Testprocedur för batteritid


※ Viktigt: batteritiden ändras beroende på inställningar och användning. I realiteten kan resultaten skilja sig från den verkliga användningstiden, beroende på statusen på nätverksanslutningen och dess innehåll. Notera att den förklaring som relateras till mätningen av varje testpunkt refererar till de angivna timmarna som smartphone används.A. Taltid


Testet för mätningen av taltid utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi utförde ett samtal i miljön genom att ställa in kanal och band.


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte tiden relaterad till batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen efter det att enheten anslöts.


När det gäller taltid, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.B. Speltid av musik


Testet för ljuduppspelningen utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi spelade upp en ljudfil i miljön genom att ställa in kanal och band.


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte tiden relaterad till batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen efter det att Mp3-filer spelats upp (192 kbps) genom den mobila enheten (med LCD-displayen avstängd). De filer som spelades upp var 10 låtar valda från 2011 global chart.


När det gäller uppspelningstid av ljud, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus, typ av ljudfil och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.C. Speltid av video


Testet för videouppspelningen utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi spelade upp en videofil i miljön genom att ställa in kanal och band.


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte tiden relaterad till batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen efter det att en videofil (720) som lades in i enheten spelats upp.


Vi mätte en fil vald från den globala box office-listan för 2011, i "avi" format, som mycket ofta används av olika multimedia, samt med en upplösning på 720p.


När det gäller uppspelnings av video, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus, typ av videofil och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.D. Internet användningstid


Testet för användningstid på Internet genomfördes i en nätverksmiljö (WCDMA/LTE).


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet och nyhetsartiklar söktes och åtkomst gjordes via webben. Alla inställningar som användes var standardinställningar och uppmätta utan att slå på Wi-Fi.


När det gäller användningstid på Internet, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.