Galaxy Mobile – Tillgänglighet

Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet. Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet.

Universalomkopplare

Med en universalomkopplare kan du tilldela olika tryck eller gester för att styra specifika åtgärder på din telefon. Du kan ställa in en omkopplare eller ha flera omkopplare, som Bluetooth-enhet, framåtkamera eller skärmtryck. Du kan ställa in så många universalomkopplarinställningar du behöver.

* Bilderna på enheterna är simulerade i illustrerande syfte.