Testprocedur för batteritid


※ Viktigt: batteritiden ändras beroende på inställningar och användning. I realiteten kan resultaten skilja sig från den verkliga användningstiden, beroende på statusen på nätverksanslutningen och dess innehåll. Notera att den förklaring som relateras till mätningen av varje testpunkt refererar till de angivna timmarna som kameran används.A. Antal bildtagningar


Vi mätte antalet bildtagningar relativt batterikapaciteten med hjälp av CIPA-standarden. Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.B. Videoinspelningstid


Testet för videoinspelningen (videotagningstest) utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi spelade upp en videofil i miljön genom att ställa in kanal och band. Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte videoinspelningstiden relativt batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen, under förutsättning att maximal upplösning och bildtagningsfunktioner som inzoomning inte användes. Videoinspelning kan ofta skilja sig från den verkliga tiden som användes, beroende på omgivningsljus, objekt och andra inspelningsförhållanden.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.C. Speltid av ljud


Testet för mätning av tiden för ljuduppspelningen utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi spelade upp en ljudfil i miljön genom att ställa in kanal och band.


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte tiden relaterad till batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen efter det att Mp3-filer spelats upp (192 kbps) genom enheten (med LCD-displayen avstängd). Vi använde oss av standard uppspelningsfiler som tagits fram av Samsung.


När det gäller uppspelningstid av ljud, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus, typ av ljudfil och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.D. Speltid av video


Testet för mätning av tiden för videouppspelningen utfördes med hänsyn tagen till operatör och område. Testet utfördes i ett laboratorium som efterliknade nätverket (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Vi spelade upp en videofil i miljön genom att ställa in kanal och band.


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet. Vi mätte tiden relaterad till batterikapaciteten genom att mäta strömförbrukningen efter det att en videofil (720p) som lades in i enheten spelats upp.


Vi använde oss av standard uppspelningsfiler som tagits fram av Samsung.


När det gäller uppspelnings av video, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus, typ av videofil och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.E. Internet användningstid


Testet för användningstid på Internet genomfördes i en nätverksmiljö (WCDMA/LTE).


Testet utfördes med en prototyp och programvara i utvecklingsstadiet och nyhetsartiklar söktes och åtkomst gjordes via webben. Alla inställningar som användes var standardinställningar.


När det gäller användningstid på Internet, kan den visa sig skilja sig från verklig tid som används, beroende på status på nätverksanslutning, inställningar, signalstyrka, brus och andra element.


Olika tester kan ge olika resultat beroende på enhet.