Kako rešiti problem sa daljinskim upravljačem koji ne radi

Postoji mnogo razloga zašto vaš daljinski upravljač ne radi. Međutim, najčešći razlozi zašto daljinski upravljač televizora ne radi su problemi sa baterijom, problemi uparivanja ili problemi sa infracrvenim senzorom. ga. 

1. Proverite baterije na vašem daljinskom upravljaču

Pritisnite dugme za napajanje dok je daljinski upravljač usmeren ka TV-u. Proverite da li LED indikator na TV-u treperi. U suprotnom, baterije u vašem daljinskom upravljaču nemaju dovoljno snage. 

Zamena baterija.

Napomena:

  • Proverite da li su polovi baterije (pozitivni, negativni) pravilno postavljeni.
  • Ako su baterije pravilno umetnute, ali i dalje ne rade, zamenite baterije novima. Preporučuje se zamena baterija u paru, a ne pojedinačno.

2. Uparite svoj pametni daljinski upravljač

Ako koristite pametni daljinski upravljač, možda ćete morati da ga uparite da bi ponovo pravilno funkcionisao. Da bi se prikazao iskačući prozor za uparivanje, istovremeno pritisnite dugmad za nazad i reprodukciju/pauzu duže od 3 sekunde. 

Uparivanje pametnog daljinskog upravljača.

3. Proverite da li ima smetnji i prepreka

Uklonite sve prepreke između TV-a i daljinskog upravljača. Ako se između daljinskog upravljača i prijemnika na TV-u nalaze predmeti, infracrveni signali mogu biti blokirani. Pored toga, elektronska oprema može ometati signal sa vašeg daljinskog upravljača. Ako imate bilo kakvu elektroniku oko televizora, kao što su svetla, radio ili mobilni uređaji, pokušajte da je udaljite.

Provera signala.

4. Vizuelno proverite infracrveni signal

Infracrveni signal možete proveriti bilo kojom digitalnom kamerom, uključujući i onu na mobilnom uređaju. Uključite kameru i usmerite prednji vrh daljinskog upravljača ka sočivu kamere. Pritisnite i držite dugme za napajanje na daljinskom upravljaču dok gledate u ekran mobilnog uređaja. Videćete svetlo ili blic koji dolazi sa daljinskog upravljača. 

Provera signala pomoću mobitela.

Ako ne vidite svetlo ili blic na daljinskom upravljaču i već ste zamenili baterije na daljinskom upravljaču, to znači da daljinski ima problem.

Napomena: Ako vaš daljinski upravljač i dalje ne radi nakon primene gore navedenih rešenja, kontaktirajte Samsung podršku .

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window