GPS lokacija na mom smart telefonu je netačna. Kako mogu da otklonim taj problem?

Tačnost vaše lokacije može da varira u zavisnosti od okruženja. GPS ponekad ne radi dobro kada ste u kući ili zgradi. Razlog je to što su same zgrade potencijalne prepreke koje mogu da ometaju satelitsku vezu.

Imajte u vidu sledeće situacije kada GPS signal može da se izgubi.

 • Podešavanja GPS-a su isključena.
 • Ekran uređaja je isključen.
 • Držite telefon na način na koji se blokira antena. Ovaj slučaj je naročito značajan za Galaxy Z Flip kada je sklopljen.
 • Ako ste u oblasti sa visokim zgradama koje blokiraju direktan pogled na nebo.
 • Nadolazeća oluja može da ometa vezu sa satelitom.
 • Povezan je sa slabim Wi-Fi signalom.
 • Koristi se maska za pametni telefon treće strane koju nije odobrila kompanija Samsung.

Ako nema prepreke između uređaja i neba, a vaš uređaj i dalje ne može da obezbedi tačnu lokaciju, pratite sledeće korake.

Napomena:

 • Problem sa GPS-om može se javiti kod Samsung smart telefona sa sistemom Android 10. Prikaz vaše lokacije može da bude netačan zbog različitih razloga: ometanje GPS signala, onemogućena podešavanja lokacije ili nepravilno podešena opcija lokacije.
 • Podešavanja i stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera. GPS signal može da bude slab ako ste u automobilu usled različitih ometajućih faktora. Pre svega, ako vaš automobil nije pokrenut i imate problema sa GPS signalom, možda je uzrok farba automobila. Materijali metalik boje mogu da oslabe signal. Zatim, ako je vaš automobil pokrenut, različiti elektronski uređaji unutar automobila mogu da ometaju GPS. Stoga preporučujemo da proverite da li su dati elektronski uređaji isključeni da bi se poboljšao GPS signal.
 • Korišćenje maske 3. strane koju nije odobrila kompanija Samsung takođe može da bude uzrok slabog GPS signala, u zavisnosti od materijala i težine maske. Uklonite masku i proverite da li su problemi otklonjeni.
 • Slike ekrana i stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg modela i verzije softvera.

Da biste unapredili performanse GPS-a, najpre morate da proverite da li je GPS pravilno podešen. Pratite korake u nastavku da povećate preciznost GPS-a:

Podešavanja lokacije Podešavanja lokacije

➊ Idite u „Podešavanja” i izaberite „Lokacija”

Uključite podešavanje Lokacija Uključite podešavanje Lokacija

➋ Podesite na „Uključeno”

Unapredite preciznost Lokacije Unapredite preciznost Lokacije

➌ Idite u „Poboljšaj tačnost”

Skeniranje putem funkcija Wi-Fi i Bluetooth Skeniranje putem funkcija Wi-Fi i Bluetooth

➍ Dodirnite „Traženje Wi-Fi i Bluetooth”. Zatim podesite na „Uključeno”.

Preciznost Google lokacije Preciznost Google lokacije

➎ Idite u „Preciznost Google lokacije”

Unapređenje preciznosti lokacije uključeno Unapređenje preciznosti lokacije uključeno

➏ Proverite da li je opcija „Unapređenje preciznosti lokacije” podešena na „Uključeno”

Napomena:

 • Ako koristite Preciznost Google lokacije kada su mobilni podaci uključeni, to može da uzrokuje naplatu naknade za korišćenje podataka u zavisnosti od količine podataka iz tarife.

Možda ćete morati da date dozvolu za aplikacije, korišćenjem GPS signala da biste nastavili da koristite njihove usluge kada rade u pozadini. Pratite korake u nastavku:

Izaberite lokaciju iz podešavanja Izaberite lokaciju iz podešavanja

➊ Idite u „Podešavanja” i izaberite „Lokacija”

Proveravanje da li je uključena Lokacija, dozvole za aplikacije Proveravanje da li je uključena Lokacija, dozvole za aplikacije

➋ Proverite da li je uključena „Lokacija” i izaberite „Dozvole za aplikaciju”.

Izaberite aplikaciju pomoću GPS signala Izaberite aplikaciju pomoću GPS signala

➌ U listi aplikacija izaberite aplikaciju koja koristi GPS signal kao što je Poruke.

Željena opcija dozvole za lokaciju Željena opcija dozvole za lokaciju

➍ Izaberite željenu opciju.

Napomena:

 • U skladu sa novom politikom kompanije Google, smart telefoni sa sistemom Android 10 moraju da daju dozvolu za GPS za odgovarajuće aplikacije u koje treba uneti podatke o lokaciji.
 • Vaši GPS podaci mogu da budu netačni kada je ekran uređaja isključen u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali u dozvolama za aplikaciju. Proverite svaku od opcija u nastavku i izaberite onu koja vam najviše odgovara.
  „Dozvoliti sve vreme”: Dozvola za GPS se daje aplikaciji čak i kada aplikacija radi u pozadini.
  „Dozvoliti samo tokom korišćenja aplikacije”: Lokacija uređaja je poznata aplikaciji kada se aplikacija koristi.
  „Zatražiti svaki put”: Svaki put kada otvorite aplikaciju, od vas mora da se zatraži dozvola za korišćenje lokacije.
  „Odbiti”: Aplikaciji će se odbiti pristup lokaciji.
 • Postarajte se da ažurirate aplikacije na najnoviju verziju ako to već nije obavljeno.
 • Ako i dalje imate probleme sa lokacijom, proverite da li se isti problemi javljaju kada se koriste druge GPS aplikacije.

SAVETI

Kako se daje dozvola za GPS aplikaciju

Idite u „Podešavanja” i izaberite „Aplikacija”. Izaberite aplikaciju za koju želite da omogućite lokaciju i dodirnite „Dozvole”. Zatim izaberite „Lokacija” i dodirnite „Omogući sve vreme”.

Podešavanje dozvole za lokaciju za aplikaciju Podešavanje dozvole za lokaciju za aplikaciju

SAVETI

Imate problema sa određenom aplikacijom?

Idite u aplikaciju i dodirnite „ⓘ”. Izaberite „Detalji o aplikaciji u radnji” i kliknite na dugme „Ažuriranje” da biste instalirali najnoviju verziju.

Detalji o aplikaciji, instalirati najnoviju verziju Detalji o aplikaciji, instalirati najnoviju verziju

Ako se GPS aplikacija doda na listu „Aplikacije u režimu spavanja”, vaš uređaj će isključiti GPS usluge. Možete jednostavno da uklonite aplikaciju sa liste prateći sledeće korake:

Kontrola baterije i uređaja Kontrola baterije i uređaja

➊ Idite u „Podešavanja” i izaberite „Kontrola baterije i uređaja”

Kontrola uređaja, baterija Kontrola uređaja, baterija

➋ Izaberite „Baterija”

Ograničenja pozadinskih procesa Ograničenja pozadinskih procesa

➌ Izaberite „Ograničenja korišćenja u pozadini”

aplikacije koje miruju aplikacije koje miruju

➍ Izaberite „Aplikacije koje miruju”

Izbrišite aplikacije koje miruju Izbrišite aplikacije koje miruju

➎ Dodirnite meni sa tri tačkice u gornjem desnom uglu i kliknite na „Izbriši”

Uklonite GPS aplikacije Uklonite GPS aplikacije

➏ Izaberite sve GPS aplikacije koje planirate da koristite i izaberite „Ukloni”.

Kada se vaš telefon nalazi u režimu uštede energije ili kada je njegov ekran isključen, GPS aplikacije možda neće dobijati podatke u realnom vremenu. Idite na Podešavanja i postarajte se da promenite režim uštede energije na „visoke performanse” ili na „optimizovano”.

Kontrola baterije i uređaja Kontrola baterije i uređaja

➊ Idite u „Podešavanja” i izaberite „Kontrola baterije i uređaja”

Kontrola uređaja, baterija Kontrola uređaja, baterija

➋ Izaberite „Baterija”

Izaberite Režim uštede energije Izaberite Režim uštede energije

➌ Izaberite „Režim Ušteda energije”

Režim uštede energije i Ograničavanje aplikacija i početnog ekrana Režim uštede energije i Ograničavanje aplikacija i početnog ekrana

➍ Isključite „Režim Ušteda energile” i „Ograničite aplik. i početni ekran”

SAVETI

Da li se vaš uređaj automatski prebacuje na režim uštede energije?

Idite u „Podešavanja” i izaberite „Kontrola baterije i uređaja”. Dodirnite meni sa tri tačkice u gornjem desnom uglu i izaberite „Automatizacija”. Postarajte se da „Prilagodljiva ušteda energije” bude isključena.

Isključite Prilagodljivu uštedu energije Isključite Prilagodljivu uštedu energije

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window