Galaxy Mobile – Tillgänglighet

Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet. Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet.

Voice Assistant
och självstudie för Voice Assistant

Voice Assistant kan fungera som dina ögon när du använder telefonen. Dess funktioner ger dig maximal kontroll över din telefon även om du inte kan se den. Med Voice Assistant får användare som är blinda eller har nedsatt syn svar av en röst. Till exempel beskriver den vad du trycker på, väljer och aktiverar. Du kan även redigera texter eller ändra olika inställningar som volym eller talhastighet via vanliga svep- och tryckgester

* Bilderna på enheterna är simulerade i illustrerande syfte.