Na koji način možete da sprečite stvaranje leda u svom zamrzivaču?

Hladan vazduh neprekidno cirkuliše unutar zamrzivača. Ukoliko topao ili vlažan vazduh dospe u zamrzivač, na mestu njegovog kontakta s hladnim vazduhom stvara se sloj leda.
 

Da biste sprečili stvaranje leda, otkrijte tačan izvor toplog vazduha proveravajući sledeće:

Zatvaranje vrata

Najverojatniji uzrok stvaranja leda jesu nepravilno zatvorena vrata.
 

Uverite se da li su vrata zamrzivača potpuno zatvorena. Proverite da li obloge na vratima prianjaju ispravno na zamrzivač i da li ima bilo kakvih otvora ili procepa. 

Napomena: Da li se vrata zamrzivača potpuno zatvaraju možete proveriti tako što ćete uzeti list papira i zatvoriti ga vratima. Ukoliko izvučete list papira bez ikakvog otpora, obloge treba zameniti.

Protok hladnog vazduha

Proverite da li je protok hladnog vazduha slobodan. Izbegavajte odlaganje stvari na zadnji unutrašnji zid zamrzivača, a radi boljeg protoka vazduha hranu rasporedite što je šire moguće.

Poklopac ledomata

Ako poklopac na ledomatu nije pravilno zatvoren, topao vazduh ulazi u zamrzivač i izaziva nakupljanje leda. Da biste to proverili, otvorite vrata i pogledajte zadnji poklopac u kanalu kojim led izlazi. Poklopac je u ispravnom položaju ukoliko je poravnan s kućištem. Ako poklopac nije poravnan s kućištem, proverite da li ima leda ili nekih ostataka koji sprečavaju zatvaranje poklopca.
 

Uzrok može biti i nepravilno podešena temperatura. Ako je temperatura vašeg frižidera previše niska, hrana će se lediti. Da biste rešili ovaj problema, samo povisite temperaturu za nekoliko stepeni. Ako je temperatura frižidera previsoka, stvara se kondenzacija koja se ledi na dnu frižidera. Da biste rešili ovaj problem, snizite temperaturu za nekoliko stepeni.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama