Šta treba da preduzmem kada voda ne izlazi iz dozatora na pravilan način?

Ako imate problema sa dozatorom za vodu na frižideru, možete da primenite sledeće smernice za otklanjanje problema pre nego što se obratite tehničkom servisu, a rešenje se može predočiti u nekoliko koraka. 

Pogledajte režim na ekranu

 • Kada voda ne izlazi iz dozatora, proverite da li je režim Zaključavanje zbog dece uključen. Ako je Zaključavanje zbog dece uključeno, pritisnite i zadržite dugme Zaključavanje zbog dece duže od 3 sekunde i otpustite. 
 • Ako dozator nije zaključan, pokušajte da pritisnete dugme za izbor režima Voda, Kockice leda ili Mrvljeni led. Pored toga, proverite da li ste izabrali dugme za doziranje vode (posebna uputstva mogu se razlikovati u zavisnosti od modela).
 • Rezervoar za vodu može da se zamrzne jer je podešena temperatura previše niska. Pokušajte da promenite podešenu temperaturu na malo višu vrednost na ekranu.
proverite da li se prikazuje zaključavanje zbog dece i da li je isključeno

Napomena: Stvaran dizajn ekrana može se razlikovati od datog modela.

Proverite da li je filter za vodu pravilno postavljen

Unutrašnji priključak filtera za vodu može da izazove probleme. Saznajte da li je unutrašnji filter za vodu u frižideru pravilno postavljen. Ako filter za vodu nije povezan ili ubačen pravilno, dozator za vodu možda neće funkcionisati. Proverite da li je filter za vodu pravilno zaključan u položaju. Začepljen filter za vodu često je uzrok slabog pritiska vode. Takođe možete da povećate pritisak vode pravovremenom zamenom filtera za vodu.

proverite da li je filter za vodu pravilno postavljen

Proverite položaj priključka linije za vodu i ventila

 • Ako iz dozatora za vodu ne dobijate vodu, moraćete da proverite priključak linije za vodu.
 • Proverite da li je spoljašnja linija za vodu pravilno povezana sa frižiderom. Ventil za dovod vode treba da se uključi. 
 • Proverite da li je cev slobodna i prohodna. Cev za dovod vode ne treba da se presavija ili gnječi.
 • U normalnim uslovima linija za vodu i ventil za dovod vode nalaze se na zadnjoj strani frižidera u blizini sudopere.
proverite priključak linije za vodu i pritisak vode

Napomena: 

 • Lokacija linije za dovod vode može se razlikovati u zavisnosti od proizvoda i zavisi od lokacije cevi za dovod vode u kući.
 • Više detalja se može pronaći u korisničkom priručniku. 

Kako se testira pritisak vode na frižideru

 • Nakon provere linije za vodu testirajte pritisak vode.
 • Dozirajte vodu punih 10 sekundi. Ako voda napuni manje od 2/3 šolje, moraćete da povećate pritisak vode frižidera.
 • Preporučuje se da liniju za vodu postavi stručan instalater. Tako da, ako niste upoznati sa tim, obratite se korisničkom centru.

Saveti za izbacivanje vazduha iz linija za vodu

 • Izbacivanje vazduha iz linije za vodu potrebno je da se obavi ako su filter za vodu ili linija za vodu nedavno zamenjeni ili povezani.
 • Za izbacivanje vazduha iz linije za vodu držite polugu dozatora spuštenu i pokušajte da dozirate vodu 5 minuta. Ako voda počne da izlazi iz dozatora, nastavite dok ne prestane prštanje i dok tok ne postane stabilan (a to može biti nakon 7–10 litara).

Zahvaljujemo na povratnim informacijama