Hur sätter jag in eller tar ut SIM eller USIM-kort på Galaxy S9 / S9+?

Samsungs Galaxy S9 / S9+ är anpassade för nano SIM-kort.

Följ anvisningarna här under för hur du sätter in eller tar ut kortet.

Följ anvisningarna här under för hur du sätter in eller tar ut kortet

Modeller med ett SIM-kort.

Modeller med ett SIM-kort

Modeller med två SIM-kort.

1 Sätt i nyckelns spets vinkelrätt i hålet vid luckan (enligt bilden) för att lossa på SIM-kortshållaren. Denna korthållare återfinns på enhetens undersida.
2 Ta försiktigt ut korthållaren.
3 För modeller med ett SIM-kort: placera det i på hållaren enligt bild med den guld-färgade delen nedåt.

För modeller med två SIM-kort: Placera på hållaren med den guldfärgade-delen nedåt.

Placera det primära SIM-kortet på korthållarens första plats och det sekundära på dess andra plats.

Kontrollera

1 Sätt i nyckelns spets vinkelrätt i hålet vid luckan (enligt bilden) för att lossa på SIM-kortshållaren. Denna korthållare återfinns på enhetens undersida.
2 Ta försiktigt ut korthållaren.
3 För modeller med ett SIM-kort: placera det i på hållaren enligt bild med denguld-färgade delen nedåt.

För modeller med två SIM-kort: Placera på hållaren med den guldfärgade-delen nedåt.

Placera det primära SIM-kortet på korthållarens första plats och det sekundära på dess andra plats.

Placera det primära SIM-kortet på korthållarens första plats och det sekundära på  dess andra plats

Kontrollera att SIM-kortet sitter korrekt på rätt plats och inte på platsen för minneskort:

Kontrollera att SIM-kortet sitter korrekt på rätt plats och inte på platsen för  minneskort
Kontrollera att SIM-kortet sitter korrekt på rätt plats och inte på platsen för  minneskort

 Modeller med två SIM-kort.

4 Sätt försiktigt in SIM-kortet i behållarens plats så det sitter på sin korrekta plats.
5 Sätt sedan in korthållaren i enheten.

För att undvika vätskeskador, vänligen se till att korthållaren sätts hela vägen in. Vänligen kontrollera att korthållaren är torr och ren när den sätts in i enheten. 

Observera: För modeller med två SIM-kort: i en del områden kan dataöverföringshastighet vara något långsamma om två SIM-kort används, än om endast ett SIM-kort används.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback