Koje su najbolje postavke za sliku na televizoru Samsung UE42F5000 LED TV?

P: Koje su najbolje postavke za sliku na televizoru Samsung UE42F5000 LED TV?


Napomena: ove informacije su uzete sa AV foruma. Različita su mišljenja što se tiče najboljih podešavanja za sliku, a okruženje u kome se nalazi vaš televizor može da poboljša ili umanji kvalitet slike koji je postignut preko podešavanja navedenih dole.


Da biste promenili podešavanja slike na svom televizoru pritisnite dugme MENI na običnom daljinskom upravljaču (ili preko Smart Touch Control – MORE, zatim MENI na virtuelnom daljinskom upravljaču na ekranu) a zatim idite na Meni slike.


Režim slike: Film
Pozadinsko svetlo: 9
Kontrast: 94
Osvetljenje: 46
Oštrina: 0
Boja: 50
Past. (Z/C): 0
Veličina slike
Veličina slike: Screen Fit
Napredne postavke
Dinam. konstrast: Isklj.
Nijansa crne: Isklj.
Boja kože: 0
Samo režim RGB: Isklj.
Područje boje: Auto
Balans bele boje: Red Offset 24, Green Offset 25, Blue Offset 25, Red Gain 23, Green Gain 25, Blue Gain 23
Gamma: 0
Opcije slike:
Nijansa boje: Warm2
Jasan digitalni prikaz: Isklj.
MPEG filter buke: Isklj.
HDMI crna: Normal
Režim filma: Uklj.
LED jasni pok. slike: Isklj.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama