Pristupačnost
mobilnih telefona
Galaxy

Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“ i „Interakcija i spretnost ruku“. Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“ i „Interakcija i spretnost ruku“.

Čitač ekrana

Voice Assistant /
vodič za Voice Assistant

Kada je funkcija Voice Assistant uključena, telefon pruža izgovorene povratne informacije kako bi pomogao korisnicima sa oštećenim vidom. U vodiču možete da saznate više o različitim dostupnim funkcijama i da ih isprobate.

* Kod One UI 3.0, uz Google TalkBack program, neprestano će biti dostupne i Voice Assistant funkcije

Meni „Istraživanje ekrana“ je prikazan. Označen je plavim kvadratom na ikonici Galerije. Tekst opisa glasi: Na trenutnom ekranu su aplikacije. Dodirnite 1 prstom da izaberete aplikaciju. Ime izabrane aplikacije će biti pročitano naglas. Pređite prstom preko stavki u sredini ekrana. Nakon što ste istražili stavke, vodič će se nastaviti. Meni „Istraživanje ekrana“ je prikazan. Označen je plavim kvadratom na ikonici Galerije. Tekst opisa glasi: Na trenutnom ekranu su aplikacije. Dodirnite 1 prstom da izaberete aplikaciju. Ime izabrane aplikacije će biti pročitano naglas. Pređite prstom preko stavki u sredini ekrana. Nakon što ste istražili stavke, vodič će se nastaviti.

* Kod One UI 3.0, uz Google TalkBack program, neprestano će biti dostupne i Voice Assistant funkcije

Poboljšanja vidljivosti

Teme visokog kontrasta

Koristite temu sa svetlim sadržajem na tamnoj pozadini za lakše čitanje i bolju vidljivost. To umanjuje zamor očiju prilikom dugotrajnog korišćenja telefona u tamnom okruženju. U aplikaciji Galaxy Themes su dostupne različite teme visokog kontrasta.

Prikazan je meni „Ekran“. Adaptivno osvetljenje je uključeno. Prikazan je meni „Ekran“. Adaptivno osvetljenje je uključeno.

Fontovi visokog kontrasta

Prilagodite boju i oivičite fontove da biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Prikazan je meni „Poboljšanja vidljivosti“. Funkcija Fontovi visokog kontrasta je uključena. Opisni tekst glasi: Prilagodite boje i oivičite fontove kako biste ih istakli. Prikazan je meni „Poboljšanja vidljivosti“. Funkcija Fontovi visokog kontrasta je uključena. Opisni tekst glasi: Prilagodite boje i oivičite fontove kako biste ih istakli.

Tastatura visokog kontrasta

Razne opcije tastature visokog kontrasta povećavaju veličinu Samsung tastature i menjaju boju tastera radi povećanja kontrasta između teksta i pozadine.

Animirana slika tastature. Tastat. visokog kontrasta se menja udarac po udarac. Prikazuje se od žute tastature sa crnim tekstom, crne sa belim tekstom, crne sa žutim tekstom do plave tastature sa belim tekstom. Animirana slika tastature. Tastat. visokog kontrasta se menja udarac po udarac. Prikazuje se od žute tastature sa crnim tekstom, crne sa belim tekstom, crne sa žutim tekstom do plave tastature sa belim tekstom.

Prikažite oblike dugmeta

Prikazuje dugmad sa bojama radi isticanja.

Dugmad „Otkaži“ i „Sačuvaj“ je istaknuta crnom bojom kako bi se omogućilo korisniku da se fokusira na njih. Dugmad „Otkaži“ i „Sačuvaj“ je istaknuta crnom bojom kako bi se omogućilo korisniku da se fokusira na njih.

Negativne boje

Obrnite boje na ekranu radi bolje vidljivosti.

Funkcija Negativne boje je uključena. Funkcija Negativne boje je uključena.

Prilagođavanje boje

Prilagodite način prikaza boja na ekranu ako imate problema sa razlikovanjem boja. Telefon će se potom ponovo prilagoditi radi lakšeg prepoznavanja boja.

Prikazan je meni „Prilagođavanje boje“. Funkcija Prilagođavanje boje je uključena i izabrana je Skala sivih tonova. Opisni tekst glasi: Prilagodite podešavanja boje ekrana ukoliko vam je teško da vidite neke boje. Prikazan je meni „Prilagođavanje boje“. Funkcija Prilagođavanje boje je uključena i izabrana je Skala sivih tonova. Opisni tekst glasi: Prilagodite podešavanja boje ekrana ukoliko vam je teško da vidite neke boje.

Sočiva u boji

Neki ljudi imaju poteškoća pri čitanju teksta na beloj pozadini ekrana ili ih to ometa i time im otežava fokusiranje na članak ili poruku. Ako imate tih problema, mogu vam pomoći sočiva u boji. Dokazano je da promena boje ekrana povećava brzinu čitanja i omogućava prijatniji rad.

* Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od specifikacija modela.

Prikazan je meni „Sočiva u boji“. Funkcija Sočiva u boji je uključena, sa 20 % neprozirnosti i izabranom plavom bojom. Opisni tekst glasi: Dodajte filter boje preko celog ekrana. To može olakšati čitanje teksta. Prikazan je meni „Sočiva u boji“. Funkcija Sočiva u boji je uključena, sa 20 % neprozirnosti i izabranom plavom bojom. Opisni tekst glasi: Dodajte filter boje preko celog ekrana. To može olakšati čitanje teksta.

* Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od specifikacija modela.

Uklonite animacije

Smanjite zamor očiju tako što ćete ukloniti animacije koje se javljaju pri okretanju strana.

Prikazan je meni „Poboljšanja vidljivosti”. Uključena je funkcija Uklonite animacije. U opisu stoji: Uklonite određene efekte na ekranu ako ste osetljivi na animacije ili pokrete na ekranu. Prikazan je meni „Poboljšanja vidljivosti”. Uključena je funkcija Uklonite animacije. U opisu stoji: Uklonite određene efekte na ekranu ako ste osetljivi na animacije ili pokrete na ekranu.

Vidžet za lupu

Vidžet za lupu obuhvata funkcije kao što su digitalni zum, opcije boja i snimanje pomoću kamere.

Slika vidžeta za lupu koji se koristi na mobilnom telefonu da bi se primenio digitalni zum. Slika vidžeta za lupu koji se koristi na mobilnom telefonu da bi se primenio digitalni zum.

Zumiranje ekrana

Promenite zumiranje ekrana. To će prilagoditi veličinu stavki na ekranu.

Podešen je srednji klizač za Zumiranje ekrana. Opisni tekst glasi: Možete da smanjite ili povećate stavke na ekranu. Podešen je srednji klizač za Zumiranje ekrana. Opisni tekst glasi: Možete da smanjite ili povećate stavke na ekranu.

Veličina i stil fonta

Promenite veličinu i stil fonta.

Prikazane su opcije za veličinu i stil fonta, kao i za podebljani font. Prikazane su opcije za veličinu i stil fonta, kao i za podebljani font.

Prozor lupe

Upotrebite funkciju Prozor lupe za uvećanje teško čitljivog sadržaja u posebnom prozoru koji može da se pomera.

Prozor lupe se koristi za prikaz Londona i Berlina na mapi sveta. Prozor lupe se koristi za prikaz Londona i Berlina na mapi sveta.

Povećanje

Za uvećanje sadržaja na ekranu, triput kucnite ekran ili dodirnite dugme Pristupačnost u donjem desnom uglu.

Meni „Za uvećanje, triput kucnite ekran” je prikazan i uključen. U opisu stoji: Za uvećanje, dodirnite ekran brzo tri puta. Prevucite preko ekrana koristeći najmanje dva prsta da biste skrolovali. Meni „Za uvećanje, triput kucnite ekran” je prikazan i uključen. U opisu stoji: Za uvećanje, dodirnite ekran brzo tri puta. Prevucite preko ekrana koristeći najmanje dva prsta da biste skrolovali.

Poboljšanja sluha

Detektori zvuka

Detektori zvuka omogućavaju uređaju da detektuje plač bebe ili oglašavanje zvona na vratima. Primićete obaveštenje putem vizuelnih signala i vibracije.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na modelima koji su se pojavili nakon One UI 3.1.

Slika mobilnog telefona sa Zvučnim detektorima koji se koriste za obaveštavanje korisnika da beba plače. Slika mobilnog telefona sa Zvučnim detektorima koji se koriste za obaveštavanje korisnika da beba plače.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na modelima koji su se pojavili nakon One UI 3.1.

Utišaj sve zvukove

Funkcija Utišaj sve zvukove isključuje sve zvukove uređaja.

Prikazan je meni „Poboljšanja sluha“. Opcija „Utišaj sve zvukove“ je uključena. Opisni tekst glasi: Isključite sve zvuke na telefonu, uključujući zvuke poziva, upozorenja i medija. Prikazan je meni „Poboljšanja sluha“. Opcija „Utišaj sve zvukove“ je uključena. Opisni tekst glasi: Isključite sve zvuke na telefonu, uključujući zvuke poziva, upozorenja i medija.

Podrška za slušne aparate

Poboljšajte kvalitet zvuka da biste bolje čuli uz pomoć slušnog aparata.
Android 10 podržava striming i preusmeravanja poziva sa Bluetooth niskoenergetskom (BLE) vezom.

* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Prikazan je meni „Podrška za slušne aparate”. Uključena je opcija Kompatibilnost sa slušnim aparatom. U opisu stoji: Poboljšajte kvalitet zvuka telefona za potrebe slušnog aparata. Prikazan je meni „Podrška za slušne aparate”. Uključena je opcija Kompatibilnost sa slušnim aparatom. U opisu stoji: Poboljšajte kvalitet zvuka telefona za potrebe slušnog aparata.

* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Balans zvuka levo/desno

Prilagođavanje balansa zvuka levo/desno po želji.

* Ova funkcija se ne odnosi na jačinu zvuka poziva.

Prikazan je meni „Poboljšanja sluha“. Klizač balansa zvuka levo/desno je podešen na sredinu. Opisni tekst glasi: Podesite levi/desni balans zvuka (osim za pozive) kada koristite slušalice. Prikazan je meni „Poboljšanja sluha“. Klizač balansa zvuka levo/desno je podešen na sredinu. Opisni tekst glasi: Podesite levi/desni balans zvuka (osim za pozive) kada koristite slušalice.

* Ova funkcija se ne odnosi na jačinu zvuka poziva.

Mono zvuk

Mono zvuk kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih zvučnika. Ovu funkciju koristite ako imate oštećen sluh ili vam je praktičnije da koristite jednu bubicu.

Mono zvuk je uključen. Opisni tekst glasi: Prebacite audio sa stereo na mono radi slušanja jednim uvom. Mono zvuk je uključen. Opisni tekst glasi: Prebacite audio sa stereo na mono radi slušanja jednim uvom.

Transkripcija uživo

Uz funkciju Transkripcija uživo na androidu, svi razgovori će biti laki.
Ova funkcija prepoznaje preko 70 jezika i dijalekata. Možete prilagođavati prateći tekst u toku razgovora.

Zvučno obaveštenje ti dolazi kao upozorenje da je u okruženju registrovan zvuk. Ova funkcija će ti omogućiti da brzo reaguješ na važna dešavanja u kući, poput aktiviranog protivpožarnog alarma ili zvona na vratima.

* Obezbeđuje Google tehnologija za prepoznavanje govora.* Razgovori ostaju zabeleženi samo na vašem telefonu, ne na drugim serverima.

Prikazuje kako se razgovor koji se vodi uživo prebacuje u tekst na ekranu mobilnog telefona. Prikazuje kako se razgovor koji se vodi uživo prebacuje u tekst na ekranu mobilnog telefona.

* Obezbeđuje Google tehnologija za prepoznavanje govora.* Razgovori ostaju zabeleženi samo na vašem telefonu, ne na drugim serverima.

Titl uživo

Potrebno je da samo jednom kucnete na ekran i Titl uživo na androidu automatski pokreće prateći tekst iz bilo kog formata koji potom možete pratiti na svom telefonu. Sve vrste video zapisa, podkasta ili audio poruka, preko bilo koje aplikacije − čak i ono što ste sami snimili.

* Danas, Titl uživo podržava engleski jezik, ali postoje planovi da ova funkcija u skorijoj budućnosti podržava veći broj jezika.* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Podnaslovi se prikazuju u realnom vremenu u okviru videa, a žena drži krofnu. Podnaslovi se prikazuju u realnom vremenu u okviru videa, a žena drži krofnu.

* Danas, Titl uživo podržava engleski jezik, ali postoje planovi da ova funkcija u skorijoj budućnosti podržava veći broj jezika.* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Pojačajte ambijentalni zvuk

Smanjite buku oko sebe i uživajte u razgovorima jer ćete sagovornike čuti mnogo jasnije.

* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Prikazan je meni „Poboljšanja sluha”. Funkcija Pojačajte ambijentalni zvuk je uključena. Prikazan je meni „Poboljšanja sluha”. Funkcija Pojačajte ambijentalni zvuk je uključena.

* Ova funkcija možda nije podržana kod nekih modela, što zavisi od specifikacije samog modela.

Interakcija i spretnost ruku

Univerzalni prekidač

Dodirni ekran možete da kontrolišete povezivanjem spoljnog prekidača, dodirom ekrana ili pokretima glave i mimikom lica.

Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku“. Univerzalni prekidač je uključen. Prilagođene ikone se prikazuju sa tekstom: Kontrolišite telefon pomoću prilagođenih prekidača Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku“. Univerzalni prekidač je uključen. Prilagođene ikone se prikazuju sa tekstom: Kontrolišite telefon pomoću prilagođenih prekidača

Pomoćni meni

Prikažite pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Lako možete da kontrolišete telefon dodirom pomoćnih menija u okviru ikone

Uključen je Pomoćni meni. Prikazane su jednostavne ikone Pomoćnog menija. Uključen je Pomoćni meni. Prikazane su jednostavne ikone Pomoćnog menija.

Kontrola interakcije

Uključite režim kontrole interakcije kako biste ograničili osetljivost telefona na interakciju dodirom pri korišćenju aplikacija.

Prikazan je meni „Podešavanje blokiranog područja“. Funkcija Kontrola interakcije je uključena. Prikazan je meni „Podešavanje blokiranog područja“. Funkcija Kontrola interakcije je uključena.

Podešavanja dodira

Nekim ljudima je teško da stalno dodiruju ekran zbog drhtanja ruku. Dole navedene funkcije podešavanja dodira vam olakšavaju korišćenje uređaja jer smanjuju broj grešaka i personalizuju vaše interakcije na ekranu.


- Kašnjenje nakon dodira i držanja: Prilagođava dužinu interakcije koja se prepoznaje kao konkretna interakcija u određenom trajanju.


- Trajanje kucanja: Prilagođava dužinu interakcije, čime smanjujete nenamerno ili slučajno kucanje..


- Ignorišite više uzastopnih dodira: Odredite trajanje i ignorišite uzastopne dodire nakon početnog dodira.

Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku”. Meni „Podešavanja dodira” obuhvata „Kašnjenje nakon dodira i držanja”, „Trajanje kucanja” i „Ignorišite više uzastopnih dodira”. Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku”. Meni „Podešavanja dodira” obuhvata „Kašnjenje nakon dodira i držanja”, „Trajanje kucanja” i „Ignorišite više uzastopnih dodira”.

Fizička tastatura

Ne dozvolite da vas drhtanje ruku spreči da uživate u životu. Personalizujte svoje interakcije koristeći fizičku tastaturu. Koristite prednosti kombinacije tastera i još mnogo toga.

- Lepljivi tasteri: Pritisnite jedan po jedan taster za kombinaciju tastera.

- Spori tasteri: Da biste smanjili neželjene interakcije, prilagodite dužinu pritiskanja tastera koje uređaj prepoznaje kao ulazne.

- Ignorisanje pritisaka više tastera: Podesite vreme čekanja između prvog i drugog pritiskanja istog tastera i izbegnite greške prilikom pritiskanja istog tastera.

Prikazan je meni „Miš i fizička tastatura”. Meni „Klikni kad pokazivač stane”, „Lepljivi tasteri”, „Spori tasteri” i „Ignorisanje pritisaka više tastera” su navedeni. Funkcija „Klikni kad pokazivač stane” se automatski aktivira ukoliko se pokazivač ne pomera. Prikazan je meni „Miš i fizička tastatura”. Meni „Klikni kad pokazivač stane”, „Lepljivi tasteri”, „Spori tasteri” i „Ignorisanje pritisaka više tastera” su navedeni. Funkcija „Klikni kad pokazivač stane” se automatski aktivira ukoliko se pokazivač ne pomera.

Odgovaranje i prekid poziva

Da biste prihvatili pozive, koristite taster za pojačavanje zvuka, a da biste ih prekinuli, koristite taster za uključivanje.

Prikazan je meni „Odgovaranje i prekid poziva“. Uključene su sve četiri opcije – Glasno čitaj imena pozivalaca, Pritisnite Taster za pojačavanje jačine zvuka za javljanje, Automatsko javljanje i Pritisnite Taster za uključivanje za prekid. Prikazan je meni „Odgovaranje i prekid poziva“. Uključene su sve četiri opcije – Glasno čitaj imena pozivalaca, Pritisnite Taster za pojačavanje jačine zvuka za javljanje, Automatsko javljanje i Pritisnite Taster za uključivanje za prekid.

Lako uključivanje ekrana

Uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora pri vrhu telefona. Ekran možete da uključite ne pritiskajući tastere.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim modelima koji su objavljeni 2019. godine ili kasnije, zavisno od specifikacija proizvoda.

Prikazan je meni „Lako uključi ekran“. Funkcija Lako uključi ekran je uključena. Meni prikazuje simuliranu sliku mobilnog telefona iznad kojeg se nalazi desna ruka osobe. Prikazan je meni „Lako uključi ekran“. Funkcija Lako uključi ekran je uključena. Meni prikazuje simuliranu sliku mobilnog telefona iznad kojeg se nalazi desna ruka osobe.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim modelima koji su objavljeni 2019. godine ili kasnije, zavisno od specifikacija proizvoda.

Jedno kucanje za prevlačenje

Kada se oglasi alarm ili imate poziv, kucnite na dugme da biste zaustavili alarm ili prihvatili poziv umesto prevlačenja dugmeta.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim modelima koji su objavljeni 2019. godine ili kasnije, zavisno od specifikacija proizvoda.

Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku“. Funkcija Jedno kucanje za prevlačenje je uključena. Prikazan je meni „Interakcija i spretnost ruku“. Funkcija Jedno kucanje za prevlačenje je uključena.

* Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim modelima koji su objavljeni 2019. godine ili kasnije, zavisno od specifikacija proizvoda.

Pravac zaključavanja

Ako imate poteškoća sa korišćenjem obrazaca zaključavanja, možete jednostavno da otključate telefon kombinacijom pravaca koju ste podesili.

* Ova funkcija nije podržana za nove modele od 2019.

Slika mobilnog telefona koji na svom ekranu prikazuje strelicu okrenutu udesno, koja pokazuje položaj funkcije za zaključavanje. Slika mobilnog telefona koji na svom ekranu prikazuje strelicu okrenutu udesno, koja pokazuje položaj funkcije za zaključavanje.

* Ova funkcija nije podržana za nove modele od 2019.

Napredna podešavanja

Bočni tasteri i tasteri za pojačavanje zvuka

Brzo i u isto vreme pritisnite bočni taster i taster za pojačavanje zvuka da biste uključili odnosno isključili funkciju Pristupačnost.


– Idite na dugme Accessibility
– Brzo pritisnite bočni taster i taster za pojačavanje zvuka
– Pritisnite i zadržite tastere za pojačavanje i stišavanje zvuka

Slika iskačućeg menija za direktan pristup. Na slici se nalazi lista sa stavkama „Pristupačnost“, „Voice Assistant“, „Univerzalni prekidač“ i „Prozor lupe“. Slika iskačućeg menija za direktan pristup. Na slici se nalazi lista sa stavkama „Pristupačnost“, „Voice Assistant“, „Univerzalni prekidač“ i „Prozor lupe“.

Obaveštenje blicem

Svetlo kamere ili ekran trepere kao obaveštenje blicem kada primite obaveštenje ili kada se alarmi oglase.

* Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacije modela.

Prikazan je meni „Obaveštenje blicem“. Funkcije Blic kamere i Blic ekrana su uključene. Opisni tekst glasi: Svetlo kamere ili ekran trepere kada primite obaveštenja ili kada se alarmi oglase. Prikazan je meni „Obaveštenje blicem“. Funkcije Blic kamere i Blic ekrana su uključene. Opisni tekst glasi: Svetlo kamere ili ekran trepere kada primite obaveštenja ili kada se alarmi oglase.

* Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacije modela.

Podsetnici za obaveštenja

Podesite uređaj tako da vas upozorava na obaveštenja koja niste proverili u unapred podešenim intervalima.

* Kod One UI 3.0 ona se nalazi u postavkama u okviru Podešavanja > Obaveštenja > Napredna podešavanja.

Prikazan je meni „Podsetnici za obaveštenja“. Funkcija Podsetnici za obaveštenja je uključena. Opisni tekst glasi: Primajte periodične podsetnike o obaveštenjima iz izabranih aplikacija i usluga. Obrišite obaveštenja da biste zaustavili podsetnike. Prikazan je meni „Podsetnici za obaveštenja“. Funkcija Podsetnici za obaveštenja je uključena. Opisni tekst glasi: Primajte periodične podsetnike o obaveštenjima iz izabranih aplikacija i usluga. Obrišite obaveštenja da biste zaustavili podsetnike.

* Kod One UI 3.0 ona se nalazi u postavkama u okviru Podešavanja > Obaveštenja > Napredna podešavanja.

Oznaka govora

NFC oznake možete da koristite za razlikovanje objekata sličnog oblika tako što ćete im staviti oznake. Možete da snimite i dodelite snimak govora NFC oznaci. Snimak govora se reprodukuje kada stavite telefon blizu NFC oznake.

Slika mobilnog telefona koji reprodukuje snimak govora. Slika mobilnog telefona koji reprodukuje snimak govora.

Bixby Vision za pristupačnost

Bixby Vision vam nudi različite funkcije poput glasnog čitanja teksta, opisivanja scene, detekcije boja i još mnogo toga.

  • * Režim za opisivanje scena trenutno podržava engleski (SAD), francuski, nemački, italijanski, korejski, mandarinski kineski, portugalski, ruski, španski (Španija).
  • * Brzi čitač podržava 54 jezika koji su istovetni sa jezikom za unos teksta kod funkcije za prevođenje.
Meni „Bixby Vision za pristupačnost” je prikazan i uključen. Funkcija opisivanja scene se fokusira na određenu scenu i čuje se audio zapis opisa te scene. Brzi čitač okreće kameru ka obližnjim predmetima da čuje o čemu je reč i čita tekst koji je na njima zapisan. Meni „Bixby Vision za pristupačnost” je prikazan i uključen. Funkcija opisivanja scene se fokusira na određenu scenu i čuje se audio zapis opisa te scene. Brzi čitač okreće kameru ka obližnjim predmetima da čuje o čemu je reč i čita tekst koji je na njima zapisan.
  • * Režim za opisivanje scena trenutno podržava engleski (SAD), francuski, nemački, italijanski, korejski, mandarinski kineski, portugalski, ruski, španski (Španija).
  • * Brzi čitač podržava 54 jezika koji su istovetni sa jezikom za unos teksta kod funkcije za prevođenje.

Resetovanje podešavanja pristupačnosti

Resetujte podešavanja pristupačnosti na podrazumevane vrednosti nezavisno od ostalih podešavanja.

Prikazan je meni „Resetovanje podešavanja pristupačnosti“. Dugme za resetovanje podešavanja sadrži opisni tekst: Podešavanja pristupačnosti će se resetovati na podrazumevana podešavanja. Povezana podešavanja, kao što su veličina tastature i veličina fonta, neće biti resetovana. Podešavanja pristupačnosti u preuzetim aplikacijama se neće promeniti. To neće uticati na lične podatke. Prikazan je meni „Resetovanje podešavanja pristupačnosti“. Dugme za resetovanje podešavanja sadrži opisni tekst: Podešavanja pristupačnosti će se resetovati na podrazumevana podešavanja. Povezana podešavanja, kao što su veličina tastature i veličina fonta, neće biti resetovana. Podešavanja pristupačnosti u preuzetim aplikacijama se neće promeniti. To neće uticati na lične podatke.

* Slike uređaja su simulirane u svrhe ilustracije.