Kako mogu da koristim funkciju automatskog čišćenja klima uređaja?

Funkcija automatskog čišćenja automatski čisti i suši unutrašnjost unutrašnje jedinice klima uređaja. Da biste održavali klima uređaj u optimalnom stanju i da biste očuvali čist vazduh u svom domu, važno je da redovno čistite unutrašnju jedinicu, filtere i spoljašnji izmenjivač.

Šta je funkcija automatskog čišćenja?

Funkcija automatskog čišćenja sprečava razvoj štetnih mikroorganizama eliminisanjem vlage unutar unutrašnje jedinice. Ova funkcija sprečava rđanje namotaja isparivača. Aktivirajte ovu funkciju da obezbedite čistiji i zdraviji vazduh. Korišćenje funkcije automatskog čišćenja u potpunosti zavisi od korisnika i od toga koliko često je koristi. Preporučujemo da koristite funkciju automatskog čišćenja redovno.

Prikazana oznaka Cl na unutrašnjoj jedinici

 • Ako se uključi funkcija automatskog čišćenja, Cl se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
 • Kada se uređaj isključi, automatsko čišćenje je aktivno 10 min. (kod nekih modela 15–30 min.)
 • Na ekranu unutrašnje jedinice prikazuje se napredak čišćenja (od 1 do 99%). . 
 • Nakon automatskog čišćenja klima uređaj se automatski isključuje.
pogledajte oznaku cl na ekranu

Kako se aktivira funkcija automatskog čišćenja

Kada podesite funkciju automatskog čišćenja, pokreće se odmah nakon što se klima uređaj isključi. Ako pokrenete funkciju dok je automatsko čišćenje aktivno, funkcija automatskog čišćenja se resetuje i ponovno se pokreće kada se data funkcija zaustavi ili završi.

1. korak Pritisnite i zadržite dugme Opcije 3 sekunde ili duže. 

pritisnite dugme opcije 3 sekunde

2. korak Idite na dugmad sa oznakom smera (strelica udesno ili ulevo) da izaberete funkciju Čišćenje na ekranu daljinskog upravljača. 

izaberite funkciju čišćenja da izaberete režim

3. korak Kliknite na dugme Podešavanja da potvrdite.

kliknite na dugme podešavanja da potvrdite

Napomena:

 • Stvaran dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati od vašeg modela.
 • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.
 • 1. metoda: Pritisnite i zadržite dugme Opcije 3 sekunde ili duže.
 • 2. metoda: Pritisnite dugme Opcije i zatim idite na dugmad sa oznakom smera (strelica udesno ili ulevo) da izaberete funkciju Čišćenje na ekranu daljinskog upravljača. Na kraju kliknite na dugme Podešavanja da potvrdite.
2 načina za deaktivaciju režima automatskog čišćenja pomoću daljinskog upravljača

Napomena:

 • Stvaran dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati od vašeg modela..
 • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Da biste otkazali automatsko čišćenje dok je pokrenuto, pritisnite dugme za napajanje na daljinskom upravljaču dva puta u toku 20 sekundi.

otkažite automatsko čišćenje dok je pokrenuto

Napomena:

 • Stvaran dizajn daljinskog upravljača može se razlikovati od vašeg modela.
 • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama