Šta da radim ako se moj TV ne uključuje

Saznajte šta da radite ako se na vašem TV-u prikazuje crni ekran.

Displej televizora

Imajte na umu: Proveru napajanja na modelima koji dolaze sa uređajem OneConnect (Q7, Q9 2018 ili The Frame) treba izvršiti pomoću tog uređaja, a ne pomoću ekrana.

Pored dugmeta za stanje pripravnosti, neki TV uređaji imaju prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja (On/Off). Pritisnite dugme „On/Off“ koje se obično nalazi na zadnjoj strani TV-a.

Prekidač za uključivanje/isključivanje TV-a

Ili koristite dodirnu tablu koja se nalazi ispod indikatora za stanje pripravnosti.

Dodirna tabla za uključivanje/isključivanje TV-a

Ovo bi trebalo da vam omogući da uključite TV i da njime normalno upravljate.

Na TV-u se prikazuje glavni meni

Imajte na umu: Na novijim modelima ovo dugme se nalazi iza ekrana, odmah iza indikatora za stanje pripravnosti. Na starijim modelima može se naći na prednjoj strani ekrana.

Isključite TV iz utičnice i proverite da li radi tako da u nju priključite drugi uređaj. Utikač stavite direktno u utičnicu, bez produžnog kabla ili višestruke utičnice.

Kabl za napajanje i utičnica

Takođe možete pokušati da uključite televizor u drugu utičnicu.

Napomena: Uverite se da baterije u daljinskom upravljaču rade. Ako mislite da postoji problem sa daljinskim upravljačem, pokušajte da koristite dugmad na TV-u.

Ako se meni prikazuje na TV-u, pogledajte 2. korak.

Ako se meni ne prikazuje, pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili TV i ponovite prvi korak. Ako se meni i dalje ne prikazuje, pogledajte naše vodiče za rešavanje problema i koristite odeljak Problemi sa napajanjem za dalje rešavanje problema.

Ako uređaj ne radi na drugom TV-u, kablovi možda nisu ispravni. Pokušajte da povežete uređaj koristeći drugi komplet kablova.

Napomena: Ako ste upravo prvi put povezali uređaj na TV, možda ste nenamerno pogrešno povezali kablove. Ponovo pročitajte uputstva za povezivanje uređaja, pažljivo povežite kablove, a zatim pokušajte ponovo da koristite uređaj.

Ako imate kablovski ili satelitski uređaj, proverite da li je priključen i uključen.

TV ima mikro procesor i softver koji povremeno može prestati da radi (na isti način kao i kod računara).

Da biste izvršili resetovnje, isključite TV iz struje i sačekajte dva minuta. Ponovo povežite TV.

Pritisnite i držite dugme On/Off ili prekidač za uključivanje/isključivanje na TV-u 20 sekundi. Ovo će resetovati TV i omogućiti vam da proverite da problem nije u daljinskom upravljaču.

Proverite da li je lampica indikatora na dnu vašeg TV-a upaljena. Ako jeste, TV je uključen. Ako ne svetli, TV se verovatno ne napaja strujom.

Lampica indikatora svetli - televizor je uključen

Možda postoji greška na štampanoj ploči. Ne pokušavajte sami da je zamenite. Kontaktirajte Samsung podršku za pomoć.

Imajte na umu: Ako je vaš televizor još uvek pod garancijom, neće vam biti naplaćeni putni troškovi ili troškove popravke.

Ako još uvek niste rešili problem nakon što ste isprobali gorenavedene korake, kontaktirajte naš pozivni centar ili kliknite za povratak na odeljak za podršku na našoj veb lokaciji i pokušajte da koristite naš Vodič za rešavanje problema. U slučajevima kada nas pozovete i razgovarate sa agentom za tehničku podršku, molimo da pri ruci imate model i serijski broj vašeg TV-a, kako bi naš servis bio što brži.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama