Kako se zamenjuje filter prečišćivača vode na mom frižideru?

Samsung frižideri su opremljeni filterima za prečišćavanje vode ili deodorizaciju. Kada se dostigne ograničenje maksimalnog dozvoljenog korišćenja za svaki filter, crveno svetlo se pojavljuje i obaveštava vas da morate da zamenite filtere. Pogledajte uputstva za zamenu filtera prečišćivača vode u nastavku. Takođe je dobro da proverite korisnički priručnik frižidera za dodatne informacije.

Kada je indikator filtera vode uključen na panelu ekrana

Svetlo indikatora filtera za vodu prethodno je podešeno da postane narandžasto nakon pet meseci ili 450 galona, a crveno nakon šest meseci ili 500 galona.

Da biste resetovali indikator filtera vode, morate da zamenite filter i da resetujete funkciju na kontrolnoj tabli. U zavisnosti od datog modela, svetlo može da bude zeleno ili plavo.

indikator naznačava potrebu za zamenom filtera prečišćivača vode

Napomena: 

  • Stvaran dizajn panela ekrana može se razlikovati u zavisnosti od vrste modela koji imate.
  • Ova slika je referentni materijal za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.
Pronađite lokaciju filtera prečišćivača vode

Obično se filter vode nalazi u sredini unutrašnjeg dela ili dna frižidera.

pronađite lokaciju filtera prečišćivača vode

Napomena: Lokacija filtera za vodu može se razlikovati u zavisnosti od modela frižidera.  

Kako se zamenjuje filter prečišćivača vode

Da biste uvek imali čistu i sanitarnu vodu ili led, preporučljivo je da zamenite filter odmah kada se pojavi oznaka za zamenu filtera na panelu ekrana. Nakon zamene filtera preporučuje se da koristite vodu nakon što isteče više od 500 ml.
 

Prilikom zamene filtera za vodu morate najpre da zatvorite ventil za dovod vode. Kada obavite zamenu, postarajte se da se ponovo uključi ventil za dovod vode.

1. korak Pritisnite i zadržite dugme Vrsta leda / Zamena filtera na kontrolnoj tabli 3 sekunde da bi se resetovao filter.

2. korak Otvorite poklopac filtera i okrenite filter za vodu u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu. Izvucite filter za vodu iz ležišta.

3. korak Umetnite novi filter u ležište filtera i okrenite ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne zaključa u položaju.

kako se zamenjuje filter prečišćivača vode

Napomena: 

  • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.
  • Držite uložak filtera u horizontalnom položaju dok ga izvlačite.

Resetujte indikatorsko svetlo filtera nakon zamene

Nakon zamene novim filterom ciklus zamene filtera mora ponovo da se resetuje pritiskom i držanjem dugmeta alarma 3 sekunde. Sjajan učinak i ciklusi pravilne zamene su zagarantovani. Kada se resetuje, boja indikatora filtera prelazi iz crvene u zelenu (ili tekst Zamena filtera nestaje).

obavezno resetujte svetlo indikatora filtera

Napomena: Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Kako da pronađete serijski broj frižidera

Da biste zamenili filter, morate da proverite odgovarajuće serijske brojeve za svaki filter za vaš model frižidera. Svi Samsung frižideri imaju nalepnice koje se postavljaju u dve zone spoljašnjeg dela proizvoda.
 

  • Serijski broj može jednostavno da se pronađe otvaranjem gornjih levih vrata na prednjoj strani ili donjoj levoj strani.
  • Naziv modela i serijski broj vašeg frižidera odštampani su na nalepnici.
     

Možete da pronađete listu dostupnih filtera tako što ćete se obratiti centru korisničke službe ili kupovinom filtera onlajn unosom serijskog broja frižidera.

proverite serijski broj frižidera

Zahvaljujemo na povratnim informacijama