Hur man använder luftåtgärder på kameran

Kamerastyrningen i din Galaxy Note 10 når nya nivåer tillsammans med den nya S Pen. Med en enkel rörelse med handleden kan du nu ta bilder, zooma eller växla mellan olika kameralägen med fjärrstyrning. Allt detta och mycket mer får du med S Pen till din Galaxy Note10.

Hur man använder luftåtgärder på kameran Hur man använder luftåtgärder på kameran

Kontrollera att Luftåtgärder är aktiverade.

Gå till S Pen-inställningar.

Tryck på Luftåtgärder.

Ställ reglaget till ”På”.

För att aktivera Luftåtgärder, tryck ner S Pen-knappen och vifta med pennan som en trollstav.

Nu kan du börja använda S Pen som fjärrkontroll.

-      Öppna kameran: Håll ner S Pen-knappen.

-      Ta bild: Tryck en gång på S Pen-knappen.

-      Ändra från bakre till främre kamera: Håll ner S Pen-knappen och vifta upp och ner eller tryck på knappen två gånger.

-      Ändra kameraläge: Håll ner S Pen-knappen och vifta från höger till vänster och från vänster till höger.

-      Zooma in / ut med kameran: Håll ner S Pen-knappen och snurra medurs och moturs.

Tack för din feedback