Kako povezati soundbar sa TV-om

Postoji mnogo načina da povežete soundbar sa TV-om. Možete da koristite žičanu vezu sa HDMI kablom ili optičkim kablom. Takođe možete koristiti bežičnu vezu preko Bluetootha ili Vi-Fi veze

1. Povezivanje pomoću HDMI kabla

Korišćenje HDMI kabla za povezivanje soundbara sa televizorom pružiće vam najbolji mogući kvalitet zvuka. HDMI kablovi prenose zvuk digitalno, a digitalni audio signal putuje u oba smera, što će poboljšati kvalitet zvuka i kašnjenje signala. Pratite dole navedene korake da povežete soundbar sa televizorom.

Povezivanje HDMI kablom.

Korak 1. Pripremite HDMI kabl.

Korak 2. Povežite HDMI kabl na HDMI IN TV-a (ARC).

Korak 3. Povežite na HDMI OUT (TV-ARC) priključak soundbara.

Korak 4. Uključite soundbar i podesite izvor na D.IN.

Korak 5. Zvuk televizora će se reproducirati preko soundbara

2. Povezivanje pomoću optičkog kabla

Korišćenje optičkog kabla je odličan način da povežete soundbar sa televizorom. Ova vrsta kabla prenosi digitalni zvuk tako da možete čuti svaki detalj.

Korak 1. Uključite TV i soundbar.

Korak 2. Pritisnite dugme za izvor na soundbaru, a zatim podesite soundbar na podešavanje D.IN.

Korak 3. Povežite jedan kraj digitalnog optičkog kabla na OPTICAL OUT priključak na TV-u, a zatim povežite drugi kraj na DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) priključak na soundbaru.

Povezivanje pomoću optičkog kabla.

Korak 4. Idite na Podešavanja na TV-u.

Korak 5. Izaberite Zvuk, a zatim izaberite Audio izlaz.

Korak 6. Izaberite Audio izlaz/Optički.

Napomena: Kliknite na ovu vezu za više informacija o korišćenju optičkog kabla za povezivanje soundbara sa televizorom.

3. Povezivanje Bluetooth-om

Bluetooth ne proizvodi isti kvalitet zvuka kao HDMI, ali je omiljen zbog prednosti bežične veze. Glavni izazov sa Bluetooth-om je taj što veza može biti nestabilna zbog spoljnih faktora kao što su nestanci struje ili drugi električni uređaji. Međutim, Bluetooth je i dalje zgodna i laka opcija.

Korak 1. Pritisnite dugme za izvor na soundbaru, a zatim podesite soundbar na podešavanje "BT". "BT“ se automatski prebacuje na „BT PAIRING“ za nekoliko sekundi ili prelazi na „BT READI“ ako postoji zapis veze.

Korak 2. Kada se pojavi „BT READY“, pritisnite i držite dugme za izvor na soundbaru duže od 5 sekundi da bi se prikazalo „BT PAIRING“.

Povezivanje sa bluetoothom.

Korak 3. Kada je soundbar u režimu uparivanja, idite na Podešavanja na TV-u.

Korak 4. Izaberite Zvuk, a zatim izaberite Audio izlaz.

Korak 5. Izaberite Listu Bluetooth zvučnika.

Korak 6. Izaberite soundbar sa liste, a zatim izaberite Upari i poveži.

Napomena: Kliknite na ovu vezu za više informacija o korišćenju Bluetootha za povezivanje soundbara sa televizorom.

4. Povezivanje sa ViFi-jem

Koristite Vi-Fi za bežičnu vezu između soundbara i TV-a. Vi-Fi ima širi opseg od Bluetooth-a i nudi višestruke veze sa TV-om i zvučnim sistemom.

Povezivanje sa ViFi-jem.

Korak 1. Kliknite na dugme Izvor na zadnjoj strani soundbara ili kliknite na dugme Izvor na daljinskom upravljaču da biste izabrali Vi-Fi režim.

Povezivanje sa ViFi-jem 1.

Napomena: Za modele televizora 2016.-2018., ako izaberete režim Vi-Fi kada je TV uključen, automatski režim povezivanja će biti prikazan na ekranu.

Korak 2. Povežite svoj mobilni uređaj na isti Vi-Fi na koji je povezan vaš TV.

Korak 3. Preuzmite aplikaciju Samsung SmartThings na svoj mobilni uređaj.

Korak 4. Otvorite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom uređaju i dodirnite ikonu Dodaj (+).

Korak 5. Dodirnite Uređaj, što je prvi izbor na ekranu.

Povezivanje sa ViFi-jem 2.

Korak 6. Dodirnite AV i izaberite brend vašeg soundbara između Samsung i Samsung Harman Kardon. Zatim dodirnite soundbar.

Korak 7. Dodirnite Start i izaberite lokaciju i sobu. Tada će vaš mobilni uređaj potražiti soundbar i povezati se.

Povezivanje sa ViFi-jem 3.

Korak 8. Idite na Podešavanja na TV-u.

Korak 9. Izaberite Zvuk, a zatim izaberite Audio izlaz.

Korak 10. Izaberite Vi-Fi.

Napomena:

  • Kliknite na ovu vezu za više informacija o Vi-Fi vezi. 
  • Snimci ekrana i meni uređaja su samo primer na engleskom. Dostupni su i na jeziku vaše zemlje.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama