Kako rešiti probleme sa preuzimanjem u prodavnici Google Play

Ne možete da preuzmete aplikaciju iz Prodavnice Google Play ili se prikazuju slučajne poruke o grešci? Ovo je verovatno najčešći problem za korisnike Androida kada im se pojave poruke „preuzimanje“ ili „na čekanju“. No ne brinite, evo nekoliko metoda kako lako možete da rešite takve probleme povezane sa Prodavnicom Google Play. 

Pre nego što isprobate dole navedene preporuke za rešavanje ovog problema, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i potrebne aplikacije ažurirani. Proverite kako ažurirati softver vašeg mobilnog uređaja sledećim redosledom.
 

Korak 1. Idite na Podešavanja > Ažuriranje softvera.

Korak 2. Dodirnite Preuzmi i instaliraj

Korak 3. Sledite uputstva na ekranu.

Prvo proverite internet vezu

Do grešaka u aplikaciji Prodavnice Google Play najčešće dolazi zbog prekida internet veze ili spore internet veze. Ako koristite mobilni prenos podataka, pokušajte spojiti uređaj na jaku Wi-Fi mrežu. Ako u aplikaciji Prodavnice Google Play nema preuzimanja dok ste spojeni na Wi-Fi mrežu, možda ćete prvo morati da rešite problem sa Wi-Fi mrežom. Opšte pravilo je da pre nego što počnete da preuzimate bilo šta iz aplikacije Prodavnica Google Play, prvo obezbedite da vaš telefon ima stabilnu internet vezu.
 

Kako proveriti internet vezu

Ako ste spojeni na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi status nalazi se na traci i možete da proverite da li je internet veza slaba ili jaka. Ako koristite mobilne podatke, proverite da li ste ih omogućili u Brzim postavkama. Sledite korake u nastavku i proverite dostupnost mobilnih podataka.
 

Korak 1. Prstom prevucite sa vrha ekrana nadole da biste otvorili Brza podešavanja.

Korak 2. Uključite Mobilne podatke.

Brza podešavanja za uključivanje mobilnih podataka

Napomena: Prodavnica Google Play istovremeno preuzima samo jednu aplikaciju. Ako se instalira ili ažurira druga aplikacija, sačekajte da se taj postupak završi.

Podešavanje 1. Proverite da li imate dovoljno prostora u memoriji

Ako u memoriji nema dovoljno prostora, preuzimanje neće uspeti. Proverite prema sledećim koracima da li imate dovoljno prostora u memoriji.
 

Korak 1. Idite na Podešavanja > izaberite Nega uređaja.

Korak 2. Pronađite i izaberite Memorija > dodirnite Napredno na dnu ekrana.

Korak 3. Proverite raspoloživ prostor.
 

Ako na vašem uređaju ima manje od 1 GB slobodne memorije, moraćete da oslobodite prostor. Na primer, možete da napravite rezervne kopije slika i video zapisa u oblak i onda ih izbrišete ili možete da izbrišete nepotrebne aplikacije da bi napravili mesta. 

Podešavanje 2. Brisanje podataka i privremene memorije aplikacije Prodavnica Google Play

Brisanje podataka i privremene memorije može rešiti problem sa preuzimanjem u aplikaciji Prodavnica Google Play. Za brisanje podataka i privremene memorije sledite dole navedene korake. 
 

Korak 1. Idite na Podešavanja i izaberite Aplikacije.

Korak 2. Sa liste aplikacija odaberite Prodavnica Google Play.

Korak 3. Dodirnite Memorija > Briši podatke ili Briši privremenu memoriju

Kako obrisati privremenu memoriju i podatke
Podešavanje 3. Uklonite i podesite Google nalog

Pokušajte da se prijavite na Google nalog prema sledećim koracima. 
 

Korak 1. Idite na Podešavanja > Nalozi i rezervne kopije.

Korak 2. Dodirnite Nalozi > Google nalog.

Korak 3. Dodirnite Ukloni nalog

Kako ukloniti nalog

Korak 4. Dodaj nalog > Prijavite se na Google pomoću Google naloga i lozinke.

Podešavanje 4. Ponovo pokrenite uređaj

Uređaj možete da pokrenete ponovo odabirom jednog od metoda u nastavku. 
 

Metod 1. Pritisnite i držite dugme za Uključivanje > Dodirnite Ponovo pokretanje u iskačućem meniju.

Metod 2. Prstom prevucite nadole, pomerite meni i pritisnite dugme za Uključivanje > Dodirnite Ponovno pokretanje u iskačućem meniju.
 

Ako koristite S20, uređaj možete da isključite tako da istovremeno pritisnete i držite bočni taster za uključivanje i taster za jačinu zvuka.

Napomena: snimke ekrana uređaja i menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama