Notes

Ta dina anteckningar till nya höjder med Samsung Notes.


Anteckna allting med Samsung Notes. Skriv, rita och markera i olika stilar och färger med S Pen. Lägg till foton och röstmemon och spara dina anteckningar med sökbara taggar. Och när helst du grips av inspiration drar du bara ut S Pen för att snabbt anteckna på din låsta skärm.

*Tjänstetillgängligheten kan variera beroende på land eller region, tjänsteleverantör, enhetsmodell och OS-version.

En surfplatta och en telefon med en S Pen på ett skrivbord. En surfplatta visar en kommenterad graf med texten ”The Selling of the Summer” (sommarens försäljningssiffror). Telefonen visar en illustration av en kaffekopp med texten ”Always coffee” (alltid kaffe).

Redo när du grips av inspiration

Anteckna snabbt, när som helst och var som helst. Du behöver inte slå på skärmen eller pausa ditt videoinnehåll. Dra bara ut S Pen för att komma igång! Så lätt är det.

Det är bara att börja skriva


Screen Off Memo är redo när du är redo. Ta bara S Pen och börja skriv – även fast skärmen är avstängd. Skriv ner en snabb inköpslista i mataffären eller en idé till din nästa fantastiska roman. När du är klar kan du spara i Samsung Notes eller fästa på Always On-skärmen, som alltid är på.

En närbild på en person i en mataffär som håller i en telefon och en S Pen. Telefonens skärm visar den handskrivna texten ”Shopping List” (shoppinglista) och en checklista med artiklarna ”carrot” (morot) och ”apple” (äpple).

Titta, anteckna och lär dig


Titta på en video eller onlinelektion och anteckna samtidigt – allt på en och samma skärm. Tryck bara på S Pen-knappen och nudda skärmen två gånger för att komma åt popup-fönstret för anteckningar. Justera storleken och transparensen som du önskar, och ta föreläsningssalen med dig hem.

En närbild på en surfplatta som visar en video av en kvinna som ritar diagram på en griffeltavla. En person som ritar ettannat diagram med S Pen på det transparenta popup-fönstret på samma skärm.

Markera lätt i PDF-filer


Kommentera dokument för arbete eller studier när du är på språng. Importera PDF-dokument, stora som små, och skriv direkt i dem med S Pen. Lägg till dina egna anteckningar och diagram, markera, gå igenom och stryk under. Friheten är din! När du är färdig är det lätt att spara och dela.

En närbild av en surfplatta med en S Pen som visar ett PFD-dokument med diagram och texten ”Sales by Region” (försäljning efter region) och ”Daily Tracking by Region” (daglig spårning efter region). Linjediagram kommenteras med den handskrivna texten ”Point” (brytpunkt).

Synkronisera dina anteckningar och ljudinspelningar

Du behöver aldrig igen spola fram i en röstinspelning för att söka efter ett visst ögonblick. Nu kan du även anteckna medan du spelar in ljud. Dina anteckningar kommer att ges en tidsstämpel för att matcha röstinspelningen, och de sparas tillsammans som en fil. Det är det perfekta verktyget för viktiga möten, intervjuer eller föreläsningar.

En skärmavbild som visar en synkroniserad ljudinspelning och anteckningen ”Sketch” (skissa). Nedanför ljudfilen visas texten: ”What is a graph description writing and why is it important?” (vad är en diagrambeskrivning och varför är det så viktigt) och handritade diagram.

Från handskrift till text och vidare


Skriv först och redigera senare med S Pen. Anteckna på språng och fixa sedan till allt med en enkel tryckning. Markera det viktigaste genom att ändra textfärg och tjocklek. Eller förvandla de slarvigaste anteckningarna med S Pen till läsbar digital text på ett ögonblick.

En skärmbild visar handskriven text som har omvandlats till maskinskriven text med alternativen ”kopiera” och ”omvandla”. En andra skärmbild visar lutande handskriven text med alternativen: ”straighten; show clipboard; move forward; move backward” (räta ut, visa Urklipp, framåt eller bakåt).

Synkronisera dina anteckningar på alla enheter


Nu kan du synkronisera dina anteckningar sömlöst via Samsung Cloud, så att du kan fortsätta precis från där du slutade på din telefon, surfplatta eller PC. Dra fördel av att ha tillgång till alla dina anteckningar, var som helst och överallt.

En bärbar dator, en surfplatta och en telefon visar samma fotoalbum, med namnet ”Travelling memories with my new family” (reseminnen med min nya familj). Ovanför enheterna syns en blå ikon för automatisk synkning med två pilar.

*Varje enhet ska vara registrerad med ett enda Samsung-konto.

Frigör din kreativitet med S Pen

Oavsett om du gör en lista eller skapar ett konstverk så är S Pen ditt superverktyg som kan göra allt. Med sitt naturliga grepp och sin högtryckskänslighet får du en mjukare skrivupplevelse, som svarar bättre på din hands rörelser. Att göra anteckningar har aldrig varit mer flexibelt – eller mer roligt, för den delen.

En illustration visar en ung man på en skateboard som har skapat ett utkast med S Pen. En S Pen överlagrad på illustrationen med spetsen placerad i slutet av ett penseldrag.