Jak wymienić filtr systemu oczyszczania wody w lodówce?

Lodówki Samsung są wyposażone w filtry do oczyszczania wody i usuwania z niej nieprzyjemnych zapachów. Kiedy filtr zostanie zużyty, na wyświetlaczu pojawia się czerwona ikona informująca o konieczności jego wymiany. Poniżej znajduje się instrukcja wymiany filtra systemu oczyszczania wody. Aby uzyskać dodatkowe informacje, można też zajrzeć do instrukcji użytkownika.

Gdy na wyświetlaczu zaświeci się ikona filtra wody

Po pięciu miesiącach używania lub oczyszczeniu 1700 litrów wody zapala się pomarańczowa ikona filtra wody, która zmienia kolor na czerwony po upływie sześciu miesięcy lub przefiltrowaniu 1900 litrów.
Aby zresetować wskaźnik filtra wody, należy wymienić filtr i zresetować tę funkcję na panelu sterowania. W zależności od modelu światło może być zielone lub niebieskie.

sygnał konieczności wymiany filtra wody

Uwaga:

  • Rzeczywisty wygląd wyświetlacza może się różnić w zależności od modelu urządzenia.
  • Na ilustracji jest przedstawiony model referencyjny z ustawionym językiem angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Filtr wody najczęściej jest zainstalowany w środkowej lub dolnej części wnętrza lodówki.

znajdź miejsce zamontowania filtra wody

Uwaga: położenie filtra wody może być różne w zależności od modelu lodówki.

Jak wymienić filtr systemu oczyszczania wody

Aby zawsze mieć czystą i wolną od zarazków wodę i lód, filtr należy wymieniać natychmiast po tym, jak na wyświetlaczu pojawi się symbol sygnalizujący konieczność wymiany. Po wymianie filtra zaleca się spuszczenie i wylanie przynajmniej 500 ml wody.

Przed przystąpieniem do wymiany filtra należy zamknąć zawór dopływu wody. Po zakończeniu wymiany należy z powrotem odkręcić zawór dopływu wody.

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk wyboru rodzaju lodu / wymiany filtra na panelu sterowania, aby zresetować filtr.
Krok 2. Otwórz pokrywę filtra wody i obróć filtr w lewo. Wyjmij filtr z obudowy.
Krok 3. Włóż nowy filtr do obudowy i obróć go w prawo, aż zostanie zablokowany.

jak wymienić filtr systemu oczyszczania wody

Uwaga:

  • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.
  • Podczas wyjmowania filtr należy trzymać w pozycji poziomej.

Resetowanie lampki sygnalizacyjnej po wymianie filtra

Po wymianie filtra należy zresetować jego cykl eksploatacji, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk alarmu. To gwarantuje doskonałe działanie systemu i umożliwia dopilnowanie właściwego cyklu wymiany. Po zresetowaniu sygnalizator stanu filtra zmienia kolor na zielony (lub znika napis Replace Filter — Wymień filtr).

po wymianie filtra zresetuj lampkę sygnalizacyjną

Uwaga: Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Aby wymienić filtr na właściwy, musisz znać numer seryjny posiadanego modelu lodówki. Wszystkie lodówki Samsung mają tabliczki umieszczone w dwóch miejscach na zewnątrz urządzenia.

  • Numer seryjny można znaleźć po otwarciu lewych górnych drzwiczek z przodu lub na dole po lewej stronie.
  • Na tabliczce znajdują się nazwa i numer seryjny lodówki. 

Aby zamówić odpowiedni filtr do swojej lodówki, możesz skontaktować się z centrum serwisowym lub złożyć zamówienie przez internet, podając numer seryjny lodówki.

sprawdź numer seryjny lodówki

Dziękujemy za twoją opinię