Hur du laddar Galaxy Z Flip på rätt sätt med trådlös laddare

Telefonen med en revolutionerande flexibel skärm som kan vikas ihop för att passa i fickan är utrustad med trådlös laddningsteknik.

Förutom denna teknik är enheten också utrustad med avancerade dubbla batterisystem som fungerar tillsammans för att på ett intelligent sätt driva telefonen.

Rätt metod för att ladda din Galaxy Z Flip

Innan du laddar batteriet trådlöst viker du först ihop enheten och placerar mitten av enhetens baksida över mitten av den trådlösa laddaren, enligt bilden nedan, för att säkerställa att anslutningen mellan dem är god.
 

Om du använder en stående trådlös laddare kommer Galaxy Z Flip kanske inte att sitta säkert monterad på laddaren, eller så laddas den inte korrekt. Använd trådlösa laddare som godkänts av Samsung. Om du använder andra trådlösa laddare kanske batteriet inte laddas som det ska.

bild av enheten placerad på laddningsplattan

Förhindra att enheten glider av den trådlösa laddningsplattan

Om Galaxy Z Flip inte placeras i mitten av den trådlösa laddningsplattan kan enheten glida ner från laddaren under laddning. Innan du laddar batteriet trådlöst, viker du först ihop enheten och justerar den till rätt position så att den trådlösa laddningsspolen på baksidan av Galaxy Z Flip ligger mot mitten av den trådlösa laddaren, enligt bilden ovan. Bekräfta också att enheten är säkert monterad på laddaren.

Hur man använder Wireless PowerShare på rätt sätt

Du kan ladda andra enheter (WPC Qi -certifierade smarttelefoner och wearable-enheter från Samsung) med batteriet hos Galaxy Z Flip även när du laddar. För att laddningen ska ske på rätt sätt, ska du undvika att flytta eller använda någon av enheterna medan du laddar. Strömmen som laddas till den andra enheten kan vara mindre än vad som delas till den av din Galaxy Z Flip.
 

Om du laddar den andra enheten medan du laddar din Galaxy Z Flip kan laddningshastigheten minska, eller så laddas kanske inte enheten som den ska, beroende på vilken typ av laddare som används. Hastigheten och effektiviteten på laddningen kan också variera beroende på enhetens skick och på dess omgivning.

När batterinivån sjunker under en viss nivå kommer PowerShare att stängas av, för att förhindra att Galaxy Z Flips batteri töms.

Obs:

  • Beroende på vilka slags tillbehör eller skydd som används kan det hända att Wireless PowerShare inte fungerar korrekt.
  • Vi rekommenderar att du tar av alla tillbehör och skydd innan du använder denna funktion.
  • Om det finns främmande material som damm eller vätska mellan enheterna, försök då igen efter att du tagit bort det. 

Hur man aktiverar funktionen Wireless  PowerShare för att ladda andra certifierade enheter.
 

Steg 1. Öppna aviseringspanelen.

Steg 2. Svep nedåt.

Steg 3. Tryck på Wireless PowerShare för att aktivera det.
 

Placera den andra enheten i mitten av din enhet, med baksidorna vända mot varandra.
 

Enheten har en inbyggd magnet, och placeringen av den trådlösa laddningsspolen varierar mellan olika enheter. För att få en smidig anslutning är det därför viktigt att placera båda enheterna enligt bilden nedan. Om de två enheterna är placerade i annan position eller riktning än vad som visas, kan enheten glida på grund av magnetiska krafter.

enheter som använder Wireless PowerShare

Obs:

  • Placera den andra enheten i mitten av Galaxy Z-Flip, med baksidorna vända mot varandra. 
  • Baksidan av Galaxy Z Flip är området utan kamera och omslagsskärm.

Tack för din feedback