast na rok. Taki rozwiązanie lepiej oddaje sposób użytkowania pralek i w przejrzystej formie ilustruje to, jak efektywna energetycznie jest na przykład pralka.

Zużycie wody jest obliczone teraz na cykl;, co także w bardziej dokładny sposób pokazuje to, jak efektywna energetycznie jest na przykład pralka.

Na etykietach efektywności energetycznej znajdzie się także nowa sekcja obrazująca to, ile hałasu na przykład pralka lub suszarka emituje. Klasyfikacja będzie obejmowała skalę od A do D.

W opakowaniu znajdują się dwie etykiety efektywności energetycznej. Która z nich jest poprawna?

W opakowaniu produktu znajdą się obie etykiety efektywności energetycznej — poprzednia i nowa. Nowe etykiety można odróżnić od poprzednich na podstawie kodu QR umieszczonego w prawym górnym rogu etykiety. Na nowych etykietach zastosowanie znajdzie skala od A do G zamiast od A+++ do D.

Poprawna etykieta zależy od daty zakupu. Od 1 Marca 2021 w punktach sprzedaży powinna być używana nowa etykieta. Sprzedawcy mają 14 dni roboczych od 1 marca na zmianę starych etykiet na nowe.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię