Jakie metody szyfrowania obsługują dyski SSD firmy Samsung?

Dyski SSD firmy Samsung obsługują wewnętrzne szyfrowanie sprzętowe i zarządzanie zapisanymi danymi, w tym szyfrowania partycji systemowej. Dane są odszyfrowywane podczas uwierzytelniania wykonywanego przed uruchomieniem systemu.

Ponieważ dane są szyfrowane, fizyczna utrata dysku (zagubienie lub kradzież) nie naraża użytkownika na niebezpieczeństwo wycieku danych.

Szyfrowanie danych odbywa się na poziomie sprzętowym co pozwala na bezpieczne przechowywanie danych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Różne metody szyfrowania nie mogą być używane jednocześnie, aby włączyć jedną należy wyłączyć pozostałe. 

Dostępne metody szyfrowania danych dla poszczególnych modeli dysków:

 

AES (Advanced Encryption Standard, Class0 SED): 850 PRO, 840/840 PRO/840 EVO 
TCG OPAL: 840 EVO, 850 PRO 
e-DRIVE: 840 EVO, 850 PRO 

 

 

Dziękujemy za twoją opinię