Hur du ställer in vattendispenser med hjälp av kylskåpets kontrollpanel

Det finns två typer av vattendispenser beroende på modell. Ta reda på vilken modell du har och läs vidare om hur man gör.

Om du inte finner information i artikeln för just din produkt hittar du användarmanualen här.

Kontrollpanel: Typ 1

Kontrollpanel typ1.

Tryck på knappen Istyp för att ändra is-form. Varje gång du rör vid knappen Istyp växlar läget mellan iskuber och krossat is. Ikonen för ditt val kommer lysa.

Val av isbitar eller krossad is.

Om du trycker på Cubed-knappen i tre sekunder, kommer dispenserns LED-lampa (under displayen) lysa kontinuerligt.

Om du vill att dispenser-lampan endast ska tändas när någon använder den, tryck på knappen i 3 sekunder igen, för att stänga av det kontinuerliga läget.

När du har bytt vattenfilter tryck och håll ner knappen för val av istyp i 3 sekunder för att nollställa värdena. Indikatorn kommer släckas.

Nollställning av filtervärdena när du har bytt vattenfiltret.

Tryck på knappen Ice Maker Off i 3 sekunder tills indikatorn Ice Maker Off tänds.

Vattendispenser och ismaskin.
 • Ismaskin

Steg 1. Välj vilken typ av is genom att välja knappen för krossad is eller för isbitar.

Steg 2. Tryck försiktigt med glaset på isspaken (1). Dispensern kommer då släppa ut is.

 

 • Vattendispenser

Tryck försiktigt med glaset på vattenspaken (1). Dispensern kommer då hälla upp vatten.

 

 • Använda is-maskinen och vattendispensern samtidigt

För att få is och vatten trycker du först på isspaken (1) för att få is, sedan flyttar du glaset nedåt och trycker på vattenspaken (2) för att få vatten.

Obs: 

 • Om du trycker på spaken för vatten och is ungefär samtidigt, använder maskinen endast det alternativ som du tryckte på först.
 • För att undvika spill, vänta en sekund innan du tar bort glaset efter att du har fyllt på det med vatten. Du behöver inte dra tillbaka dispenserspaken efter att du har dispenserat is eller vatten. Den går automatiskt tillbaka i sitt läge.

Kontrollpanel: Typ 2

Kontrollpanell typ 2.
 • Vatten: Tryck på Vatten om du vill hälla upp kallt vatten. Motsvarande indikator tänds.
 • Lock (Dispenser panel/Dispenser lever): Om du vill låsa knapparna på dispenserpanelen och dispenserspaken, tryck på och håll in Water i mer än 3 sekunder. Om du trycker och håller in knappen igen i mer än 3 sekunder avaktiveras dispenserlåset.

Obs: Låset på dispenserpanelen påverkar inte kontrollerna på huvudpanelen. För att låsa huvudpanelen använder du funktionen Control Lock på huvudpanelen.

Om du vill ha isbitar, tryck på Cubed Ice. Motsvarande indikator tänds.

Om du vill ha krossad is, tryck på Crushed Ice. Motsvarande indikator tänds.

Vattendispensern och ismaskinen.
 • Ismaskinen

Steg 1. När ismaskinen är aktiverad trycker du på Cubed Ice eller Crushed Ice för att välja istyp.

Steg 2. Ställ ett glas under dispensern och tryck sedan på dispenserspaken med glaset för att hälla upp is.

 

 • Vattendispenser 

Steg 1. Tryck ”Vatten” på panelen.

Steg 2. Ställ ett glas under dispensern och tryck sedan på dispenserspaken med glaset för att hälla upp vatten.

Obs: 

 • Dispensern kommer automatisk sluta hälla upp vatten om du trycker på dispenserspaken i mer än 1 minut. Om du ändå vill ha mer vatten, släpper du spaken och trycker på den igen.
 • Se till att glaset är i nivå med dispensern för att förhindra vattenspill.

Tack för din feedback