Kako da povežete PlayStation 4 i 5 sa svojim Smart TV-om

Samsung TV će pružiti maksimalno uživanje uz PlayStation 4 i 5. Možete imati uzbudljivije iskustvo sa pravim podešavanjima koja poboljšavaju kvalitet slike, boje i zvuka na vašem Samsung TV-u i novim igrama. Pratite dole navedene korake da biste se povezali i podesili svoj PlayStation i Samsung TV.

Povežite svoj PlayStation sa svojim Samsung televizorom

Kada se vaša konzola za igru poveže sa TV-om, funkcija Automatsko prepoznavanje će uključiti Režim igre i ulazni signal plus.

Korak 1. Umetnite jedan kraj HDMI kabla u HDMI OUT priključak na zadnjoj strani PlayStationa, a zatim umetnite drugi kraj u bilo koji HDMI IN priključak na vašem Samsung TV-u. Možete doživeti najbolje 4K 120 Hz performanse igranja kada je HDMI kabl povezan na HDMI IN 4 port sa ikonom igre. 

Playstation, povezivanje 1.

Napomena: Podrška za 4K 120 Hz može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Korak 2. Uključite kabl za napajanje u AC IN konektor na zadnjoj strani PlayStationa, a zatim ga uključite u električnu utičnicu.

Playstation, povezivanje 2.

Korak 3. Uključite TV i PlayStation. Pritisnite dugme Home na daljinskom upravljaču TV-a, a zatim izaberite svoj PlayStation iz menija izvora.

Playstation, povezivanje 3.

Napomena: Neki modeli mogu imati različite metode povezivanja između konzole za igru i TV-a.

PlayStation podržava HDR video za još bolje iskustvo igranja i strimovanja. Da biste to uradili, sledite dole navedene korake:

Hdr podešavanja za playstation.

Korak 1. Idite na svom PlayStationu na Podešavanja.

Korak 2. Izaberite Zvuk i ekran, a zatim izaberite Podešavanja video izlaza.

Korak 3. Podesite postavke HDR-a i Deep Colour Output na Automatski.

Korak 4. Izaberite Podesi HDR i pratite uputstva na ekranu.

Ako vaš TV ne aktivira podešavanja ulaznog signala plus automatski kada je povezan sa konzolom za igru, možete ručno da uključite podešavanja koristeći sledeće korake.

Korak 1. Idite na Podešavanja na TV-u.

Podešavanje ulaznog signala 1.

Korak 2. Izaberite Opšte, a zatim izaberite Menadžer spoljnih uređaja.

Podešavanje ulaznog signala 2.

Korak 3. Izaberite ulazni signal plus.

Podešavanje ulaznog signala 3.

Korak 4. Izaberite HDMI port na koji je vaš PlayStation povezan.

Podešavanje ulaznog signala 4.

Napomena: Za modele pre 2018., HDMI UHD boja znači podešavanje ulaznog signala plus.

Napomena: Snimci ekrana i meni uređaja su samo primer na engleskom. Dostupni su i na jeziku vaše zemlje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama