Vad ska jag göra om temperaturen på min luftkonditioneringsapparat inte är kall nog?

Samsungs luftkonditioneringsapparat är utformad för att vara enastående effektiv. Läget för snabbkylning ger en snabb förändring av lufttemperaturen för att snabbt sänka rumstemperaturen till den av dig angivna nivån. Om du märker att temperaturen på din luftkonditioneringsapparat är fel trots att du har satt inställningarna rätt, rekommenderas det att du kontrollerar följande miljöförhållanden.

Justera temperaturinställningarna

 • När du känner att temperaturen i luftkonditioneringsapparaten inte är sval nog, kontrollera att den valda temperaturen är inställd på låg.
 • Tryck på + eller - på Temp-knappen för att ändra temperaturen på luftkonditioneringsapparaten.
 • Rummet ska vara väl värmeskyddat med alla dörrar och fönster stängda - annars kan det leda till dålig kylprestanda.

Rensa hinder runt luftkonditioneringsapparaten

Om det finns hinder som är placerade framför inom- eller utomhusenheten kan det leda till att luftkonditioneringsapparaten inte kommer att fungera. (Produkten kan inte dra in tillräckligt med luft.)

kontrollera hinder > runt luftkonditioneringsapparaten

Tänk på rymdkapaciteten

Om storleken på rummet är större än luftkonditioneringsförmågan, tar det längre tid att sänka temperaturen. Därför rekommenderas det att du använder en luftkonditioneringsapparat som passar ditt hem. Om du använder en luftkonditioneringsapparat som har otillräcklig kapacitet jämfört med husets areal, blir kanske huset inte svalt, och det kommer att leda till en hög elräkning.

Kontrollera luftfiltret

När det inre luftfiltret är för dammigt kan luftkonditioneringsapparaten inte dra in nog med luft. Detta kan vara orsaken till problemet med temperaturnivån. Vi rekommenderar att du rengör filtret varannan vecka eller när displaykoden CF visas på inomhusenhetens display. (Displaykoden CF är en påminnelse för filterrengöring)

Kontrollera din luftkonditioneringsmodell nedan och följ instruktionsguiden för att rengöra luftfiltret. Detta ger dig sval och frisk luft.

Obs:

 • Kolla i bruksanvisningen för detaljer för borttagning av filter och monteringsmetoder. (Det kan skilja sig åt mellan de olika modellerna.)
 • Rengöringstiderna kan variera beroende på användnings- och miljöförhållanden.
Rengöring av luftkonditioneringsfilter för modeller som sitter fast på väggen

Steg 1. Dra bort filtret från enheten.

dra bort filtret från enheten

Steg 2. Använd en mjuk borste eller en dammsugare för att ta bort allt damm eller skräp på filtret.

ta bort dammet från filtret med en borste

Steg 3. Om filtret är mycket dammigt, blötlägg filtret i cirka 30 minuter i tvålvatten och skölj det sedan.

rengöring av filtret med vatten

Steg 4. Efter att du har sköljt filtret, torka det i ett område med god ventilation.

torka filtret

Steg 5. Sätt tillbaka filtret.

sätt tillbaka filtret

Obs:

 • Skrubba inte luftfiltret med en hård borste eller något annat grovt rengöringsverktyg.
 • Om luftfiltret inte torkas helt eller torkas i ett trångt (eller fuktigt) område kan en dålig lukt uppstå.
 • Utsätt inte luftfiltret för direkt solljus när du torkar det.
Rengöring av luftkonditioneringsfilter för modeller som står på golvet

Om din luftkonditionering är en golvstående modell med en växelriktare, kontrollera de nedan angivna följande steg. Den golvstående modellen med inverter har två typer av filter.

 • Full HD filter: Det filtrerar ut stora dammpartiklar i den inkommande luften. 
 • Zero filter: Det fångar in små dammpartiklar i luften. Det är tvättbart och kan användas semi-permanent.

Rengöring av Full HD filter

Steg 1. Dra ut filtret Full HD enligt pilens riktning på bilden nedan. 

dra ut hd-filtret

Steg 2. Ta bort damm med en dammsugare eller rinnande vatten. 

ta bort dammet

Steg 3. Torka filtret helt i ett område med skugga.

torka hd-filtret

Steg 4. Tryck in Full HD-filtret fullständigt i pilens riktning så att det kan fixeras helt.

fullt hd-filter till enheten

Obs:

 • Rengör Full HD-filtret varannan vecka.
 • Rengöringstiderna kan variera beroende på användnings- och miljöförhållanden.

Rengöring av Zero-filtret

Var försiktig med den vassa bakre ytan på Zero-filtret. Du kan skada dina händer.

Steg 1. Ta bort det lägre Full HD-filtret. Ta tag i handtaget på Zero-filtret och ta bort det genom att dra det i pilens riktning enligt bilden.

tryck på full hd-filtret och sätt tillbaka det lägre zero-filtret

Steg 2. Blötlägg filtret i vattnet och skaka det upp och ner några gånger.

blötlägg filtret

Steg 3. Torka filtret i ett ventilerat område.

torka filtret

Steg 4. Tryck på Zero-filtret i pilens riktning och se till att det är fixerat i rätt läge. Sätt tillbaka det nedre Full HD-filtret.

tryck på zero-filtret och sätt tillbaka det lägre full hd-filteret

Obs:

 • Rengör Zero-filtret var tredje månad. (Baserat på 8 timmars användning per dag.)
 • Rengöringstiderna kan variera beroende på användnings- och miljöförhållanden.
Rengöring av luftkonditioneringsfilter Multityp

Tips för att ta ut luftfiltret Multityp

 • Se till att hålla grillen med en hand för att förhindra att den tappas.
 • När du tar bort grillen helt, ta bort säkerhetskrokarna på båda sidor om grillen.
tryck på knappen för att öppna gallret
lossa säkerhetskrokarna på båda sidor av gallret
ta bort grillen helt för att rengöra filtret

Obs:

 • Den faktiska utformningen av luftkonditioneringsapparaten kan variera beroende på vilken modell du har (eller på din region).
 • Läs noggrant igenom varningarna och de viktiga säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen.

Rengöring av luftfiltret

Steg 1. Dra luftfiltret till den högra sidan.
Steg 2. Ta bort allt damm från luftfiltret med en dammsugare eller borste.
Steg 3. Rengör filtret med en dammsugare eller mjuk borste. Om det är mycket damm, skölj under rinnande vatten och torka i ett ventilerat område. 
Steg 4. Torka det rensade luftfiltret i ett område med god ventilation. 
Steg 5. Montera tillbaka luftfiltret. (Följ den omvända ordningen för att avlägsna det.) Återställ sedan luftfiltret.

Så här återställer du filtret

 • För en inomhusenhet med en trådbunden fjärrkontroll, tryck på knappen Filteråterställning.
 • För en inomhusenhet med en trådlös fjärrkontroll, tryck på Alternativknappen eller Filteråterställning och tryck sedan på SET-knappen.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback