Hur du använder trådlös batteridelning på Galaxy S10

Med S10 kan man ladda mellan enheter utan att en laddare behövs. Du kan även ladda din S10 och en annan enhet samtidigt.

Optimerad batteriprestanda

Galaxy S10 använder artificiell intelligens som lär sig ditt beteendemönster, så att den automatiskt kan anpassa sig efter strömsparlägen och begränsa appar som används mindre ofta för att spara på batterikapaciteten.

 

Lär mer om du optimerar din batterianvändning med hjälp av Bixby Rutiner

Laddning mellan enheter

Om batteriet på din enhet börjar ta slut kan du automatiskt överföra ström från din S10.

 

Det enda du behöver göra är att aktivera funktionen för trådlös batteridelning på aviseringspanelen och sedan lägga den andra enheten mitt på din S10 med baksidorna mot varandra.

 

När Wireless PowerShare aktiveras blinkar en blå lampa på baksidan på din S10. Under laddning blir lampan röd, och när enheten är fulladdad slocknar lampan.

Obs: Placeringen av laddningsspolen kan variera från modell till modell. Du kan behöva justera enheterna tills de ansluter till varandra.

GIF, laddning mellan enheter, Galaxy S10 och annan smartmobil

Ta bort enheterna när tillräckligt med ström har överförts, eller vänta tills den andra enheten är fulladdad.

 

Titta på vår video nedan för att se hur det fungerar.

How to use wireless powershare in Galaxy S10 How to use wireless powershare in Galaxy S10

Obs: Detta är endast tillgängligt på S10-telefoner och andra enheter som har stöd för trådlös laddning. Om batterinivån på din S10 sjunker under en viss nivå stängs den trådlösa batteridelningen av automatiskt.

Dubbel laddning

När din S10 är ansluten med hjälp av trådlös laddning kan du ladda en annan enhet samtidigt.

Trådlös batteridelning, dubbel laddning av Galaxy S10 och smartklocka

Följ stegen nedan för att aktivera dubbel laddning:

1 Dra ned aviseringspanelen på din S10 och tryck på ikonen för Trådlös batteridelning för att aktivera funktionen. När Wireless PowerShare aktiveras blinkar en blå lampa på baksidan på din S10.
2 Placera din S10 med den mittersta delen av baksidan mot baksidan på en annan enhet.
3 Skärmen bekräftar när enheterna har anslutit till varandra. Tryck på ”OK”. Lampan på enhetens baksida blir röd under laddning.
4 Om du drar ned aviseringspanelen igen visas ett meddelande om att din telefon laddar den anslutna enheten. Ikonen för Trådlös batteridelning visas även på statusfältet eller på din Always On Display-panel.
5 När enheten är fulladdad kommer lampan på S10-enhetens baksida att slockna.
Varför fungerar inte Wireless PowerShare som det ska?

Hur effektiv den trådlösa laddningen är beror på avståndet mellan laddningsspolarna i de olika enheterna. Du kan behöva justera enheternas position innan de kan ansluta till varandra.

 

Bilden nedan visar var de inbäddade trådlösa laddningsspolarna är placerade i samtliga Galaxy S10-modeller.

Trådlös batteridelning

Vissa tillbehör eller skal på din enhet kan förhindra att funktionen Wireless PowerShare fungerar. Vi rekommenderar att du tar av alla tillbehör och skyddsskal innan du använder denna funktion.


Kontrollera också att baksidan på enheterna är fria från damm, smuts och fukt innan du använder Wireless Powershare.

Obs: Beroende på vilken typ av tillbehör eller telefonskal som används kanske funktionen för trådlös batteridelning inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att man ta bort eventuella tillbehör eller telefonskal innan man använder trådlös batteridelning. Endast enheter med stöd för trådlös laddning kan laddas med hjälp av den här funktionen. Laddningens hastighet eller effektivitet kan variera beroende på enhetens skick eller omgivningen.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback