Kako se koristi režim grejanja na mom klima uređaju?

Samsung proizvodi za klimatizaciju mogu automatski da se prebace na grejanje. Može da se koristi na dva načina – kao klima uređaj tokom leta i kao uređaj za grejanje tokom zime. Nema potrebe da kupujete zaseban uređaj za grejanje i samim tim je ekonomičan. Režim grejanja na vašem klima uređaju može brzo da počne da zagreva prostor bez dugog čekanja.

Regulišite temperaturu u prostoriji pomoću klima uređaja

Uz pomoć režima grejanja klima uređaj može da zagreje vaš prostor. Ako uključite režim grejanja, u prvih 3 ili 5 minuta ventilator možda neće raditi tako da nema protoka hladnog vazduha dok se klima uređaj ne zagreje. Ako klima uređaj ne greje dovoljno, koristite dodatan uređaj za grejanje u kombinaciji sa klima uređajem.

regulišite temperaturu pomoću režima grejanja klima uređaja

Napomena: Klima uređaj dobija energiju zagrevanja iz spoljašnjeg vazduha i zagreva prostoriju. Zato ako je spoljašnja temperatura previše niska, kapacitet grejanja može da opadne.

Kako se reguliše temperatura pomoću daljinskog upravljača

1. korak Pritisnite dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da uključite klima uređaj. 

pritisnite dugme za napajanje

2. korak Pritisnite dugme Režim da podesite radni režim. Svaki put kada se pritisne dugme Režim, smenjuju se režimi Automatski → Hlađenje → Sušenje → Ventilator → Grejanje

pritisnite dugme režim i prebacite se na radni režim za grejanje

3. korak Nakon što izaberete režim, podesite željenu temperaturu.

podesite temperaturu nakon biranja režima

4. korak Po potrebi podesite brzinu ventilatora pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču.

podesite brzinu ventilatora po potrebi

Napomena:

  • Stvaran dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati od vašeg modela.
  • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Kada je spoljašnja temperatura niska, a vlažnost visoka, moguće je da se mraz formira na spoljašnjem izmenjivaču toplote, čime se može smanjiti efektivnost grejanja. Kada su ti uslovi prethodno podešeni dok je uključen režim Grejanje, klima uređaj pokreće funkciju Odmrzavanje u trajanju od 5 do 12 minuta da bi se uklonio mraz sa spoljašnjeg izmenjivača toplote.

Unutrašnja jedinica će pokazati indikator df

Kada je funkcija Odmrzavanje uključena, indikator df se pojavljuje na ekranu unutrašnje jedinice, a para se proizvodi na spoljašnjoj jedinici. Zatim klima uređaj prestaje sa radom da bi se sprečio izlazak hladnog vazduha iz unutrašnje jedinice.

na unutrašnjoj jedinici se prikazuje indikator df

Napomena: Ne možete da izaberete druge opcije daljinskim upravljačem dok se funkcija Odmrzavanje ne završi.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama