Hur du minskar batteriförbrukningen

Tillgänglighetsdatum för den nya programvaran kan skilja sig åt beroende på land och leverantör.

Mediumenergisparläge

Med detta läge kan du förlänga batteritiden genom att tillämpa vissa restriktioner och begränsa en del funktioner.

1 Dra nedåt för att öppna aviseringspanelen.
2 Tryck på ”Energisparläge”.
Tryck på Kraftläge
3 Välj ”Använd” för att:

  • Reducera skärmens upplösning och ljusstyrka.
  • Hindra bakgrundsappar från att använda Wi-fi och mobildata.
  • Stänga av Always On Display.
  • Begränsa processorhastigheten.
Välj Använd

Du kan också anpassa energisparlägena:

1 Tryck för att avmarkera de lägen du vill behålla som de är, och tryck på pilen till höger om lägena för att välja mellan olika alternativ.
Avmarkera de lägen du vill behålla som de är
2 Tryck på ”Använd” för att spara ändringarna.
Maximalt energisparläge

Med detta läge kan du spara så mycket batteri som möjligt genom att tillämpa vissa restriktioner och begränsa en del funktioner.

1 Dra nedåt för att öppna aviseringspanelen.
2 Tryck och håll in ”Energisparläge”.
Tryck och håll in Kraftläge
3 Välj ”Maximalt energisparläge”.
Välj Maximalt energisparläge
4 Välj ”Använd”.
Välj Använd

Du kan komma åt denna skärmbild även genom att följa nedanstående steg:

1 Öppna ”Inställningar” och välj ”Enhetsvård”.
2 Tryck på ”Batteri” och sedan ”Kraftläge”.
Tryck på Kraftläge
3 Välj ”Maximalt energisparläge”.
Välj Maximalt energisparläge

Detta läge kommer att:

  • Reducera skärmens upplösning och ljusstyrka.
  • Inaktivera en del funktioner (AOD) och appar.
  • Begränsa processorhastigheten.
  • Begränsa bakgrundsdata.
  • Tillämpa Nattläge. 

Observera: I det maximala energisparläget ändras telefonens display för att minska batteriförbrukningen.

Adaptivt energisparläge

Ställer in kraftläget automatiskt baserat på hur du använder telefonen för att spara kraft när den inte behövs. Detta läge påverkar inte skärmens upplösning. 

Observera: Denna funktion finns tillgänglig på samtliga S10 modeller.

1 Dra nedåt för att öppna aviseringspanelen.
2 Tryck och håll in ”Energisparläge”.
Tryck och håll in Kraftläge
3 Dra reglaget “Adaptivt energisparläge” åt höger för att aktivera.
Dra reglaget Adaptivt energisparläge för att aktivera

Observera: Detta läge sänker inte skärmens upplösning.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback