Kako upravljati fotografijama i video zapisima u aplikaciji Galerija sinhronizirajući ih ss OneDrive-om

Sve slike i video zapise možete da sačuvate u usluzi u oblaku pomoću OneDrive-a na telefonu Galaxy. Podešavanjem OneDrive i Gallery da se automatski sinhronizuju, datotekama možete da pristupiti kad god želite da ih docnije ponovo vidite, sa računara sa OneDrive-om ili drugog mobilnog uređaja.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, proverite da li su softver i srodne aplikacije vašeg uređaja ažurirani na najnoviju verziju. Da biste ažurirali softver vašeg mobilnog uređaja, sledite ove korake:

Korak 1. Idite na Podešavanja> Ažuriranje softvera.

Korak 2. Kucnite na Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Sledite uputstva na ekranu.

Kako povezati Samsung i MS naloge putem funkcije Sinhronizacija u oblaku

 

Da biste sinhronizovali aplikaciju Galerija sa OneDrive.om, prvo morate da se prijavite u OneDrive. Čak i ako nemate MS nalog, možete da se prijavite na OneDrive sa Samsung nalogom putem funkcije Sinhronizacija u oblaku na vašem telefonu Galaxy. Sledite korake u nastavku.

Korak 1. Otvorite aplikaciju Galerija, a zatim tapnite na Meni (tri vodoravne linije) na dnu.

Korak 2. Tapnite na ikonu Podešavanja. 

Povezivanje na Onedrive pomoću Samsung naloga, korak 1

Korak 3. Tapnite na Sinhronizacija u oblaku u meniju Podešavanja galerije.

Korak 4. Pročitajte poruku, dajte suglasnost za dozvole, a zatim tapnite na Poveži.

Povezivanje na Onedrive pomoću Samsung naloga, korak 2

Korak 5. Tapnite na dugme Poveži.

Korak 6. Tapnite na Create one!, a zatim kreirajte Microsoft nalog sa vašim trenutnim Samsung nalogom. Nastavite da sledite uputstva u aplikaciji dok ne dovršite kreiranje naloga.

Povezivanje na Onedrive pomoću Samsung naloga, korak 3

Napomena:

  • Meni Sinhronizacija u oblaku se pojavljuje samo ako još uvek niste prijavljeni u OneDrive. Ako ste se već prijavili, prikazaće se meni Sinhronizacija sa OneDrive-om.
  • Proverite da li ste povezani na internet.

Kako sinhronizovati određene albume u aplikaciji Galerija

 

U OneDrive-u možete da sinhronizujete i sačuvate određene važne albume, kao što su fotografije s porodičnog odmora i selfiji sa najboljim prijateljima. Počnite iz menija Podešavanja galerije i sledite dolenavedene korake.

Korak 1. Tapnite na Sinhronizuja s OneDrive-om.

Korak 2. Tapnite na Albumi za sinhronizaciju.

Album za sinkronizaciju s Onedriveom, korak 1

Korak 3. Možete da odaberete koji će se albumi sinhronizovati sa OneDrive-om tako da tapnete na prekidač pored albuma.

Album za sinhronizovanje sa Onedrive-om 2

Kako preuzeti datoteke sa OneDrive-a

 

OneDrive vam omogućava da preuzmete fotografije i video zapise koje ste sinhronizovali putem OneDrive-a sa drugog telefona, tableta ili računara.

Korak 1. Otvorite aplikaciju OneDrive, a zatim tapnite na karticu Fotografije.

Korak 2. Tapnite na fotografiju ili video zapis koji želite da preuzmete na telefon.

Preuzimanje sa Onedrive-a, korak 1

Korak 3. Tapnite na dugme Preuzmi.

Korak 4. Ponovo tapnite na SAČUVAJ da biste potvrdili. Ako želite da sačuvate na drugom mesto, tapnite na ikonu strelice za povratak da biste izabrali drugo mesto za vašu datoteku, poput dokumenata ili slika.

Preuzimanje sa Onedrive-a, korak 2

Kako vratiti izbrisane datoteke s OneDrive-a

 

Nije problem ako slučajno izbrišete fotografije sa OneDrive-a. Izbrisane fotografije i video zapisi neće se odmah trajno izbrisati. Nekoliko dana se čuvaju u kanti uza otpatke tako da možete da vratite datoteke iz nje. Izbrisane datoteke možete da pronađete u aplikaciji OneDrive> Ja> Kanta za otpatke.

Kako se automatski sinhronizuju fotografije i video zapisi iz galerije sa OneDrive-om

 

Funkcija automatske sinhronizacije za aplikaciju Galerija možda je podrazumevano onemogućena, ali možete je lako uključiti tako da se sve vaše fotografije i video snimci sinhronizuju sa OneDrive-om. Ako već imate OneDrive nalog, sledite korake u nastavku.

Korak 1. Otvorite aplikaciju Galerija, a zatim kucnite na Meni (tri vodoravne linije) na dnu.

Korak 2. Kucnite na ikonu Podešavanja.

Autom. sinhronizacija sa Onedrive-om, korak 2

Napomena: Snimke ekrana i meniji uređaja mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Ako imate problema sa vašim Samsung mobitelima, tabletima ili nosivim uređajima, možete nam poslati pitanje u aplikaciji Samsung Members.

To nam omogućava da pažljivije pogledamo šta se dešava. Podaci su anonimni i čuvaju se samo tokom provere. Saznajte više o slanju izveštaja o grešci putem 'Kako se koristi aplikacija Samsung članovi'.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama