Kako sprečiti pregrevanje Galaxy uređaja.

Bilo da koristite telefon, tablet, smart sat ili bubice slušalice, svi Galaxy uređaji imaju podešen opseg temperature u okviru kog najbolje rade. Iako mogu na dodir biti topli u određenim uslovima, na primer tokom punjenja, to ne utiče na radni vek ili performanse uređaja. Međutim, ovi uređaji mogu privremeno da generišu toplotu u različitim uslovima. Zato predlažemo da preduzmete mere predostrožnosti da biste izbegli ostavljanje uređaja u ovakvim okolnostima.

Sledeći faktori mogu da utiču na temperaturu Galaxy uređaja: 

 • Korišćenje uređaja u okruženju van okvira normalnih radnih uslova (između 32 i 95 stepeni Farenhajta).
 • Postavljanje uređaja na/blizu izvora toplote, na primer ostavljanje uređaja u parkiranom automobilu pri visokoj temperaturi ili učestalo izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti.
 • Istovremeno pokretanje više aplikacija tokom dužeg vremena ili korišćenje aplikacija za igre, strimovanje i GPS koje su dosta zahtevne za procesor.
 • Korišćenje nekompatibilnog, neispravnog punjača ili punjača i/ili USB kabla koji ne odobrava kompanija Samsung.
 • Početno podešavanje i prenos podataka sa starih uređaja.
 • Ažuriranja sistema ili firmvera

Dok vaš uređaj generiše toplotu, mogu se pojaviti poruke upozorenja. Imajte u vidu da pristup određenim opcijama/funkcijama može privremeno biti zamrznut kao sredstvo zaštite uređaja.

Napomena:

 • Oznake i rezultati mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja i modela.

U nastavku slede uputstva šta treba preduzeti ako Galaxy uređaji generišu toplotu.

Rešenje 1

Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada se ne koriste.
Pored toga, smanjite osvetljenost ekrana uređaja.

➊ Povucite nadole „Brzi panel”,
zatim isključite „Wi-Fi” i „Bluetooth”

➋ Isključite opciju „Lokacija”

➌ Smanjite osvetljenost

Rešenje 2

Optimizujte telefon da biste smanjili toplotu uzrokovanu aplikacijama koje intenzivno koriste procesor i koje troše bateriju.

➊Idite u „Podešavanja” i izaberite „Kontrola baterije i uređaja”

➋ Dodirnite „Optimizuj sada”

➌ Dodirnite „Gotovo”

Rešenje 3

Nekorišćene aplikacije u pozadini mogu da zagrevaju uređaj.
Da biste otklonili problem, isprobajte opciju „Ograničenja pozadinskih procesa”.

➊ Izaberite „Kontrola baterije i uređaja”

➋ Izaberite „Baterija”

➌ Izaberite „Režim Ušteda energije”

➍ Uključite „Režim Ušteda energije”

➎ Izaberite „Ograničenja korišćenja u pozadini”

➏ Uključite „Stavite nekoriščene ap. u mirov.”

Napomena:

 • Vodite računa da li vaš uređaj ima najnovija ažuriranja aplikacija, tako što ćete ovo redovno proveravati. 
 • Slike ekrana i stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg modela i verzije softvera.
 • „Ušteda energije” ograničava korišćenje mreže, sinhronizacije podataka, informacija o lokaciji u pozadini.

SAVETI

Šta postiže funkcija „Režim Ušteda energije”?

- Isključuje funkciju „Always on Display”
- Smanjuje osvetljenje za 10%
- Ograničava brzinu procesora na 70%
- Isključuje 5G
- Ograničava upotrebu aplikacija i početni ekran

Smart telefoni mogu da generišu toplotu jer tanak dizajn nije optimizovan za ventilaciju ili usled prekomernog trošenja baterije. I uređaj i punjač mogu da generišu toplotu tokom punjenja. Može se steći utisak da je uređaj još topliji kada se puni preko „super brzog punjenja” ili bežičnih punjača.

Preduzmite sledeće mere ako vaš uređaj generiše toplotu dok se puni.

Isključite punjač iz napajanja i zatvorite sve pokrenute aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi, zatim ponovo pokrenite punjenje.

Ako se problem ne otkloni, pokušajte da punite drugim punjačem i USB kablom koje odobrava kompanija Samsung. Imajte u vidu da priključak za punjenje može da generiše toplotu usled oštećenog ili nekompatibilnog kabla za punjenje.

Napomena:

 • Garancija za bateriju smart telefona traje jednu godinu. Ako servisni centar kompanije Samsung identifikuje fabričku grešku u okviru trajanja garancije, uređaj će biti popravljen ili zamenjen besplatno. Ukoliko se utvrdi da je dati problem nastao krivicom korisnika, čak i ukoliko garantni period i dalje traje, ili se bilo koji drugi problem otkrije nakon isteka garantnog perioda, možda ćete morati da platite popravku. 
 • Kada koristite bežični punjač, uverite se da između uređaja i punjača nema metalnih supstanci, magneta ili kreditnih/prevoznih kartica.

Punite korišćenjem odobrenog Samsung bežičnog punjača koji je dizajniran za vaše Galaxy uređaje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window