Hur fungerar dubbla SIM-kort?

1 Använda dubbla SIM-kort.

Om du för in två SIM-kort kan du ha två telefonnummer eller tjänstleverantörer på en enhet. Starta appen Inställningar och tryck på Anslutning > SIM-kortshanterare. Välj ett SIM-kort och tryck på reglaget för att aktivera det. 

2 Anpassa SIM-kort.

Starta appen Inställningar, tryck på Anslutning > SIM-kortshanterare och välj ett SIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:

Ikon: Ändra ikonen för SIM-kortet.

Namn: Ändra visningsnamn för SIM-kortet.

Nätläge: Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med SIM-kortet.

3 Ange prioriterade SIM-kort.

När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till specifika kort. Starta appen "Inställningar", tryck på Anslutning > SIM-kortshanterare och ställ in funktionsinställningarna för dina kort i "Prioriterat SIM-Kort".

4 Välja SIM-kort att ringa ifrån.

För att välja om du skall ringa samtal från SIM-kort 1 eller två så väljer du att trycka på antingen 1  eller på 2  i telefon appen.

5 Se vilket SIM-kort som ringer.

När två SIM-kort är aktiverade och får ett inkommande så ser du en SIM-kort symbol som visar på vilket SIM-kort 1/2.

1 SIM-kortsinställningar för modeller med dubbla SIM-kort.

På inställningsskärmen trycker du på Anslutning > SIM-kortshanterare.

Samtal: Välj ett SIM-kort för röstsamtal.

Textmeddelanden: Välj ett SIM för meddelandehantering.

Mobildata: Välj ett SIM-kort för datatjänster.

Bekräfta SIM-kort för samtal: Ställ in enheten på att visa popup-fönstret för SIM-kortval när du ringer tillbaka eller ringer från ett meddelande. Popup-fönstret visas endast om SIM-kortet som användes för det föregående samtalet eller meddelandet är ett annat än ditt prioriterade SIM-kort.

Dubbla SIM-kort alltid på: Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det andra SIM- eller USIM-kortet under ett samtal.

Tack för din feedback