Hur du använder Bixby Rutiner

Bixby Rutiner använder maskininlärning för att lära sig dina användningsmönster och preferenser. Den kan använda detta för att automatiskt justera inställningar, styra appar, optimera batterianvändningen och mycket mer.

 

Du kan även konfigurera rutiner manuellt på egen hand baserat på var du befinner dig och vad du gör.

 

Du kan till exempel skapa en ”God natt”-rutin, så att ljudet stängs av, nattläget aktiveras och genvägarna på den låsta skärmen ändras vid ett visst klockslag.

Aktivera Bixby Rutiner
1 Dra ned aviseringspanelen och skjut den åt vänster.
2 Tryck på ikonen för Bixby Rutiner för att aktivera.
Tryck på ikonen för Bixby Rutiner för att aktivera funktionen
Aktivera en föreslagen rutin

Efter en kort inlärningsperiod på upp till 14 dagar kan Bixby börja rekommendera vissa lämpliga rutiner för dig.

1 En avisering visas på hemskärmen och frågar om du vill starta en ny rutin. Tryck på aviseringen.
2 Du tas då till sidan för Bixby Rutiner, där din rekommenderade rutin visas.
3 Tryck på den rekommenderade rutinen.
4 Granska och justera inställningarna om det behövs, tryck sedan på ”Spara rutin”.
5 Rutinen sparas och visas nu på fliken ”Mina rutiner”.
Använd en förinställd rutin
1 Dra ned aviseringspanelen och skjut den åt vänster.
2 Tryck på ”Bixby Rutiner” under ikonen.
3 Tryck på ”Detaljer".
4 Tryck på fliken ”Rekommenderat” och välj en av rutinerna från listan med förinställda alternativ.
Lista över rekommenderade Bixby-rutiner
5 Justera ”Tillstånd” och ”Åtgärder” efter dina önskemål.
6 Tryck på ”Spara rutin”.
7 Rutinen sparas och visas nu på fliken ”Mina rutiner”.
Skapa en anpassad rutin
1 Dra ned aviseringspanelen och skjut den åt vänster.
2 Tryck på ”Bixby Rutiner” under ikonen.
3 Tryck på ”Detaljer".
4 Tryck på ”+”-ikonen längst upp på skärmen för att lägga till en egen rutin.
Skapa en anpassad Bixby-rutin, plusikon
5 Ersätt ”Rutin 1” med ett nytt namn.
6 Tryck på ”+”-ikonen för att välja villkor för ”Tillstånd” och tryck sedan på ”Nästa”.
Bixby Rutiner, välj villkor för ”Tillstånd”
7 Tryck på ”+”-ikonen och välja ”Åtgärder” och tryck sedan på ”Klart”.
Bixby Rutiner, välj ”Åtgärder”
8 Rutinen sparas och visas nu på fliken ”Mina rutiner”.
Stänga av en rutin
1 Dra ned aviseringspanelen och skjut den åt vänster.
2 Tryck på ”Bixby Rutiner” under ikonen.
3 Tryck på ”Detaljer".
4 Välj fliken ”Mina rutiner”.
5 Skjut på reglaget för att inaktivera rutinerna som du vill stänga av.

Om rutinen redan körs kan du stänga av den tillfälligt genom att följa stegen nedan:

1 Rutinen visas på aviseringspanelen. Dra ned aviseringspanelen och öppna aviseringen.
2 Tryck på ”Stopp”.

Obs: Detta stänger endast av just den här instansen av rutinen. För att stänga rutinen permanent måste du inaktivera den via reglaget som beskrivs ovan.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback