Na wyświetlaczu pralki pojawił się kod 4E. Co należy samodzielnie sprawdzić?

Sprawdzić czy zawór doprowadzający wodę jest odkręcony. 
Sprawdzić czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. 
Sprawdzić czy wąż doprowadzający wodę nie jest skręcony lub zapchany. 
Oczyścić filtr sitkowy w wężu doprowadzającym wodę.  
Oczyścić filtr sitkowy przy zaworze pralki.

 

 

Dziękujemy za twoją opinię